29-12-17

Dagbladknipsels

Ik heb meermaals op verschillende media gereageerd op zaken die in de actualiteit waren. Ik heb ze nooit overgebracht naar mijn blog maar ik wil er hier toch wel enkele van aanhalen, zelfs al zijn sommigen al "oud". 

Holocaust

https://universiteitvanvlaanderen.be/college/waarom-mag-j...

Ontken de genocide in Ruanda, ontken de genocide op de Armeniers, ontken de genocide op de Noord- en Zuidamerikaanse indianen en niemand zal je ervoor in de gevangenis steken. Maar ontken de Holocaust (nou ja, enkel het deel over de Joden dus, de uitroeiing van de Rom, homo's en communisten mag je wel ontkennen) en je hebt de politie aan je deur. Is het dan toch waar dat de joodse lobby's overal in de wereld enorm machtig zijn ?

Nu ja, al ooit eens geprobeerd over Israel te discussieren met een "gemiddelde" jood ? De kans is groot dat binnen de minuut daar de holocaust bijgesleurd wordt, test maar eens uit. Zou Norman Finkelstein (zelf een jood) in zijn boek "de Holocaustindustrie" dan toch gelijk hebben dat die misbruikt wordt door Israel-verdedigers om tegenstanders in het debat over dat land de mond te snoeren ? Dat ze die heilige graal niet aangetast willen zien is dan ook te begrijpen. En natuurlijk, het was een schande, het was een ongeziene schaal, daar niet van maar de vraag is gewoon : waarom is enkel de holocaust "beschermd" ? Ze is de grootste massamoord ooit ? O ja ? En Mao's Grote Sprong Voorwaarts dan ? Sommige bronnen spreken van 20 miljoen doden in dit geval. Of de Rode Khmer (die dank zij de Verenigde Staten de officiële vertegenwoordigers waren van Cambodja in de UNO) ?  O dat waren geen genocides ? Wat dan met Stalins massamoord en Siberiëtransporten van veel van de volkeren in zijn rijk ? De Oekraïners bv ? Ook geen genocide ? OK, de indianen waarvan sprake was dat dan toch duidelijk wel. Maar die mag ik ongestraft ontkennen. 

Ik herinner me nog een discussie die ik ooit had met een jood. Hij beweerde dat in Israel het leven heilig is en dat daarom in dat land de doodstraf niet bestaat. Op mijn vraag "en Eichmann dan ?" kwam de klassieker "dat was uit zelfverdediging". Ook dat is een geliefd argument in die middens, hoewel het meestal de omliggende landen zijn die gevaar lopen. Vergeten we niet dat zowel in de Suez-oorlog in 56 als 11 jaar later in de Zesdaagse oorlog Israel de agressor was. Nu ja, terug naar Eichmann. Op mijn vraag "welk gevaar leverde Eichmann dan op in Argentinië ?" kreeg ik geen antwoord maar de man bleef ontkennen dat het hier om pure wraak ging (verdiende wraak, daar niet van, hij had straf verdiend). Nu ja, ik ben eens nieuwsgierig of en hoe lang het zal duren voor hier weer iemand naar aanleiding van mijn geschrijf zal roepen dat het antisemitisme weer de kop opsteekt.

Ben ik anti-semiet ? Ik denk het niet. Hoewel ze niet dik lopen, toch zijn er wel degelijk Joden die niet blind achter Israel staan maar de daden van dit land kritisch durven beoordelen. Ik steek dus "alle jonden" niet in een zak, en als ik me niet vergis is dit toch wel het kenmerk van anti-semitisme. Of niet soms ? 

Holocaust 2

Recent stond de joodse raad nog op de achterste poten door een uitspraak van Jan Tollenaere in het Canvas-programma “Kinderen van de collaboratie”. https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-ik-heb-er-veel-geke...

Hier komen we op een zeer gevoelig punt omdat het de mythe van de “jood als slachtoffer” onderuithaalt. Nochtans kan zelfs het FJO niet ontkennen dat in veel landen de lijsten die opgemaakt werden om te weten wie afgevoerd moest worden vaak opgesteld werden door de jodenorganisaties zelf en dat de Nazi’s van heen veel praktische hulp kregen. In de film “Schindler’s List” is dat zelfs zeer duidelijk aangehaald. Nooit hebben joodse organisaties geprotesteerd tegen deze film, integendeel, en dat zouden ze zeker gedaan hebben als de aangehaalde feiten historisch onjuist waren. En hoe je het ook draait of keert, dat is wel degelijk collaboratie. Ja, OK, het was om zelf te overleven maar blijft dat Tollenaere hier wel degelijk niet op een leugen kan betrapt worden.

Dus neen, de Holocaust is zeker een schandvlek op het blazoen van de mens maar alles op de duitsers afwenden en de joden enkel als slachtoffer voorstellen (en de zigeuners en homo's doodzwijgen alsof zij ook niet vervolgd werden), neen dat is niet correct. Dat is recuperatie van breder ondergaan leed voor eigen gewin. Wat niets afdoet aan het feit dat de joden wel degelijk de meeste slachtoffers geleverd hebben en dat de Nazi's wel degelijk de initiatiefnemers waren voor dit alles. Op de Wannsee-conferentie was immers geen enkele jood aanwezig. 

