29-10-05

Groene Fundamentalisten

Langs alle kanten worden we de dag van vandaag geconfronteerd met fundamentalisme. Moslimsfanaten begaan aanslagen op worldtradecentra, Spaanse spoorwegen en Londense metro's, christelijke fundamentalisten uit de Amerikaanse bible-belt zorgen voor een extreme onverdraagzaamheid ten opzichte van niet gelovigen of hun verwachtingen als daar zijn abortus, homohuwelijk enz, de laatste 2 pausen draaiden de klok op gebied van veilig vrijen een eeuw terug, Noord Korea is nog altijd een rabiaat stalinistisch land, chassidische joden houden er ideeën op na die in 2000 jaar niet meer geëvolueerd zijn, .... Kortom, niemand is vrij van zonden, iedere godsdienst of filosofie heeft wel boter op haar hoofd, is het niet nu dan in het min of meer recente verleden.

Veelal is het de reactie van omgeving en slachtoffers om dit extremisme te veralgemenen en ook de meest gematigde aanhanger van dit ideeëngoed te veroordelen. Gevolg is dat men afwijzend gaat staan tegenover iedereen en derhalve die mensen die men als bondgenoot zou moeten koesteren tot een onbegrepen vijand maakt. Of hoe goede wil en integratiebereidheid vakkundig gesaboteerd worden. Denken we in de Islam bvb maar aan de soefi's, een zeer gematigde richting die erg openstaat voor andermans meningen. Maar niemand in het westen die probeert die mensen tot bondgenoot te maken. Als men al weet dat ze bestaan tenminste.

Het extremisme van het Vlaams Belang is ook niemand meer onbekend. Iedereen kent hun ongenuanceerde visie op Waal, Brusselaar of vreemdeling. Ook bij hen wordt iedereen uit eenzelfde bevolkingscategorie op een hoopje gegooid en met bezem en vuilblik opgeveegd.

Minder reactie, om niet te zeggen "geen reactie" krijgen daarentegen de Groenen. Zelf ben ik een jaar lid geweest van AGALEV (omdat ze enige waren die resoluut antioorlog waren). Maar ik heb deze partij even snel de rug weer toegekeerd. Want ze waren niet beter dan het toenmalige Vlaams Blok. Ook bij hen was van nuancering geen sprake. Waar bij het Vlaams Blok alle vreemdelingen profiteurs en parasieten waren, waren ze bij AGALEV allemaal dikke sukkelaars die toch o zo hard moesten beschermd worden tegen de negatieve gevoelens en krachten die hen hier in België belaagden.

Op zich is dat niet verwonderlijk. Agalev (en nu Groen!) is immers een partij van leraars, verpleegsters en welzijnswerkers. De laatste groep houdt zich vaak bezig met deze "maatschappelijk uitgeslotenen" en het gaat om hun broodwinning. Ze leven van hun eenzijdige visie, ze kunnen gewoon niet toegeven dat een deel van de hulpvragenden simpelweg profiteren. In de eerste plaats omdat zonder hun pupillen hun huis niet afbetaald geraakt, in de tweede plaats omdat niemand graag toegeeft dat hij zich al die jaren vergist heeft met zijn "hulpverschaffing".

Ook op andere gebieden is de "aurea mediocritas", de gulden middenweg, Groen! onbekend. Op gebied van Gelijke Kansen heb ik ellenlange aanvaringen gehad met het kabinet van Vogels. Onmogelijk hen ervan bewust te maken dat ook mannen slachtoffer zijn van discriminatie. Borstkanker wordt gratis opgespoord, de prostaatkankertest werd niet eens terugbetaald door de ziekenkas, om maar één voorbeeld te noemen.

En ethisch waren ze zeer fanatiek. Tot Aelvoet, om de regering (lees haar portefeuille) te redden, de wapencontracten met Nepal goedkeurde. De partij kwam ertegen in opstand, maar zelf zag ze er geen graten in om resoluut te liegen over haar rol in de beslissing. En toen de schepenen in Antwerpen betrapt werden op de aankoop van privé-goederen waren de AGALEV-ers de enigen die geen ontslag namen maar alles goedpraatten. Pairon kon ik nog begrijpen, die koopt een smoking inderdaad alleen maar voor zijn "beroep", maar Chantal Pauwels ging in mijn ogen wel over de schreef, zelfs al kon haar juridisch niets verweten worden, moreel ging ze volledig uit de bocht, en met haar Agalev-Antwerpen dat achter haar bleef staan.

Maar we zijn ook getuige geweest van meer hilarante verschijnselen. Net zoals elke filosofische of godsdienstige richting die plots macht bereikt, hebben we ook bij die partij gezien dat ze, zogauw ze aan de macht was, direct begon proselitisch gedrag te vertonen, andersdenkenden te overtuigen, om niet te zeggen "te verplichten" om hun ideeën te volgen. Zaken waar enkele heethoofden al jarenlang van droomden om te verbieden of verplicht te maken werden ineens mogelijk. Nog even en de geitenwollen sok werd fiscaal aftrekbaar.

Zonder nadenken werden dan maatregelen door het parlement gejaagd die kant noch wal raakten en blijk gaven van een totaal onvermogen tot relativeren. Denken we maar eens aan het verbod op chocolade sigaretten dat Magda Aelvoet invoerde toen ze minister van Volksgezondheid was. Of de legalisering van cannabis dat een zodanig juridisch misbaksel was dat zelfs nu nog geen enkele rechter of politieman er klaar in ziet.

En zo kunnen we nog lang doorgaan. De pietluttige regelzucht die ons land overspoelde toen de groenen in de regering zaten was nog nooit vertoond in onze geschiedenis, zelfs niet onder Jozef II. En ik daag de groenen uit om eens een lijstje op te maken van standpunten die wel genuanceerd waren en die zich niet beperkten tot een dom "het moet" en "het mag niet". Ik ben eens nieuwsgierig of het hen zal lukken.

Over de basis van deze houding, de tirannie van de politiek correcte denken, kom ik in een volgende bijdrage terug. Want de groene fundamentalisten waren de strengste bewakers van dit eenzijdig ongenuanceerd veroordelen van mensen die nadachten.


11:06 Gepost door Dwarsligger | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.