13-12-05

Politiek correct denken

Een gemiddelde maatschappij sleurt altijd een hoop problemen mee die om een oplossing vragen. Ze komen voort uit maatschappelijke evolutie, interne tegenstellingen die te groot zijn geworden of een of andere demagoog die van een grief profiteert en erin slaagt om mensen achter zich te verzamelen.

Regelmatig moet hiervoor dan ook een oplossing gevonden worden, maar meestal is dit niet zo gemakkelijk omdat men bijna steeds pas in gang schiet als het probleem al te lang voortgewoekerd heeft en een afmeting heeft gekregen die met een eenvoudige ingreep niet meer te beheersen is. Zowel materieel als psychologisch wordt het steeds groter naarmate het probleem het zonder aandacht moet stellen. Het in de kiem smoren is dan ook het beste wat kan gebeuren. Of beter nog : het voorzien en pro-actief oplossen voor het zich voordoet. Maar de mens is nu eenmaal gemakzuchtig en velen konden zich dan ook vinden in Dehaene's uitspraak destijds dat hij pas een probleem aanpakt als het zich voordoet. Dat dit dan enkel nog via dure en complexe loodgieterijwerken kan onder controle gehouden worden daar dacht niemand aan.

Wat houdt dan zo'n (vroege) oplossing tegen ? In de eerste plaats heb je natuurlijk degenen die bij het status-quo winnen. Zij zijn niet geneigd hun (bevoorrechte) positie zonder slag of stoot op te geven. Als ze veel macht hebben zetten ze de politiek onder druk, chanteren ze zelfs, als ze weinig macht hebben beginnen ze te lobbyen. Resultaat is dat de oplossing er complexer door wordt en dat deze uitwerken meer tijd vraagt.

Lukt het lobbywerk niet dan is de volgende stap vaak procederen. Klassiek voorbeeld hier is de luchthaven van Zaventem. Iedereen gaat graag met het vliegtiug op vacantie, maar het mag zeker niet over hun huis vliegen. Laat de anderen maar met de geluidsoverlast zitten. En er is altijd wel een rechter te vinden die hen gelijk geeft, zodat de regering nu wettelijk geen enkel vliegtuig meer zou mogen laten opstijgen.

Deze 2 factoren komen voort uit egoisme. Daarnaast heb je het ethisch of filosofisch fundamentalisme. De abortuskwestie was hier een mooi voorbeeld van. Hoewel de massa van de belgische bevolking het chrsitendom de rug had toegekeerd, toch drong de CVP toen de christelijke ethica op aan de ganse bevolking. Gelukkig legde ze de duimen, maar ook hier was weer kostbare tijd, veel leed en touwtrekkerij aan vooralfgegaan.

Conservatisme is een andere factor, maar deze kan meestal teruggebracht worden tot egoisme of fundamentalisme, soms tot pure domheid of gemakzucht. Een primitieve redenering is gemakkelijker te maken en te verkopen dan een weldoordachte genuanceerde overweging. Soms wordt de mensen ook essentiele informatie achtergehouden om hen in één of andere richting te laten "meelopen". Maar de onderhandelaars zelf kennen die factoren meestal wel. Onwetendheid is dus een factor die meestal speelt via tussenkomst van "de publieke opinie". De massa wordt door pers en politici domgehouden en in één bepaalde richting gemaneuvreerd. Dan is het makkelijk achteraf te zeggen dat de oplossing niet mogelijk was omdat de bevolking er niet achter stond.

Ook opportunisme speelt een grote rol : iemand ziet een mogelijkheid groot geld te verdienen, carrière te maken, beroemd te worden, kortom, zijn ijdelheid en hebzucht krijgen een kans. Weinigen zullen deze kans laten liggen. We komen dan tot situaties waarin niet het algemeen maar het privébelang het winnen. Ook dit belet een oplossing voor het probleem en laat het toe verder te woekeren.