NAVO

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/vrijgegeven-documenten-geven-toenmalig-sovjet-leider-gelijk-navo-beloofde-gorbatsjov-niet-uit-te-breiden-naar-oosten~aeec9720/

Wie nu nog zo naief is te geloven dat de VS, en met hem zijn satelietstaten, zich ook maar aan één enkel akkoord houden moet echt wel de vleesgeworden naiviteit zijn. Als er geld mee gemoeid is, of macht, of als de amerikaanse wapenlobby (Eisenhower noemde het het Militair-industrieel complex) weer eens een winstkans ziet dan is een verdrag slechts een vodje papier voor hen. En natuurlijk is Rusland dan de oorlogszuchtige hé, de VS en de NAVO zijn er enkel voor de vrede.

Pers

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171208_03231838

Mensen geloven echt alles kritiekloos en daar wordt vaak misbruik van gemaakt. We zijn gemakzuchtig en controleren zelf niets meer want "anderen hebben dat al gedaan". Ook journalisten gaan uit van dezelfde idee. Wie de eerste Golfoorlog nog vers in het geheugen heeft zal zich de dramatische getuigenis herinneren van de koeweitse verpleegster die vertelde over de 56 prematuurtjes die door het Iraakse leger uit hun couveuses waren gehaald en op de grond gesmeten. Niemand belde eens naar dat ziekenhuis om te vragen of ze echt wel over zoveel couveuses beschikten, alles werd klakkeloos gepubliceerd en het filmpje van het verhaal verscheen over de ganse wereld op TV. Later kwam aan het licht dat dit nooit gebeurd was en dat het ook helemaal geen verpleegster was die het vertelde maar de dochter van de koeweitse ambassadeur in de VS. Maar ja, ook de joden slachtten al kinderen in de middeleeuwen en de duitsers spietsten hen ook op hun bajonetten toen ze in 1914 België binnenvielen. Verhalen over kinderen doen het altijd goed. In dezelfde oorlog werden ook beelden van een ramp getoond met een olietanker : massa's vogels onder de olie en natuurlijk was dit schip gekelderd door Irak. Tot een bioloog zie dat dit soort vogels niet eens voorkwamen in de streek maar wel aan de amerikaanse westkust. Ook nu weer werd dit bericht van Reuters gepubliceerd zonder enige controle door de journalisten. Vel journalisten zijn historicus van opleiding en allemaal hebben ze een cursus Historische Kritiek gekregen waarin ze leren om bronnen niet zomaar te geloven. Maar eens ze journalist zijn vergeten ze plots wat ze geleerd hebben en geloven ze zelfs de domste verhalen. Of zijn we al vergeten dat VLD-kiezers de beste seks hebben. Bleek later dat het een stunt was van een canvas-programma. Maar ook dit werd overal gepubliceerd hoewel tevoren nooit iemand de naam had gehoord van dit "onderzoeksbureau".

Voor wie die nieuwsmanipulatie en desinformatie over de koeweitse baby(s niet gelooft : https://www.youtube.com/watch?v=mpG45oFlp7I

En de enquete :

http://www.dewereldmorgen.be/.../woestijnvis-belazerde-de...

https://www.apache.be/2010/06/17/dank-u-woestijnvis/

Noord Korea

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171204_03223580

Zo wordt de pers gemanipuleerd en worden we door oorlogsstokende wapenlobbies wijsgemaakt dat we gevaar lopen ! Een rake die van Noord Korea naar Europa vliegt moet hiervoor door het Chinese en Russische luchtruim. En Stoltenberg wil dat we zo naief zijn te geloven dat deze beide landen dit zomaar gaan laten gebeuren. Net of deze ook niet weten dat een slechtwerkende raket wel eens op hun grondgebied kan neerstorten. Net of die twee landen niet weten dat deze raket niet neerhalen (en daar zijn ze beiden perfect toe in staat) betekent dat ze ermee akkoord gaan dat Noord Korea Europa aanvalt en dat dit geen enkele consequentie zal hebben in de UNO. Denk de NAVO echt dat we zo dom zijn te geloven dat China en Rusland hun eigen hachje gaan wagen zonder dat daar reden voor is. En waarom zou een Noord Koreaanse raket hen waard zijn om de derde wereldoorlog te laten uitbreken ? Daar is wel een ernstiger aanleiding voor nodig dan een knettergekke dictator.

Justitie 1

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/strafpleiters/1/strafpleiters-s1a1-slachtoffers-en-daders/

Iedereen die me kent weet dat ik geen hoge dunk heb van de dubbeldunk van juristen (term uit 1984 van Orwell) en zeker van de rechterlijke macht in België maar deze reeks is werkelijk top !

https://www.vrt.be/…/strafpleiters-s1a1-slachtoffers-en-da…/

Bij elke aflevering heb ik echter wel een gevoel van gemis. Elke keer zit ik met een vraag of opmerking die ik, vind ik, in het programma niet aan bod zag komen. Een soort gemiste kans dus.

Afl 1 : ze kiezen zelf wie ze verdedigen. Maar hoe gaan ze om met een verplichting om iemand te verdedigen ? Dat was bv het geval in het geval van Dutroux. Daar is een advokaat verplicht om hem te verdedigen omdat niemand het wou. Wat als zij nu zo'n Dutroux moeten verdedigen ?

