09-10-06

Verkiezingen

Hoera! Het Vlaams Belang heeft een nederlaag geleden ! Zo interpreteren de kranten de imposante overwinning van Patrick Janssen in Antwerpen. Dat de opmars van deze partij in Antwerpen (voorlopig ?) gebroken is kan niemand ontkennen, maar of dit nu echt het einde van het succes van het Vlaams Belang in Vlaanderen betekent, daar heb ik toch ook mijn twijfels bij.

Ik heb het gevoel dat politici en commentatoren massaal met een ei in de broek zaten voor wat er in Antwerpen ging gebeuren en dat de uitslag in deze stad een grote opluchting was voor hen. Maar ik denk dat ze wel aan wishfull thinking doen door nu maar direct aan te nemen dat deze partij op de terugweg is. Volgens mij staan we daar nog ver af. Want hoe men het ook draait of keert, tenslotte is het VB ook nu weer verder vooruitgegaan. Akkoord, niet veel, maar van een terugval is nog steeds geen sprake.

Daarenboven heeft Filip Dewinter gelijk wanneer hij beweert dat Janssen zijn overwinning niet gehaald heeft ten koste van de oppositie, maar wel door zijn eigen meerderheid te kannibaliseren. Zijn bestuurscoalitie is er dus zeker niet groter op geworden en men kan derhalve niet zeggen dat ze beloond werd voor goed werk", hoe graag men die mythe ook wil doen doordringen.

Infeite ging het hier gewoon om een "clash der titanen" waarbij iedereen die manifest tegen het Belang wou stemmen duidelijk op Janssen zijn stem heeft uitgebracht. Net zoals degenen die destijds tegen Degrelle waren massaal op Van Zeeland hadden gestemd. Niet omdat ze deze man nu zo bijzonder bekwaam vonden, wel omdat er duidelijk een "voor of tegen"-verkiezing plaatshad. We kunnen dus beweren dat Janssen veel van zijn voorkeurstemmen gehaald heeft in het kamp van de "Anti-Blokkers", voor wie dit statement veel belangrijker was dan hun voorkeur voor een bepaalde partij. Vooral Groen zal daar de prijs voor betaald hebben denk ik. Want het kiespubliek van deze partij is heel politiek bewust en kritisch, zodat voor hen de duidelijkheid van de boodschap primeert op de keuze voor een bepaalde parti.

Janssen heeft dit, als doorgewinterd reclameman, ook goed begrepen. Hij spitste de reclame van zijn partij volledig op zichzelf toe. Dit was zeker niet met de goedkeuring van veel narcistische partijgenoten die zichzelf maar al te graag in het brandpunt wilden stellen maar die totaal verdwenen voor de rode reus Janssen.

Hij heeft hierdoor de inhoudelijk gevoerde campagne van zijn tegenstrever gecounterd met een propaganda die niet zozeer over inhoud ging maar volledig geaxeerd was op personencultus. En vermits de kiezer zich nog steeds meer aangetrokken voelt door een concrete persoon, eerder dan door een abstracte idee, moest dit ook wel uitlopen op een "nederlaag" voor Dewinter. Ik stel me dan ook de vraag of deze laatste, als hij het in zijn reclame eveneens over de persoonlijke boeg had geworpen, ook zou verloren hebben. Want geven we toe : de goede uitslag van de SP kwam er niet omdat de partij zo bijzonder goed bestuurde, maar wel omdat ze profiteerde van het Janssen-effect.

En we mogen ook niet vergeten dat nu heel veel "allochtonen" zijn gaan stemmen. Weinigen waren echt geïnteresseerd maar "progressievelingen" zagen in hen een laatste kans om het VB in deze districten te stoppen. Ze liepen dan ook massaal de deuren van deze mensen plat om hen aan te zetten zich op de kiezerslijsten in te schrijven. Dat deze mensen niet Vlaams Belang stemmen is duidelijk, maar het belet deze partij wel om de absolute meerderheid te halen in districten waar "vreemdelingen" massaal voorkomen en waar "Belgen" het gevoel hebben dat ze niet beluisterd, laat staan begrepen worden in hun specifieke problemen. Meer zelfs, door de meerderheid allochtonen in Borgerhout ging het Vlaams Belang er "achteruit". Politici blazen dit op, zonder echter over de oorzaak ervan te durven gewagen. Dewinter zou zijn absolute meerderheid in Hoboken en Borgerhout dus zeker gehaald hebben indien hij niet was tegengehouden door de mensen die hier wel willen blijven wonen maar hun gebrek aan integratiewil affirmeren door de Belgische nationaliteit niet aan te vragen. Ik vraag me zelfs af of er van die "kiezers" veel zijn die effectief wisten op wie ze stemden. Het zou me niet verwonderen dat verscheidene onder hen een "instructiebriefje" op zak hadden waarin hun "bewustmakers" zeggen op wie ze moesten of zeker niet mochten stemmen. Ik denk dat dit ook wel zal meegespeeld hebben in het succes van Janssen. Immers, deze stond op de eerste plaats van de eerste lijst, een plaats waar massaal heengegaan wordt door mensen die niet weten hoe of op wie te stemmen.

