29-05-06

Onverdraagzaamheid 3

Na mijn vorig artikel mailde iemand me : “Dat zegt het Vlaams Belang ook". Laat me duidelijk zijn. Het Vlaams Belang is een partij die ik minacht, maar dat betekent niet dat ze ook geen goede zaken op tafel leggen, zaken bespreekbaar maken die anderen niet durven of willen aankaarten. Als de andere partijen op dit gebied hun verantwoordelijkheid zouden nemen zou het Vlaams Belang al veel minder succes hebben met hun racistische scheldkannonades.

 

Want laten we eerlijk zijn, de situatie is de “gematigde partijen" boven het hoofd gegroeid en de wil om er iets aan te doen is niet aanwezig, integendeel. Feiten die niet politiek correct zijn of te gevaarlijk worden onder tafel geveegd. Nog nooit is een probleem zo opgelost geraakt, integendeel, meestal barst de bom dan veel heviger en gebeurt in veel ergere mate wat men zo gevreesd heeft.

 

In vorig artikel sprak ik erover dat men het hoofd in het zand steekt als het over migranten gaat. Een zeer mooi voorbeeld van een dergelijke hypocrisie was de misdaadstudie van Marion Van San die langs alle zijden  tegengewerkt werd, nauwelijks aan gegevens raakte en, toen ze toch slaagde, meemaakte dat haar studie afgewezen werd en in de schuif verdween. Zo lost men een bestaand probleem niet op, integendeel !

 

Benoem het probleem, onderzoek het en stel dan op basis van feiten een strategie op. Allochtone jongeren presteren slecht op school. Verstaan ze de taal niet ? En zo ja, waarom niet ? Zijn ze te dom ? Worden ze onvoldoende thuis geholpen ? Er zijn redenen genoeg, maar zonder analyse kan men hier niet aan werken en zal minister Van den Broecke energie en geld blijven pompen in nutteloze projecten. Er is veel spijbelgedrag ? Waarom ? Interesseert de stof hen niet ? Interesseren de ouders zich onvoldoende aan hun kinderen om hen te controleren ? Indien dat laatste het geval is, wat is er dan verkeerd om hen onder druk te zetten via afnemen van het kindergeld ?

 

Hebben ze niets te zeggen over hun kinderen (i.c. hun zonen) ? Waarom niet ?  Is het een gewoon generatieconflikt of is het hun cultuur die ervoor zorgt dat jongens als prinsjes op hun wenken bediend moeten worden door de vrouwen uit het gezin, niet meer door hen mogen tegengesproken worden, laat staan ter orde geroepen zodat ze opgroeien zonder grenzen ? Waarom heeft men bij de Turkse gemeenschap minder problemen met deze jongerenproblemen dan bij de marokaanse ? Kan het zijn dat marokaanse ouders/vaders weinig gezag hebben over hun zonen en hen nauwelijks ter orde roepen, terwijl wanneer dit bij een Turk gebeurt de ganse mannengemeenschap de onhebbelijke knaap in het oog houdt en ter orde roept indien nodig ? Waarom zijn allochtone jongens zo snel schoolmoe terwijl hun zussen veel minder spijbelen ? Staan deze misschien veel meer onder controle, worden ze strenger opgevoed ? Van waar dat verschil ? Waarom zijn allochtone jongens vaak zo agressief, lopen velen met een mes op zak, en heeft men zelden problemen met hun zussen ? Men zegt dat deze agressie voortkomt uit frustratie wegens het gebrek aan kansen. Hebben de meisjes dan meer kansen ? Geraken die gemakkelijker aan werk ? Worden die niet gediscrimineerd door werkgevers ? 

 

Kortom, bestel studies bij mensen als Van San, niet bij politieke façades als het CRISP e.d. En doe dan iets met die studie ! Heb de moed om er conclusies uit te trekken, zelfs al zijn die niet politiek correct.

 

En richt vooral geen centrum op dat als enige doel heeft om als klaagbord te dienen. Ik neem hier als voorbeeld het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Opgericht met een goed doel : mensen die slachtoffer zijn van racisme een aanspreekpunt geven en iemand die het voor hen opneemt.

 

Dien bij het centrum als Belg een klacht in tegen een allochtoon en ze krijgt geen aandacht. Ik heb in een vorig artikel al enkele voorbeelden aangehaald van vormen van racisme waar nooit over gesproken wordt en waar het centrum zich ook niet mee bezighoudt. Maar er is erger. Dit centrum is zo eenzijdig dat ze klachten van racisme zelfs niet eens onderzoekt maar zonder meer voor waar aanneemt. Nu ja, het is haar bestaansreden, waarom zou het zijn eigen nut in twijfel trekken. Zo naïef hoeven we niet te zijn.

 

Velen die ooit een (gerechtigde) opmerking gemaakt hebben een allochtoon hebben al wel de belediging "“racist"” naar het hoofd geslingerd gekregen. Geen beter verdediging dan een valse beschuldiging, want ze leidt de aandacht af en ze kan nooit weerlegd worden. Veel

 allochtonen kennen dan ook deze techniek om vrijuit te gaan, en ze drijven het vaak zover het Centrum voor hun kar te spannen. In Leuven is op de Oude Markt een cafeetje waar veel allochtonen uit Vilvoorde en Mechelen terreur komen zaaien bij de vrouwelijke autochtonen. In hun eigen stad zijn ze te bekend, dus gaan ze elders. De meisjes worden er verplicht tot

drinken en strippen, krijgen regelmatig (nog altijd) rhohypnol in hun drank enz. Ik ken iemand die klacht ingediend heeft en enkele dagen later deze klacht terug heeft moeten intrekken onder druk van het Centrum. De daders waren er immers gaan zeggen dat de klacht een uiting was van racisme en dat ze volledig onschuldig waren.