Afl 2 : de pers moet wachten tot justitie zijn werk gedaan heeft. Maar België heeft de meest inefficiënte justitie van de EG (op http://www.vbo-feb.be/…/eu-scorebord-voor-efficientie-just…/) en ze bewijst dat elke dag opnieuw door opeenvolgende blunders. Moet de pers dan echt wachten tot justitie uitgeblunderd is of moet ze als vierde (toeziende) macht dan zelf de zaak tot zich trekken ?

Afl 3 : Er zijn goede rechters en slechte rechters net als er goede en slechte aannemers zijn. Ja ok maar een slechte aannemer daar kan je tegen procederen of buitengooien, een rechter kan, hoe onbekwaam ook, niet eens afgezet worden (of het gebeurt enorm zelden, denken we maar aan de rechter die in zijn ganse carrière niet één vonnis velde). En hoe kan een jurist aanvaarden dat een rechters persoonlijkheid meespeelt ? Als dat in de geneeskunde zou gebeuren met een psychiater of een psycholoog (waar even goed een persoonlijke kijk op de zaak mogelijk is) dan wordt dit dadelijk als onprofessioneel gezien en zelfs door alle dokters veroordeeld

Justitie 2

https://www.demorgen.be/opinie/het-lot-van-de-burger-over...

Een zoveelste staaltje van de arrogantie van de juridische wereld ! De auteur is zoals al zijn confraters van mening dat " belangrijker dan de inhoud van het laatste woord is het feit dát er een laatste woord is. En dat men zich daarbij neerlegt."

Anders gezegd : welke lulkoek de rechter ook debiteert, niemand heeft het recht om die in vraag te stellen of er een kritische noot over te uiten. Of hoe de rechterlijke macht zich opsluit in zijn eigen wereldje, zich opdringt aan de maatschappij maar elke verantwoordelijkheid weigert. En dat noemen ze dan "de rechtsstaat" en beschermen ze in gesloten gelederen.

Neen dus ! Het wordt tijd dat de onaantastbaarheid en het gebrek aan zelfkritiek van deze mensen eindelijk ook eens onderworpen wordt aan "alle macht (ook de hunne dus) gaat uit van de natie"

Justitie 3

https://www.demorgen.be/opinie/van-scheiding-naar-botsing...

Vandaag in de Morgen schrijft Prof Vuye over het "visumarrest": "De rechter past hier het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) toe, terwijl dit niet van toepassing is. Het EVRM geldt niet in Syrië of Libanon. Het is een instrument van de Europese publieke orde, niet van de wereldorde.". Eindelijk een jurist die naar de essentie gaat : de rechter heeft wel degelijk een fout gemaakt, zijn persoonlijke mening opgedrongen aan de politiek en zelf de scheiding der machten naast zich neergelegd. Maar belangrijker is dat zogauw men kritiek heeft op justitie alle juristen de rangen sluiten en in massa hun voorbehouden domeintje waar ze heer en meester zijn beschermen tegen elke vorm van kritiek. Het is niet de rechtstaat die hier op het spel staat, wel de afgesloten wereld van mensen die verder hun zin willen doen en nu eindelijk eens in vraag worden gesteld. En dat beste mensen, mag niet. Rechters zijn onaantastbaar en onfeilbaar, zelfs in hun meest idiote uitspraken.

Iedereen weet dat het zelfreinigend vermogen niet bestaat in de rechterlijke macht en dat je, eens rechter, gewoon nooit meer gecvontroleerd wordt. Of zijn we al vergeten dat een studioe van de EG begin dit jaar bewees dat Belgie de slechtstwerkende en meest inefficiente justitie van Europa bezit ? Zijn we al vergeten dat er ooit een rechter is geweest die in gans zijn carrière geen enkel vonnis heeft uitgesproken maar toch op zijn plaats kon blijven zitten. Zijn we het beruchte "kippenarrest" al vergeten ?

En eindelijk heeft iemand nu eens gezegd waar het op staat : onze rechters zijn vaak onbekwaam maar ze worden door de kastegeest van degenen die actief zijn in dit milieu met gesloten rangen de hand boven het hoofd gehouden.

Deze uitspraak is verkeerd en dus is het de plicht van Franken om de staat te beschermen en "burgerlijk ongehoorzaam" te zijn, een recht dat iedereen heeft tegenover een "macht" die haar werk niet doet zoals het moet.

Justitie 4

https://www.hln.be/nieuws/binnenland/door-rood-licht-rijden-niet-overal-even-zwaar-bestraft~ac233ac9/

Jaren geleden heb ik eens gediscussieerd met een "voorzitter van de x-e kamer van het hof van beroep te Brussel" waarin ik beweerde dat recht geen recht maar onrecht is en ik haalde toen als voorbeeld aan dat je voor eenzelfde misdrijf alnaargelang de rechter een andere straf kon krijgen. Wat bewees dat er pure willekeur heerst en rechters te almachtig zijn om van een rechtspraak te kunnen gewagen. Recht mag niet afhangen van de goede luim van de rechter maar moet onpersoonlijk zijn. Een dokter moet ook niet omdat hij die morgen ruzie heeft gemaakt met zijn vrouw die dag de patienten dan maar slechter behandelen. Als dokters werk en privé/persoonlijkheid in hun werk naast zich neer kunnen leggen dan moeten die hoogmoedigen die denken dat ze zonder toezicht mogen beslissen waar ze zin in hebben, zolang ze er maar een wettelijke draai aan geven (en dat kunnen ze allen) dat ook maar kunnen. Ze zie me dat ik gek was en gooide boos de telefoon in. En wat lees ik vandaag ? Ja hoor, bevestiging !