Maar de grootste hinderpaal is wel in mijn ogen het "politiek correct denken". Dit gaat meestal uit van de behoeders van het vrije woord en het progressieve ideeëngoed. Het zijn de "soixantehuitards", de generatie die eind jaren 60 de denkwereld openbrak, alles in vraag stelde en die het eindeloze mierenneuken als debatvorm uitvond. Vandaag zijn ze verworden tot een groep progressievelingen die hun critical sense al lang kwijt zijn en volledig in het andere uiterste vervallen zijn. Ze bevechten rabiaat alle mensen die wel nog willen nadenken en zaken in vraag stellen en ze verdedigen hun progressief gedachtengoed met de meest compromisloze tactieken. Verdachtmaking is er één van. Waar in de jaren '50 en '60 ieder maatschappijkritisch geluid in de kiem werd gesmoord door het als "communistisch" te doodvervcen, zo is het nu onmogelijk geworden het progressieve ideeengoed in vraag te stellen omdat men dan direct uitgemaakt wordt voor Vlaams Blokker, racist, uiterst rechts, politiek opportunist ...

En het werkt goed. Elk objectief onderzoek wordt de grond ingeboord omdat niemand in het openbaar bovenstaande troetelwoordjes naar het hoofd geslingerd wil krijgen. Binnenskamers worden wel kritische woorden gesproken, in publiek huilt men mee met de wolven.

Gevolg is dat veel feiten gewoon ontkend worden omdat ze niet opportun zijn, anderen worden kritiekloos goedgepraat, nog anderen worden verdacht gemaakt. Maar de waarheid komt nooit aan bod.

Ik zal maar 2 voorbeelden aanhalen : het onderzoek van Marion Van San over de vreemdelingencriminaliteit in Belgie. Niet enkel kreeg ze weinig informatie, maar haar studie werd ook lang in de doofpot gehouden en eens "uitgelekt" met de meest absurde argumenten afgekraakt. Op de essentie werd niet ingegaan, inhoudelijk werd geen letter ontkend. Hoe kon het ook. We waren hier getuige van de klassieke techniek als inhoudelijk alles staat als een rots : men viel de vorm aan, men viel de persoon aan, en tenslotte, toen dat niet lukte, kwam men weer terug op de klassieke techniek van het nietszeggend uiten van slogans en onbewezen oorzaken. Waarbij men er natuurlijk wel voor zorgt dat deze op hun beurt niet in vraag gesteld zullen worden. Een opvolgingsstudie wordt verdacht of onmogelijk gemaakt, en men is weer veilig voor enkele jaren. Politiek correct denken heeft dus niets te maken met waarheid, niets met objectief onderzoek, maar alles met kritiekloos geloof, tegen beter weten in soms.

Tweede voorbeeld is de recente polemiek in het Antwerpse OCMW waar een raadslid de terechte vraag had gesteld hoe veel van de vreemde steuntrekkers toch zo vaak naar hun land terugkunnen. Ook hij werd verder monddood gemaakt en op zijn vragen is nooit een antwoord gekomen. Zeker niet vanuit de kritiserende middens die dit ook wel vaststellen maar verkiezen naief te geloven in verklaringen waar zelfs een kind van 2 geen geloof zou aan hechten. Ik denk bv aan de vraag waarom ze als politiek vluchteling in levensgevaar toch zonder probleem hun land in en ook terug uitgeraken. Waarom worden ze niet opgepakt of vermoord ? Wat zet hen aan het gevaar te lopen van erheen te reizen ? Of is gans dat verhaal van vervolging maar een sprookje om hier een verblijfdsvergunning te krijgen en dan verder van onze maatschappelijke voorzieningen te genieten ?

Ik zal dan maar zelf een poging doen om een antwoord te geven, me baserend op enkele gesprekken met mensen die met opvang van vreemdelingen bezig zijn. Hoewel zeldzaam, toch zitten er hier tussen die ogen en hersenen in het hoofd hebben en deze ook gebruiken.


* Zo werd me verteld dat ze veel vreemdelingen enkele maanden nadat ze uitgewezen zijn onder een andere naam terug zien opdagen. * Zo werd me verteld dat veel "vluchtelingen" van hier uit in hun land van herkomst paspoorten bestellen en aankopen naargelang hun behoeften. Vraagt men voor een job ergens iemand van jonger dan 35 en zijn ze 40 dan komt enkele dagen later een paspoort toe met de gewenste leeftijd. 

* Zo werd me verteld dat veel vluchtelingen over meerdere paspoorten beschikken en zich in verschillende OCMWs inschrijven om het bestaansminimum te trekken. Gezien niemand een indier of pakistaan uit bv een iranier kan herkennen, gezien niemand in al die OCMWs tegelijk zit en dus kan vaststellen dat steeds hetzelfde gezicht terugkomt, gezien niemand controleert op het OCMW of deze persoon nooit het land is uitgezet geweest, om al deze redenen vliegen ze nooit tegen de lamp. Door ipv op basis van paspoort in te schrijven dit te doen op basis van vingerafdrukken zou deze fraude (en die van de veelvuldige terugkeer onder een andere naam na uitwijzing) gemakkelijk op te sporen zijn, maar dit gebeurt niet. Hoewel onze overheid deze vingerafdrukken wel in bezit heeft en gemakkelijk zou kunnen uitbaten. En de dienst Vreemdeklingenzaken vergelijkt ze ook niet om "herindringers" op te sporen.