 

Nu moet u me eens vertellen hoe dit ooit kan stoppen, als de misdadigers goed “overtreders” goed weten dat ze beschermd worden "“van hogerhand",”, dat het slachtoffer toch nergens staat met haar klacht., dat niemand hen ter orde zal roepen. Neen, sorry, de “vreemde” gemeenschap zou haar verantwoordelijkheid moeten opnemen en ze zou, als ze niet wil dat ze door autochtonen wordt gewantrouwd,  intern orde op zaken moeten stellen en toezicht uitoefenen op haar “volksgenoten” die uit de band springen. We zouden veel meer allochtonen moeten hebben als Fouad Ahidar die een kat een kat durft noemen en toegeeft dat noordafrikaanse jongeren niet de slachtoffers zijn waarvoor politiek correcte mensen hen willen laten doorgaan. Met zo’n mensen gaan we vooruit, met mensen die ook de handen uit de mouwen willen steken om er iets aan te doen, die risico’s nemen door de minder fraaie kanten van hun gemeenschap openbaar toe te geven. Want zij zijn het die ons kunnen overtuigen dat er ook “goede” vreemdelingen bestaan, dat ook bij hen mensen voorkomen die toegeven dat er iets verkeerd loopt en die niet beter vragen dan de handen ineen te slaan met ons.

 

En ook op een ander gebied hebben de allochtonen en hun alternatieve Belgische beschermers mede schuld aan ons beeld over hen. Zo zijn er jarenlang allerlei initiatieven geweest “om de gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen”. Ik bzen er vaak gaan kijken. En wat stelde ik vast : steeds opnieuw werd de nadruk gelegd op het eigene, het aparte, steeds opnieuw werden we aangezet kennis te maken met hun levenswijze, hun cultuur. Maar deze (Belgische) organisatoren heb ik nooit een initiatief zien nemen om deze mensen met onze cultuur in contact te brengen, hen uit te leggen hoe wij in elkaar zitten. En wat ik ook nooit merkte was een initiatief waarbij getoond werd dat deze mensen zich ook integreerden, dat er ook marokaanse dokters waren in België, dat er perfect twee- of drietalige maghrebijnen rondlopen in ons land enz.

 

Ik was ook erg opgetogen met de resultaten van een commissie die de normen opstelde waaraan iedereen die in België verblijft zou moeten voldoen. Er zaten vertegenwoordigers in van zowel allochtonen als autochtonen en het resultaat was dan ook erg genuanceerd. Ik zou er dus mee akkoord gaan dat men, zoals in Nederland, alle inwijkelingen zou verplichten deze te onderschrijven.

 

Zijn de vreemdelingen dan allemaal kommer en kwel, moeten ze massaal gerepatrieerd worden dan ? Zeker niet ! Want laten we het maar toegeven, we mogen blij zijn dat deze migranten bij ons werk komen doen waar wij ons te mooi voor voelen. Hoeveel Belgen willen nog asbest verwijderen in het Berlaymontgebouw in Brussel, hoeveel willen er nog grachten graven en riolen steken ? Hoeveel belgen zijn niet blij dat ze een illegaal in het zwart

kunnen aan het werk zetten, bv om goedkoop hun huis "zelf" te bouwen ? Stuur morgen alle illegalen terug en je zal zien dat heel veel werken niet meer gedaan worden, dat anderen plots oneindig veel duurder zullen geworden zijn, zeker in de bouwnijverheid.

 

We moeten realist zijn, we kunnen deze mensen niet uit de Vesting Europa weghouden. Migratie van minder begoede volkeren naar streken die hen in welvaart sterk overtreffen en daardoor een grote aantrekkingskracht op hen uitoefenen zijn van alle tijden. De Indo-europese Zeevolken overvielen Egypte, de Goten namen het Romeinse Rijk in, de Mongolen China en ga zo maar door. Wij beleven nu een zoveelste volksverhuizing, of we dat nu prettig

vinden of niet. En deze verloopt gelukkig nog vreedzaam. Daarenboven, laten we het maar toegeven, het is juist het kruim van de vreemdelingen dat naar hier emigreert, de mens die vooruit wil in het leven, die de moed heeft zijn vertrouwde omgeving te verlaten om het onbekende tegemoet te gaan. We zouden deze mensen ook vaak goed kunnen gebruiken als we maar bereid waren hen de kans te geven. Een Moldavisch chirurg die bij ons in de illegaliteit duikt zal zeker niet beter vragen dan ook hier ergens zijn kennis te gebruiken, al

was het maar als verpleger, een taak waar hij zeker de nodige achtergrond voor heeft. Maar we willen hem die kans niet geven en verplichten hem om te overleven door in het zwart huizen te gaan opknappen bij Belgen. Van een verspilling gesproken. We krijgen vanuit oost Europa massa’s hooggeschoolden binnen die als ze op hun niveau zouden gebruikt worden dan misschien de marktwaarde van onze eigen universitairen zouden aantasten, maar die

anderzijds toch grondig gevormd zijn om ook onder hun niveau nog veel nuttigs bij te dragen aan onze gemeenschap. Of is een Oekraiense professor Chinees niet bekwaam om hier vertalingen te doen misschien ? Moet die echt als poetsvrouw aan de slag ? En realiseren we ons wel goed welke pijn deze mensen hebben, welke frustraties ze doormaken ? Er moet dus al wel een heel goede reden zijn waarom ze als dokter hun land verlieten om hier vloeren te

leggen. Dat is zeker niet enkel voor het geld, daar zit volgens mij een totale wanhoop achter, het feit dat ze zich geen toekomst meer zien. Laten we daar ook eens aan denken als we nog eens het discours van het Vlaams Belang horen op TV.

19:18 Gepost door Dwarsligger | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.