Sorteerstraatjes in Antwerpen

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/sorteerstraatjes-en...

Ik ben een oude man, heel slecht te been, vandaar dat ik nooit meer buiten kom. Ik ben mijn ganse leven vrijgezel gebleven en heb dus geen kinderen en ik heb altijd op mezelf geleefd. "Leven en laten leven" weet je wel ? Dus mijn buren aanzien me een beetje als een zonderling en vinden contact met zo'n raar manneke dan ook erg eng. Hen vragen om met een vuilzak restafval of PMD naar zo'n straatje te trekken is dus ook niet mogelijk, laat staan dat iemand er genoegen in zal vinden mijn PMD-zak eigenhandig leeg te maken en stuk voor stuk over te brengen in een "afvoergat". Laat staan dat hij mijn wasflacons van 5 liter met een Stanley zal stuk willen snijden (hij kan immers niet door de opening).

Hoe geraak ik nu in Antwerpen mijn vuilnis kwijt ? Ik mag ook niet meer dan 3 kilogram dragen wegens slechtgeheelde liesbreuk en neen, ik heb geen telefoon om naar het OCMW te bellen om iemand te sturen om mijn vuilnis op te halen en weg te brengen. Zo'n luxe kan ik me met mijn miniem pensioentje immers niet permitteren.

Denken politici of ambtenaren er wel eens aan dat niet iedereen in hun stad over hun faciliteiten (computer, auto, handigheid, kracht, gezondheid, ....) beschikt om zomaar te doen wat voor hen de makkelijkste oplossing is ?

Klimaatverandering

https://www.hln.be/wetenschap-planeet/groenland-was-ooit-helemaal-ijsvrij-en-zou-dat-over-2-500-jaar-opnieuw-kunnen-zijn~a0f86987/

Iedereen met een beetje historische kennis weet dat het klimaat fluctueert. Zo was het in de tijd van de vikingen veel warmer dan nu en was een groot stuk van Groenland zelfs landbouwgebied. In Limburg werd door de kloosters wijn gemaakt met eigen druiven. IK heb me altijd afgevraagd hoe al die wetenschappers die het nu over broeikasgassen en klimaatopwarming door de mens praten kunnen weten dat het hier niet gewoon om een totaal normale fluctuatie van het klimaat gaat zoals er in de loop van de geschiedenis al meer zijn geweest en toen ik eens met "een groene klimaatbeschermer" hierover praatte moest ik vaststellen dat hier geen antwoord op bestaat in die middens. Dus sorry, maar sta me dan wel toe om mijn vragen te hebben bij al die klimaatakkoorden. En blijkt nu toch niet dat de voorouders van de australopitheken ook al in massa broeikasgassen produceerden in hun industrie want Groenland was toen zelfs helemaal ijsvrij

Politici

https://www.demorgen.be/binnenland/de-zaak-optima-hebben-...

We leven in een schurkenstaat, de voorzitter van het Hof van Cassatie heeft gelijk. Als je geld en invloed hebt kan je je in Belgiê alles permitteren en treedt het gerecht niet op. Ga eens kijken in Ysland, daar zitten alle bankiers die er hun banken overkop hebben laten gaan al jaren in de gevangenis. Maar ja, zolang we voor de politici blijven kiezen die deze mannen beschermen hebben we zelf ook boter op het hoofd. de SP parachuteerde Steve Stevaert aan het hoofd van Ethias hoewel die, zoals hij erna zelf zei, totaal niks afwist van de stiel, Dexia en ARCO zijn staaltjes van wanbeheer.

Dit is Democratie

https://www.demorgen.be/binnenland/enkel-zo-mogen-ttip-te...

Tegenwoordig noemen ze een parlement het recht op controle ontzeggen en achter de rug van de bevolking zaken bedisselen die hen zeer slecht gaan bekomen "democratie". Nu weer TTIP, maar herinneren we ons dat ook over de ARCO-documenten destijds geen enkele parlementarit iets mocht uitbrengen, ook niet in het parlement waar nochtans absolute vrijheid van spreken heerst. Of hoe de gevestigde machten steeds meer de bevolking voor hun eigen voordeel gebruiken. Maar ja, 1 maal om de 4 jaar mogen we toch gaan stemmen, dat volstaat toch ? Dat erna helemaal geen democratische controle meer bestaat is van geen belang.

Syrië 1

https://www.demorgen.be/buitenland/kerry-roept-russen-op-...

Weten de russen nu nog niet dat enkel de VS het recht hebben om overal zomaar te bombarderen ? De lijst is eindeloos : Servië, Lybië, Afganistan, noem maar op. En burgers ? Neen hoor, we maken nooit burgerslachtoffers. Natuurlijk zijn de doden die de amerikanen maken sle slechts ongelukjes (collateral damage). Een iraakse schuilkelder vol vrouwen en kinderen in de eerste Golfoorlog, een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Afghanistan, de chinese ambassade in Belgrado tijdens de Oorlog in Joegoslavië, In Soedan hebben ze zelfs ooit een fabriek van babyvoeding bestookt met Tomahawks onder het mom dat er chemische wapens werden geproduceerd voor Al Kaida... De precisiebommen van de amerikanen zijn net zo'n vogelpiks als die van de russen. Hypocrisie ten top en de amerikaanse NAVO-koloniën reageren niet eens, integendeel ! Was het niet premier Michel die eraan dacht om nu ook buiten Irak en dus in Syrië mee te gaan bombarderen ?

