14-09-06

Een staat zonder scrupules

President Bush heeft dus onlangs eindelijk toegegeven dat er geheime gevangenissen bestaan (in europa). Hij zei ook dat in Guantanamo niet gefolterd werd.

Persoonlijk vind ik dat een president en een staat die zo hoog van de toren blazen dat zijn gevecht tegen terrorisme een gevecht is voor het voortbestaan van "onze waarden" en die steeds zo'n hoogdravende woorden gebruikt toch wel ergens het principe "luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden" hoog in het vaandel voert.

Ik heb het hier al enkele keren gehad over de VS die, ik geef het toe, niet bepaald mijn vrienden zijn. Hun hypocrisie stoort me enorm. Recent weer de verjaardag van 9/11. Dat was inderdaad een traumatische ervaring, het was inderdaad een misdaad van groot kaliber, dat zal je me niet horen ontkennen. Maar laten we serieus zijn, er zijn door de even onwettige en even misdadige inval in Irak al meer doden gevallen en er is daar al meer schade aangericht dan in New York. Hetzelfde geldt voor de even onwettige en even desastreuze aanval van Israel op Libanon, iets wat ook nooit zou gekund hebben als ze niet in alles onvoorwaardelijk gesteund werden door de VS en in de UNO dank zij het veto van hun beschermheer steeds aan sancties of veroordelingen ontsnappen. Worden deze feiten ook met zoveel tamtam herdacht ? En wordt dit dan ook op onze journaals zo breed uitgesmeerd ? Neen natuurlijk. De VS als slachtoffer wordt opgepompt en van alle "vrije landen" wordt "verwacht" dat ze er in hun TV-uitzendingen tot den treure aandacht aan te besteden. De VS als dader wordt bij voorkeur doodgezwegen.

Maar laten we terugkomen op de geheime gevangenissen. Ik vraag me af waarom de VS het nodig acht deze mesnen buiten haar eigen territorium op te sluiten ? Is het omdat de VS over onvoldoende plaatsen beschikken om deze mensen onder te brengen ? Of is het misschien omdat ze buiten het VS-territorium niet onderworpen zijn aan de "te grote" garanties op lichamelijke integriteit en rechtsvoering ? Dan stel ik me wel de vraag waarin een gevangene van een staat die zichzelf tot "hét voorbeeld" van de rechtstaat uitroept niet zou mogen genieten van al deze garanties. Anders gezegd : welke van die garanties zijn de VS van plan te ontzeggen aan deze mensen en vooral : waarom ?

Willen ze kunnen folteren ? Willen ze deze personen een legaal proces ontzeggen ? Willen ze vrij zijn om hen helemaal niet voor de rechter te brengen ? Indien ja : hoe past dit in het plaatje van de rechtsstaat ? Ik weet het niet, en Bush heeft ook nog steeds niet de reden opgegeven waarom deze gevangenen naar het buitenland werden gebracht. En het spreekt vanzelf dat de landen die hiermee instemden (Roemenië, Polen, Jemen... ?) even schuldig zijn.

Maar laten we terugkeren tot het grootste schandaal : Guantanamo. Sommige "terroristen" zitten hier reeds 5 jaar opgesloten, zonder dat ze in beschuldiging werden gesteld en zonder dat ze voor een rechter zijn gebracht. Dit is in flagrante strijd met één van de oudste regels in het common law-recht : de Habeas Corpus.

De wet zelf dateert van 1679 maar de eerste sporen van gebruik gaan terug tot 1305 en tevoren golden al soortgelijke wetten (zeker al sinds Henry II in de 12e eeuw). Deze wet voorziet dat gevangenneming enkel mag na een gerechtelijk bevel en dat de beschuldigde binnen een zekere termijn van de aanklacht in kennis moet gebracht worden. Anders gezegd : men heeft recht binnen een redelijke termijn voor een rechter te verschijnen.