De "autochtone" bewoners van deze districten zullen deze kunstgreep zeker niet appreciëren en zich nog meer in de hoek gedrongen voelen. Ik ben er derhalve van overtuigd dat zeker op deze plaatsen bij de volgende federale verkiezingen het VB een eclatante overwinning zal boeken, al was het alleen maar omdat de lokale kiezers dan de kans hebben hun frustratie betaald te zetten.

Neen, volgens mij is het duidelijk dat het Vlaams Belang nu pas aan zijn verovering van Vlaanderen is begonnen. Nu pas blijkt ook duidelijk dat deze partij een maatschappelijke rol speelt die essentieel is voor het
voortbestaan van onze democratie.

Men weet al heel lang dat het Vlaams Belang infeite een "ontevredenheidspartij" is, een partij die het vooral moet hebben van mensen die niet erg opgezet zijn met de manier waarop ze geregeerd worden en die hun ongenoegen hierover willen kenbaar maken. Veel van deze mensen hadden totnogtoe de idee dat "voor wie we ook kiezen, het is toch allemaal hetzelfde, er verandert niets". Dus stemden ze blanco of in hun wanhoop toch maar weer voor een "traditionele" partij. Ze wisten immers wel dat blanco stemmen enkel in de kaart speelde van de meerderheidspartijen, welke die ook waren. Maar een echt alternatief hadden ze niet.

Sinds de opkomst van het VB in steeds meer gemeenten hebben de kiezers nu wel de mogelijkheid om hun ongenoegen te laten kennen zonder dat dit infeite de "schuldige" partijen in de kaart speelt. Nu kunnen ze, zonder hun stem "weg te gooien" of "aan de verkeerde te geven" laten zien dat ze het geknoei meer dan beu zijn. Een heruitgave dus van het succes van de evenzeer door de gevestigde partijen gevreesde Rex en NSDAP uit het interbellum.

We zien dan ook dat het vooral in de steden is waar er lustig op los geknoeid werd dat het VB sterke sprongen vooruit heeft gemaakt. Eindelijk worden politici voor wie eigenbelang en macht de enige belangstellingspunten zijn meedogenloos afgestraft. Toppunt van deze totale desinteresse voor het algemeen belang is Aalst waar de burgemeester Anny De Maeght reeds jaren bezig is haar machtsgeilheid achterna te jagen ten koste van het bestuur van haar stad. Haar persoonlijke vete met haar vroegere partij/coalitiepartner en haar onwil hierover aan tafel te zitten wreekt zich. In Dendermonde betaalt de SP dan weer de aandacht die door Norbert De Batselier werd gevestigd op de rijkelijke vergoedingen die door fin-de-carrière-politici worden binnengerijft, niet omwille van hun bekwaamheid maar wel via de partij.

Antwerpen van zijn kant was tot voor kort door en door rot, reeds veel te lang een bolwerk waar de socialisten de absolute macht uitoefenden met methodes die deden denken aan het stalinisme : zonder hen bekwam men niets en eens doorgedrongen in de machtscenakels was de onderlinge solidariteit voldoende om zich alles te kunnen permitteren. Antwerpen was dan ook jarenlang het Luik of Charleroi aan de Schelde, waar de macht via cliëntelisme bestendigd werd en misbruiken steeds uit de openbaarheid konden gehouden worden doordat men elkaar wederzijds indekte. Eén grote mesthoop dus. Niet te verwonderen dat het juist daar was dat het Vlaams Blok zijn lange opmars kon beginnen. Antwerpen was de rest van Vlaanderen alleen een kwarteeuw voor.

Waar wel goed bestuur heerst daar kwam deze zweeppartij niet van de grond. Denken we maar aan Gent. Goed bestuur loont dus duidelijk. Vraag is waarom dit dan niet in alle gemeenten toegepast wordt.

Ook denk ik dat veel mensen gedegouteerd waren door het misprijzen dat in veel gemeenten voor hun stem aan de dag gelegd werd door reeds voor ze uitgebracht was bestuursakkoorden af te sluiten. Deze arrogantie van de politici te denken dat ze reeds op voorhand wisten welke de uitslag zou zijn zal veel mensen ertoe aangezet hebben hier roet in het eten te strooien door manifest te stemmen tégen mogelijke coalities, welke die ook waren.

Hopelijk zullen de verantwoordelijken nu hun les geleerd hebben en eindelijk inzien dat de kiezers/burgers integere politici willen, die het algemeen belang vooropstellen. En we mogen het Vlaams Belang dankbaar zijn dat ze de kiezers de kans gaven op 8 october dit alles zo overduidelijk kenbaar te maken. Want zonder deze "aardverschuiving" zouden plaatselijke potentaatjes, nepotisten en baronnetjes nog jarenlang ongestoord hun gang kunnen gaan. Zie maar naar Wallonië waar de kiezer deze keuze niet heeft en er dus niet in slaagt om schandalen efficiênt af te straffen.

17:40 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.