Syrië 2

https://www.demorgen.be/buitenland/-rusland-wilde-assad-i...

De amerikaanse buitenlandse politiek staat vol van idiote beslissingen en totaal onbegrip voor de wereld buiten de VS. Als de VS ergens internationaal hun neus tussen steken mag je zeker zijn dat ze problemen creëert. Lybië, Irak, Afganistan, de lijst is eindeloos. Spijtig genoeg is europa dan steeds opnieuw zo dom om kritiekloos mee te doen. Hier weer een mooi voordeel van de VS in topvorm als het gaat om het scheppen van onoplosbare problemen.

Vluchtelingen 1

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/medewerkster-asielce...

Wie na het lezen van dit nog ontkent dat veel vluchtelingen maar met 1 doel naar hier kwamen : "zoveel mogelijk profiteren van hun status" is wel ziende blind. NU ze er zijn willen ze ook zo snel mogelijk profiteren van wat het westen hen te bieden heeft. En neen, het zijn geen uitzonderingen !Zelf hoorde ik onlangs een gesprek tussen 2 zwart-Afrikaanse vluchtelingen waarbij ze zich bekloegen dat het huis dat hen was toegewezen niet goed genoeg was. De tuin was te klein, de keuken niet modern genoeg, ... Veel belgen die al jaren op de wachtlijst staan voor een sociale woning zouden blij zijn als ze dit huis aangeboden kregen, zeker binnen de periode waar het niet voor hen maar wel voor vluchtelingen mogelijk is.

Vluchtelingen 2

http://www.knack.be/nieuws/belgie/keulen-laten-we-afstapp...

Het politiek correct denken en de verblinding van links helpen inderdaad niets vooruit om deze problemen op te lossen want ze beletten juist een benoeming en daardoor objectieve analyse. Net zoals rechts met zijn vreemdelingenhaat is links met zijn weigering de vinger op de wond te leggen evenzeer schuldig aan het feit dat dit probleem een Keulen nodig heeft om bespreekbaar te worden. Zeker Groen zit nu in een spagaat tussen vrouwenrechten en "die arme vervolgde en aan hun lot overgelaten vluchtelingen". Want laten we nu niet naief zijn : de mannen die toekomen zijn vaak vrijgezel, op een leefijd waarin ze op de top van hun potentie staan, komen uit een kultuur die vrouwen niet als volwaardig ziet. Denk je nu echt dat die mannen, eens in onze landen aangekomen, plots een sexloos leven gaan leiden ? En vermits ze geen geld hebben voor de hoeren vallen ze dan maar vrouwen in de straat lastig. Niet allemaal natuurlijk, maar teveel om aanvaardbaar te zijn. Zelfs in het uiterst tolerante Noorwegen hebben vrouwen genoeg van die ongewenste intimiteiten. 

Vluchtelingen 3

https://m.hln.be/nieuws/buitenland/fanatieke-moslims-bedr...

"Wir machen das" is makkelijk gezegd als je niet de problemen wil inzien die de cultuurschok en het rabiate geloof teweegbrengen. En neen, ook christenen maken zich schuldig aan onverdraagzaamheid, nietwaar mijnheer Trump. Maar voor men "es macht" moet wel wel beter vooraf nadenken over de risico's ne niet achteraf zeggen "wir haben das nicht gewust"

Vluchtelingen 4

http://www.standaard.be/cnt/dmf20151001_01897157

gaan al die organisaties die de laatste tijd zoveel van hun oren maakten dat er geen opvang was nu eindelijk eens inzien dat deze vluchtelingen erg kieskeurig zijn en zelfs met "normale opvang" soms niet tevreden zijn omdat ze denken hier dadelijk in een hangmat te kunnen gaan liggen. Dit zijn misschien uitzonderingen en we mogen niet veralgemenen maar het verhaal van het WTC en de illegalen die het tentenkamp niet willen verlaten spreekt boekdelen. En ze weten zich maar al te best gesteund door al die (linkse) organisaties die leven van kankeren op alles en nog wat maar die zelf niet bekwaam zijn om te nuanceren en zaken die niet in hun kraam passen gewoon weigeren te zien.

Vluchtelingen 5

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/fanatieke-moslims-be...

Het kon niet uitblijven. Vluchtelingen zijn allemaal slachtoffers volgens de enen, profiteurs volgens de anderen. De waarheid ligt zoals steeds in het midden en ontkennen dat er problemen zijn die van hen uitgaan en niet van hun opvang is enkel als "selectieve blindheid" te klasseren. We moeten van mensen die bij ons willen komen gewoon eisen dat ze onze waarden uit de Verlichting aanvaarden, anders importeren we gewoon problemen. En het zullen niet de 15000 demonstranten van gisteren zijn die deze dan gaan oplossen, integendeel, dan zullen ze weer met hun spandoeken zwaaien en de schuld leggen bij mensen die alles doen om de zaak in goede banen te leiden, alle tegenwerking van veel "begunstigden" ten spijt.

Islam 1

http://www.knack.be/nieuws/belgie/links-rijdt-zich-zo-gra...

