31-07-06

Israel schurkenstaat ?

De situatie in Libanon is een typisch staaltje van de arrogantie van de macht. Een land (i.c. Israel) weet zich onaantastbaar door het vetorecht van de VS in de veiligheidsraad van de UNO en weet dat de steun van dit land ongenuanceerd en onvoorwaardelijk is. Het kan zich dan ook alles permitteren en het doet het ook. Elk volkenrechterlijk akkoord wordt met de voeten getreden. Libanon wordt zonder oorlogsverklaring binnengevallen en het zuiden van het land wordt met de grootste arrogantie platgebombardeerd waarbij niets of niemand wordt ontzien. Kinderen komen om, VN waarnemers worden, ondanks de verwittiging die ze bij herhaling de Israeli’s hebben toegezonden, en ondanks hun officiële rol in de regio, aangevallen en uitgeroeid.

 

Kortom, Israel houdt zich aan geen enkele regel en voert oorlog zoals Jozuah deed toen hij de oorspronkelijke bewoners van Palestina, de Kanaänieten, uitroeide : als een arrogante agressor. Israel doet hiermee hetzelfde als Nazi-Duitsland toen het zonder oorlogsverklaring Tsjechoslovakije binnenviel en Japan toen het Pearl Harbour bombardeerde. Dat de wereld ondertussen beschaafder is geworden en niet meer leeft volgens het “oog om oog”-principe van Hammoerabi is blijkbaar tot de machthebbers van dat land nog niet doorgedrongen. Net zomin is het tot hen doorgedrongen dat een spiraal van wederzijdse represaille en wraak nooit tot de oplossing van het probleem zal leiden. Waar de rest van de wereld reeds eeuwen de rechtsstaat heeft uitgevonden geldt in Israels geest als het internationale politiek betreft nog steeds het primitieve “het recht in eigen hand nemen”. Het geëigende organisme om hierin tussen te komen wordt genegeerd, geminacht en via de beschermheer, platgelegd en monddood gemaakt. Het is net of iemand een rechtbank platlegt en zelf zijn tegenstander te lijf gaat met een knots omdat het vonnis dat hij kan verwachten hem veroordeelt. In een rechtsgemeenschap wordt zoiets niet aanvaard, maar de VS en Israël zijn hier blijkbar niet aan onderworpen.  

 

Ethisch wordt geweld aanvaard op voorwaarde dat het in evenredigheid is met het gevaar dat bestreden wordt. Het recht op wettige zelfverdediging is hier een duidelijk voorbeeld van. Of de agressie tegen Libanon en de tientallen onschuldige doden in evenwicht staan met de 2 ontvoerde militairen en of onschuldige burgers moeten boeten voor deze ontvoering laat ik aan jullie overweging over, maar ik denk dat ik niet de enige ben die deze reactie totaal overtrokken en onverantwoord vindt. En dat Israel met Sabra en Shatilla in Libanon al meer doden op zijn  geweten heeft dan alle Palestijnse aanslagen samen in Israel staat ook boven elke twijfel. Persoonlijk vind ik dan ook dat we hier te maken hebben met een mentaliteit die nog teruggaat op de oorsprong van de beschaving in de Halve Maan en de Bijbel, een periode waar van beschaafd oplossen van geschillen nog geen sprake was. Ten andere, het vernietigen van (vaak met kapitaalshulp van de EG opgetrokken) huizen van verdachten van terrorisme in Palestijns gebied is een ander voorbeeld van een primitief en voorbijgestreefd denkpatroon.

 

Israel vergeet hierbij ook dat in de periode dat zij voor een eigen land vochten mannen als een Beghin eveneens aanslagen pleegden en dat wat nu Fahat en Hezbollah zijn bij hen Stern, Irgoen en Hagannah als naam droegen. En deze waren even weinig voor redelijkheid vatbaar als de hopeloze Palestijnen nu. Ook zij maakten honderd doden door het King David Hotel op te blazen, pleegden aanslagen op markten te Haifa en Jaffa, op de Damascuspoort (resp 13 en 12 /12/47). Maar een bommenlegger krijgt de naam “terrorist” mee als hij aan de zijde van de verliezer staat en een “vrijheidsstrijder” als hij overwinnaar is. Eenzelfde “doublespeak” vinden we, zelfs vanuit officiële zijde, ook terug in de naam van inwijkelingen in of na een oorlog. Op het VRT nieuws werden de Argentijnen die de Falklands innamen “bezetters” genoemd maar de Joden die de Westelijke Jordaanoever en Gaza bezetten worden ook nu nog steeds “kolonisten” genoemd. De term “bezetter” schijnt blijkbaar op deze vaak erg arrogante kolonisatoren niet van toepassing te zijn.  Een zekere “Drang nach Osten” is ook de Israeli’s niet vreemd en technisch zijn deze bezetters en hun methoden in niets te onderscheiden van wat bv de Noordelijke Nederlanden, de Boers en de Engelsen in Zuid Afrika hebben gedaan : gewoon terrein inpalmen onder bescherming van een arrogante staat en zonder rekening te houden met het lijden van de plaatselijke bevolking en diens rechten op deze gronden.  

 

De meeste Israeli’s en zeer veel Joden praten deze misdaden tegen de mensheid goed vanuit het “we moeten ons verdedigen”-argument. Ze beklagen er zich ook over dat er terug een anti-joodse sfeer ontstaat in Europa en de wereld maar ze stellen zich niet de vraag waardoor die wel veroorzaakt zou kunnen zijn. Ik ga dan ook proberen er mijn visie op te geven. Het staat jullie vrij het ermee eens te zijn of gemotiveerde tegenargumenten aan te dragen. 

18:46 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.