 

* Veel vreemdelingen/politieke vluchtelingen slagen er ook in met eigen geld een klein handeltje (zeer vaak een nachtwinkel) op te zetten. Niemand die hen vraagt waar dit geld vandaan komt. Verdacht toch : ze ontvluchtten hun land en werkten hier niet, dus kan het enkel van hun OCMW-uitkering komen. Moet u eens proberen : een winkel openen met wat je spaarde van je OCMW-bestaansminimum. Daarenboven blijven ze nog 3 maanden hun OCMW-uitkering(en) ontvangen na opstart van hun zaak.

* Hoewel de meesten kunnen lezen noch schrijven en zeker de taal niet kennen, toch zijn ze allemaal perfect op de hoogte van hun rechten. Plichten, dat is een andere zaak, daar hebben ze moeite mee. Op tijd komen op hun werk bv zijn velen niet gewoon.

Laat me duidelijk zijn, ik heb het hier maar over 1 type misbruik : dat van het politieke vluchtelingenstatuut en het levensloon van het OCMW, maar juist daarover ging toch de vraag die het antwerpse OCMW-lid opwierp, of niet soms ?


Veel mensen zien dit misbruik, hebben er weet van, maar ze zien ook dat wanneer dan eens iemand zijn nek durft uitsteken en er vragen durft over stellen, dit geen verder gevolg krijgt, integendeel zelfs, hij wordt erover aangevallen. Er komen geen antwoorden, en zeker nooit een onderzoek. Ze voelen zich dan ook onbegrepen, zien dat die vluchtelingen gratis in sociale woningen of huurhuizen worden geplaatst die zij zich zelf niet kunnen permitteren, of waarvoor ze zelf al jaren op de wachtlijst staan, ze zien dat deze langs alle kanten geholpen worden met raad en daad, met hun papieren en al de rest, terwijl zij als belg uit de vierde wereld zelf hun plan moeten trekken.

Mij verwondert het débâcle van Agalev/Groen dan ook niet, net zomin als het succes van het Vlaams Belang. Waar moeten die mensen immers met hun gevoel naartoe, wie zal hun idee kunnen weerleggen en op basis waarvan ? Er is immers geen enkel onweerlegbaar feit dat de ongenuanceerde propagande van het VB kan ontzenuwen want deze onderzoeken worden geboycot, progressief links (Groen dus) op kop. En het VB is de enige partij die durft uitbrengen wat velen niet meer durven zeggen. Veel mensen zijn dan ook tevreden dat er toch nog één partij is die hun "verdedigt"  

Persoonlijk vind ik dat politiek korrect denken van links (vooral Groen) dan ook even nefast voor de maatschappij als het fascisme van het VB. Geen van beiden laat de mensen toe de waarheid te kennen, laat de maatschappij toe studies uit te voeren om op objectieve basis beslissingen te nemen. Kortom : door de maatschappij te "beschermen" wordt deze compleet te gronde gericht. Maar dat zien de zelfvoldane linkse fundi's niet en de rechtsen zijn er hen dan ook meer dan dankbaar voor. Persoonlijk ben ik van mening dat niets boven de waarheid gaat, dat men studies moet doen, zelfs al zijn de resultaten niet wat men verwachtte of hoopte. Dan is er tenminste een basis voor het beleid, kan met cijfers en feiten aangetoond worden hoe de vork in de steel zit en worden de negatieve en ongenuanceerde uitlatingen van het VB tenietgedaan.

Hoe erg het ook is, ik hoop niet dat het nodig zal zijn dat het VB in Antwerpen aan het bewind komt. Maar anderzijds vrees ik dat links dan pas zal inzien dat politiek correct denken niet hetzelfde is als correct denken, integendeel vaak. Ik vrees echter dat zonder het VB een enquete over deze feiten geen enkele kans maakt. Kortzichtig, maar ja, maak dat die heethoofden maar eens wijs.

13:14 Gepost door Dwarsligger | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.