Klopt als een bus. Net zoals Vlaams Belang is ook links (Groen, PVDA) totaal onbekwaam om hier genuanceerd over te praten. En als Abou Jahjah verder blijft ontkennen dat cultuur wel degelijk een (overheersende) rol speelt in de houding van vluchtelingen tegenover vrouwen dan zal hij toch met sterkere argumenten moeten afkomen dan tegen De Gucht gebruikt werden. Want veel onderbouw die een filosoof zou aanvaarden als een "valabel argument" heb ik niet gehoord in dat debat.

Nog even toevoegen : dit heeft in mijn ogen niet zozeer met Islam te maken. Indonesiërs en Turken zijn niet zo handtastelijk. Het zit eerder in de (arabische) cultuur.

Islam 2

https://www.demorgen.be/buitenland/die-kwestie-van-verrad...

"Geschiedenis ? Waarvoor is dat nodig ?" hoor je steeds vaker vragen. "Nutteloos vak !" Ja ? Vandaar dat zelfs veel journalisten onbekwaam zijn om zelfs in de meest elementaire berichten nog duiding te geven of een kritische noot te plaatsen bij wat (westerse) agentschappen hen voorkauwen. Nu en dan verschijnen er echter eens artikelen als dit die aandringen op een bredere kijk op de zaak. Sykes-Sicot en de creatie van Israel alsof in Palestina geen mens woonde voordien zijn inderdaad dé oorzaken van de problemen die zich daar nu voordoen.

Anderzijds is het wel opvallend dat Berbers en Turken niet naar Syrië trekken. Worden die hier dan niet gediscrimineerd ? Krijgen die meer kansen dan andere islamieten ? Of zit er ook iets fundamenteels scheef bij deze bevolkingsgroep wat politiek correcte mensen niet mogen zeggen maar wat wel degelijk ook een rol speelt om alle vertrekkers te begrijpen ?

EG

https://www.youtube.com/watch?v=hLP0CzpP1XQ#t=631

Wie nu nog twijfelt of de EG er is voor het grootkapitaal of voor de gewone mens in de straat moet dit even bekijken. We moeten echt van die EG af in zijn huidige vorm. Want zoals steeds als grote financiele belangen in het spel zijn (kijk maar naar de weigering aan de banken te raken) hier worden wij niet beter van !

Graaien

https://www.demorgen.be/binnenland/dit-kan-karel-de-gucht...

Gewone mensen moeten overal op besparen en verdienen steeds veel teveel volgens de werkgevers/regering. Maar de graaicultuur van politici wordt in Belgie maximaal bevorderd door de partijen die aan de macht zijn. Kan iemand me eens uitleggen hoeveel tijd deze mannen en vrouwen besteden aan het voorbereiden van hun vergaderingen en hoeveel inbreng ze daar hebben ? Anders gezegd : wat doen ze allemaal voor nuttigs voor zoveel geld ? Zijn ze dit waard ? Ik vrees van niet, meer zelfs, ik ben zeker van niet. Toen Dehaene bestuurslid was van Lernout en Hauspie zei hij na het failliet van het bedrijf dat hij als beheerder totaal geen inzage of inspraak had in wat er gebeurd was. Kan iemand me eens uitleggen wat dan wel de taak van een beheerder is ?

17:23 Gepost door Dwarsligger in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

16-12-16

Foei Poetin !

Laten we wat Rusland betreft even de voeten op de grond houden. Als de NAVO legeroefeningen gaat houden in Litouwen tegen de Russische grens dan komen ze misschien niet op russisch grondgebied maar het is wel duidelijk een provocatie die de amerikanen nooit zouden dulden als Rusland hetzelfde ging doen voor hun deur (bv Cuba destijds). En als Rusland dan wantrouwig reageert (door historische invasies geleerd) dan is de NAVO en niet Rusland de agressieveling. Vergeten we ook niet dat George Bush Sr destijds Michael Gorbatsjov (die vasthield aan de historische bufferzone aan zijn grenzen) gegarandeerd had dat hij niet bang hoefde te zijn dat de NAVO naar het Oosten zou uitbreiden als hij akkoord ging met de hereniging van Duitsland. Belofte die het "perfide" USA onder Clinton gewoon aan zijn laars lapte. De VS hebben een traditie van gebroken beloften en verdragen.

https://www.hln.be/nieuws/buitenland/vrijgegeven-documenten-geven-toenmalig-sovjet-leider-gelijk-navo-beloofde-gorbatsjov-niet-uit-te-breiden-naar-oosten~aeec9720/

En zijn we ook al de Europese inmenging in binnenlandse aangelegenheden van Oekraine vergeten toen de ene na de andere europarlementariër, Verhofstad op kop, zich wilden profileren voor de volgende verkiezingen van dat parlement  door op het Maidanplein wat te gaan stoken ? Wat zou Europa ervan denken als morgen Russische parlementsleden even op de Brusselse grote markt wat olie op het vuur komen gooien bij de volgende discussies over de transferten tussen Vlaanderen en Wallonië ?

Als de VS en zijn gatlikkende west-europese kolonies een referendum goedkeuren waarbij Kosovo zich afscheurt van Servië dan moeten ze niet beweren dat Rusland de Krim heeft "bezet" wanneer daar in een soortgelijk referendum de meerderheid van Russen verkiest terug te keren naar Rusland, eerder dan bij Oekraine te blijven. Want de Krim was russisch tot de oekrainer Kroutsjov het aan zijn "homeland" wegschonk. En de meesten inwoners zijn er russen, geen oekrainers. Oekraine heeft het gebied tenandere steeds verwaarloosd omdat er "toch alleen maar Russen wonen". Sta je er dan van verwonderd dat de Krim terug wil naar zijn heimat ? 