Ook de grondwet van de VS voorziet in art 1 sect 9 dat "The Privilege of the Writ of Habeas Corpus shall not be suspended, unless when in Cases of Rebellion or Invasion the public Safety may require it."

Ik denk niet dat de VS, toen ze deze mensen gevangen nam in Afganistan, te maken had met "Rebellion" noch met "Invasion" dus stricto sensu overtreedt de VS hier haar eigen grondwet. Maar men kan wel ter verontschuldiging zeggen dat bij terrorisme ook duidelijk sprake is van Public Safety die in gevaar is en dat er een duidelijke verbinding was tussen de Talibanregering en de daders van de aanslagen van 9/11. De grondwet zou in zo'n geval niet geschonden worden. Deze redenering is aanvaardbaar, maar laten we wel toegeven dat in geval van uitbreiding van het begrip zonder enige rechterlijke controle, de term "Public Safety" een geschenk is voor iedereen met dictatoriale neigingen. Het is voldoende breed om naar wens elke lading te dekken.

Dat er niemand van deze gevangenen voor de rechter wam is dus ergens nog "legaal" maar dat deze personen totnogtoe niet onder de conventie van Genève vielen is al veel minder zuiver. Vergeten we niet dat zelfs Nazi-Duitsland het Rode Kruis toegang gaf tot haar gevangenkampen". Waar de VS op dit gebied staan is hoeft dan ook geen verdere commentaar.

Eindelijk geeft het Pentagon nu toch toe dat dit recht er wel is (en dus ook altijd moet geweest zijn). We mogen dus zeggen dat deze mensen (want dat zijn het nog steeds !) 5 jaar lang van hun meest elementaire rechten zijn beroofd. Voor de kampioen van de "beschaving" wel een zware smet op het blazoen moet ik zeggen.

Maar het "niet-folteren" is wel het meest hypocriete van al de uitspraken van Bush. Is iemand poedelnaakt urenlang opsluiten in een ijskoude ruimte folteren of niet ? In mijn ogen wel en ik denk dat veel van mijn lezers het hierover eens zijn met me. Dat Bush een andere visie heeft op deze term is wel begrijpelijk. De VS zijn een erg harde maatschappij en op Europa qua mensenrechten eeuwenlang achterop.

Waar bij ons Jozef II in de 18e eeuw reeds de pijnbank afschafte onderwees eind jaren 1960 de CIA nog steeds foltertechnieken aan Zuid Amerikaanse regimes. Etat de Siège van filmregisseur Costa-Gavras heeft dit voor veel
mensen duidelijk gemaakt. En de moord in 1970 op de Amerikaanse "handelsattaché" Dan Mitrione in Uruguay bracht het in de volle openbaarheid.

Daarenboven herinner ik me een documentaire opgenomen in een Amerikaanse gevangenis waar delinquente jongeren op bezoek waren om hen terug op het rechte pad te krijgen. Een bewaarder vertelde er trots dat als één van hun gevangenen zich misdroeg hij onbeweeglijk op een stoel werd vastgebonden waarna men hem met pepperspray bespoot. Niemand van de aanwezigen omschreef dit als foltering. In mijn ogen is het dat duidelijk wel. Wie ooit een terechtstelling met de electrische stoel heeft gezien of de beschrijving ervan heeft gelezen kan ten andere ook wel van foltering spreken. De uitspraak "we folteren niet" is dan ook waardeloos zolang hierbij niet duidelijk de term "torture" omschreven wordt.

Om te besluiten : hoe meer de VS de woorden "democracy", "freedom", "our values", enz in de mond nemen, hoe meer ze zelf in botsiing komen met deze waarden, hoe ongeloofwaardiger ze worden, hoe meer ze duidelijk maken dat enkel macht hun interesse wegdraagt, kortom, hoe minder ze recht hebben zichzelf tot kampioen en beschermer van de vrije wereld uit te roepen.

20:26 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.