Politiek teert voor een groot deel op het gebrek aan geheugen van de mensen. Als die wat meer terugdachten aan wat zich in het (recente) verleden heeft afgespeeld dan zouden politici niet zo makkelijk weggeraken als ze anderen verwijten wat ze zelf maar al te vaak doen. En dan zou men ons niet zo makkelijk kunnen wijsmaken dat het de russen zijn die agressie vertonen. Die beschermen gewoon hun grenzen en zijn hypergevoelig voor zaken die als een bedreiging worden aangevoeld. Rusland heeft zijn laatste aanvalsoorlog gevoerd onder Catharina de Grote (verovering van de Krim op het Osmaanse Rijk), erna heeft ze enkel nog maar de wapens opgenomen wanneer ze zelf werden aangevallen door het imperialistische westen (Napoleon, Engeland en Frankrijk in de Krimoorlog, Duitsland in WO I en II). Rusland heeft geen traditie van invasies, de kapitalistische wereld teert erop en doet het al eeuwen. En wie me niet gelooft moet maar eens kijken welke landen de VS allemaal heeft veroverd in de laatste eeuw (Filipijnen, Texas, New Mexico, Puerto Rico, Florida, Cuba, ...) en welke "dirty tricks" ze allemaal heeft toegepast om het te verrechtvaardigen (opblazen van de Maine, Thorntonaffaire, …) of om hun continent te beheersen (vermoorden van Allende, installeren van dictaturen in midden- en zuid amerika, de staatsgreep in Guatemala ter bescherming van de United Fruit Company, de foltercursussen van Dan Mitrione, ...)

Het erge is dat ook niemand bedenkingen maakt als deze desinformatie op de bevolking losgelaten wordt, iets wat je toch wel zou verwachten van journalisten (die vaak historici van opleiding zijn daarenboven).

Toen begin jaren 70 Griekenland werd geregeerd door het fascistische kolonelsregime van Papadopoulos en Patakis bleef dit land toch lid van de NAVO en ging deze organisatie door te beweren dat ze de democratie verdedigde. Niemand stelde toen aan Josef Luns, secretaris-generaal van deze organisatie, de vraag hoe hij dat dan wel deed rijmen. 

Het kapitalisme overleeft zichzelf door uitbuiting en maakt gemiddeld om de 35 jaar een zware crisis mee waarbij de economie zonder afzet zit. De enige manier om daaraan te verhelpen is dan de militaire uitgaven opdrijven omdat het zeer makkelijk is om de bevolking een vijand aan te praten. Wapenhandel floreert in crisisperioden. Bijkomend voordeel is dat er totaal geen kwaliteit geëist wordt van wapens. Wie zich de eerste golfoorloig herinnert zal nog wel weten dat ongeveer 30% van de Patriotraketten die op Irak werden afgevuurd niet opstegen, laat staan ontploften bij aankomst.

En men kan echt de grootste rommel verkopen. Heb je iets ontwikkeld dat waardeloos is, verkoop het als wapen. Nodig enkele hoge pieten uit in een bordeel, zet hen een fles champagne voor de neus, betaal wat smeergeld (Lockheed, Agusta, obussenschandaal, …) en men koopt gegarandeerd je afval. Zo heeft het belgisch leger ooit anti-tankraketten aangekocht die, u gelooft het nooit, aan de hand van een joystick via een kabel naar doel moesten geleid worden. Imbeciel, maar ons leger heeft ze wel aangekocht.

Wie de F104 een beetje kent weet dat hij in amerikaanse luchtvaartkringen “the flying coffin” werd genoemd (de vliegende doodskist). En inderdaad, zowat de helft van de Belgische F104 is neergestort. Bij de Duitse luchtmacht lag het verlies zelfs nog veel hoger. De VS zelf hadden het toestel natuurlijk al snel weer afgevoerd. Maar Lockheed had het toestel wel ontwikkeld en dus moest het ook verkocht worden. Met veel corruptie (oa van de nederlandse Pris Bernard) lukte het meerdere NAVO-landen te overtuigen tot aankoop over te gaan.

Infeite is de ganse hetze tegen rusland niets anders dan het (amerikaanse) militair-industriele machtscomplex dat zijn zakencijfer wil hooghouden op kosten van de belastingsbetaler. En men is in deze niet aan zijn proefstuk toe. Na WOII vond men de koude oorlog uit om de massale wapenindustrie die plots geen afzetmarkt meer had toch aan het draaien te houden, iets waar Eisenhower in zijn afscheidsspeech als president zelfs de gevaren van opgesomd heeft. Elke historicus zal bevestigen dat er nooit een Russische dreiging is geweest en dat deze door de VS en Churchill/Atlee werden gelanceerd. Of om even Prof Vandenberghe aan te halen “Overigens vreesde niemand dat de Sovjet-Unie West Europa zou aanvallen. Dat was materieel gewoon onmogelijk. …. Groot Brittanië wou opnieuw een grootmacht worden en dacht het aan zijn status verplicht te zijn scherp op de Sovjets te reageren[1].   

Eerste opstoot was toen de Iraanse olievelden weer zouden vrijgegeven worden. Deze waren in 1941 gezamelijk door Rusland en Engeland bezet omdat Iran neutraal was en dus olie kon leveren aan Duitsland dat zopas de Sovjet-Unie was binnengevallen. Rusland wilde niet vertrekken voor het ook een olieconcessie had gekregen (die Engeland reeds bezat). Dit was voor de Angelsaksers natuurlijk “een gevaar voor de wereldvrede” en "een begin van bezetting en inpalming van de buurlanden door de SU". Het akoord over deze concessie werd na het vertrek van de Russen onder Amerikaanse druk door het Iraanse parlement geweigerd. De VS wilden immers niet dat aan het monopolie van Anglo-Iranian Oil Company (het latere BP) zou geraakt worden en enkele jaren later zal Mossadeq dit nog veel intenser ondervinden.

Bij de volgende crisis, die van de jaren 70, pushte de ultraliberale marionet Reagan zijn SDI/starwars door waarvan iedere expert zei dat het duur maar nutteloos was. Hij veegde hiermee ook het akkoord over het vreedzaam gebruik van de ruimte van 1967 aan zijn laars. En hij stuurde Gorbatchov weer naar af toen die volledige afbraak van de kernwapens in VS en USSR beloofde (Engeland en Frankrijk mochten de hunne wel houden, dus zo verkeerd was zijn voorstel niet). Maar dan moest hij SDI opgeven wat hij, onder druk van zijn wapenlobby, resoluut weigerde. 

Nu is het dus Poetin die de (vooral amerikaanse) wapenhandel moet rechthouden. En wij zullen ons geld, dat veel nuttiger kan besteed worden ten bate van échte noden en nuttige zaken, wel weer MOETEN besteden aan materiaal waar niemand iets aan heeft, behalve dan de (vooral amerikaanse) aandeelhouders van de wapenindustrie. En neen, compensaties worden wel beloofd maar zelden of nooit gegeven op het beloofde niveau.

 

[1] Yvan Vanden Berghe, De Koude Oorlog, uitg Acco, pg 104.

12:08 Gepost door Dwarsligger in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-12-16

Onaantastbare Rechters

Vandaag in de Morgen schrijft Prof Vuye over het "visumarrest" (http://www.demorgen.be/opinie/van-scheiding-naar-botsing-der-machten-b4eb7149/): "De rechter past hier het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) toe, terwijl dit niet van toepassing is. Het EVRM geldt niet in Syrië of Libanon. Het is een instrument van de Europese publieke orde, niet van de wereldorde.". Eindelijk een jurist die naar de essentie gaat : de rechter heeft wel degelijk een fout gemaakt, zijn persoonlijke mening opgedrongen aan de politiek en zelf de scheiding der machten naast zich neergelegd. Maar belangrijker is dat zogauw men kritiek heeft op justitie alle juristen de rangen sluiten en in massa hun voorbehouden domeintje waar ze heer en meester zijn beschermen tegen elke vorm van kritiek. Het is niet de rechtstaat die hier op het spel staat, wel de afgesloten wereld van mensen die verder hun zin willen doen en nu eindelijk eens in vraag worden gesteld. En dat beste mensen, mag niet. Rechters zijn onaantastbaar en onfeilbaar, zelfs in hun meest idiote uitspraken.
 
Iedereen weet dat het zelfreinigend vermogen niet bestaat in de rechterlijke macht en dat je, eens rechter, gewoon nooit meer gecontroleerd wordt. Of zijn we al vergeten dat een studie van de EG begin dit jaar bewees dat Belgie de slechtstwerkende en meest inefficiënte justitie van Europa bezit ? Zijn we al vergeten dat er ooit een rechter is geweest die in gans zijn carrière geen enkel vonnis heeft uitgesproken maar toch op zijn plaats kon blijven zitten. Zijn we het beruchte "kippenarrest" al vergeten (https://radar.avrotros.nl/forum/viewtopic.php?f=7&t=16630) dat zelfs in Nederland stof deed opwaaien en dat één van de zeldzame keren is dat een rechter ter orde is geroepen. Maar de man heeft toch wel een dergelijke idiotie in een autentieke akte (want dat is een vonnis nu eenmaal) laten opnemen. Wie roept de politierechter ter orde die het zelf niet zo nauw neemt met het verkeersreglement, die vaak dronken zitting houdt en die regelmatig advokaten intimideert en afsnauwt, (om van de beklaagden maar te zwijgen), zo erg zelfs dat velen niet eens meer durven pleiten als hij "zijn kuren weer heeft" ?
 
En eindelijk heeft iemand nu eens gezegd waar het op staat : onze rechters zijn vaak onbekwaam maar ze worden door de kastegeest van degenen die actief zijn in dit milieu met gesloten rangen de hand boven het hoofd gehouden.
 
Deze rechterlijke uitspraak over de visa is manifest verkeerd en dus is het de plicht van Franken om de staat te beschermen en "burgerlijk ongehoorzaam" te zijn, een recht dat iedereen heeft tegenover een "macht" die haar werk niet doet zoals het moet.
 
Lees in dit verband er eens even volgend artikel op na. Het spreekt boekdelen en ik vraag me af welke sanctie deze rechter gekregen heeft. Waarschijnlijk weeral geen ! :Maar dan moet iedereen wel in naam van de autonomie van de rechter en de scheiding der machten knielen en buigen voor dergelijke machtswellustelingen ! http://www.elfri.be/rechters-spreken-respectvol-recht

12:49 Gepost door Dwarsligger in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende