03-02-07

Treinen en Vertragingen

Wie de laatste weken de trein nam zal ondervonden hebben dat stiptheid een woord is dat op de NMBS onbekend is. Zelf moet ik s’morgens een trein nemen die vanaf zijn startplaats (Gent Sint Pieters) tot het station waar ik opstap (Schoonaarde) een traject heeft van 26 minuten. Maandag 29/1 had de trein die ik om 7h52 neem een vertaging van een half uur. Dat betekent dat deze trein ofwel aan halve snelheid reed ofwel pas vertrok toen hij in Dendermonde (6 minuten en 2 stations verder) moest aankomen. Waaraan dit te wijten is is nog steeds een groot raadsel want eerlijke informatie krijgt men natuurlijk niet.

En van gemiste aansluitingen ligt de NMBS ook niet wakker. Dat overkomt me meer dan me lief is. Waar ik een directe trein heb als mijn eerste verbinding op tijd is kom ik op een omnibus terecht wanneer ide te laat is. Hierdoor is een vertraging van enkele minuten onderweg dadelijk een vertraging van een half uur op mijn eindpunt.

Wie regelmatig de trein neemt weet dan ook dat de vertragingscijfers van de NMBS gemanipuleerd zijn en met deze overstappen geen rekening houden. Enkel het toekomen op het eindpunt met meer dan 5 minuten vertraging wordt in hun statistieken opgenomen als een vertaging van de bestreefende trein. Worden ook de gemiste aansluitingen meegerekend dan ben ik zeker dat de cijfers nog veel ongustiger zullen zijn. 

Een collega van mij heeft ooit meegemaakt dat zijn trein in een station waar hij moest gesplitst worden niet meer verder kon rijden. De machinist die het tweede deel moest besturen was immers gewoon met een andere trein meegereden als passagier.

Staatssecretaris van overheidsbedrijven Bruno Tuypens neemt dit niet meer en verwijt de maatschappij dat ze dit probleem niet aanpakt. NMBS-ACOD-vakbondsman Jos Digneffe reageert hierop. Hij zegt dat hij kritiek aan het adres van het personeel aan de basis totaal niet pikt.

"Ik wil niet dat de kritiek op de stiptheid of de netheid van stations en treinen ook maar een halve procent in de schoenen van het personeel op de werkvloer wordt geschoven", aldus Digneffe. "Wat de stiptheid betreft, voeren de treinbestuurders en de stationschefs ook alleen uit wat hen opgelegd wordt. Zij kunnen er toch ook niet aan doen dat de aangepaste uurregeling niet goed is of dat er treinen worden ingelegd met te weinig zitplaatsen."

De kritiek aan het adres van de top van de spoorwegen, met name aan vervoersmaatschappij NMBS en topman Marc Descheemaecker, deelt Digneffe wel. "Daar zijn ze te veel bezig met spelletjes en te weinig met het exploiteren van een vervoersmaatschappij", luidt het.

Dit is dus weer een duidelijk staaltje van arrogante vakbondsmacht. In de eerste plaats weet, wie de vakbonden van de NMBS kent dat dit “ik pik het niet” een duidelijke vingerwijzing is “blijf van ons af of we voeren actie. Of de kritiek gegrond is is ons probleem niet, laat staan dat we kritiek aanvaarden”.

Digneffe steekt alle schuld op de directie die “spelletjes speelt”.
Ik zou hierover toch graag iets kwijtraken.

    1. Door geen kritiek te aanvaarden schiet Digneffe wel de mensen in de rug die in andere bedrijven werken en dagelijks te laat komen. Van onderlinge solidariteit tussen werknemers heeft hij blijkbaar nog niet gehoord, van een “samen vechten tegen een probleem” nog minder. Mijnheer Digneffe ziet enkel zijn nauwe wereldje en is bereid de leden van zijn vakbond in andere bedrijven hieraan op te offeren.
    2. Ik vraag me af wat al dat bureelpersoneel van de NMBS uitvoert tijdens zijn dagtaak. Als ik dhr Digneffe begrijp worden de orders aan de treinconducteurs en stationcheft immers rechtstreeks vanuit de directie uitgevaardigd. Elke treinsamenstelling wordt persoonlijk door een directeur op papier gezet en, als ik hem mag geloven, direct overgemaakt aan degene die dit order moet uitvoeren. Ook alle nieuwe dienstregelingen worden door een directeur persoonlijk uitgewerkt.

    Of rekent dhr Digneffe het bureelpersoneel dat de treinsamenstelling op papier zet niet tot het personeel van de NMBS ? Want als hij dat wel doet is het heel duidelijk dat ook het “lagere” personeel boter op het hoofd heeft als het om vertragingen gaat.

61 procent van de vertragingen komt immers door materiaaldefecten, vergissingen en andere soortgelijke incidenten. Is het de directie die deze vergissingen begaat ? Is het de directie die beslist om bepaalde treinstellen niet na te kijken ?

Of is het de basis die een zwaar tekort heeft aan verantwoordelijkheidsgevoel, die weet dat ze onaantastbaar zijn gezien de té grote macht van de vakbonden die belet dat maatregelen kunnen genomen worden wanneer het personeel een te kleine inzet vertoont. Er heerst in dit bedrijf immers een mentaliteit van totale desinteresse in de klant, totale onkunde over serviceniveau’s en kwaliteitsbewaking.

De vakbonden bestendigen juist deze mentaliteit van m’enfoutisme en totaal gebrek aan klantenvisie want ze kunnen moeilijk tegen de bedrijfscultuur, tegen hun achterban dus, ingaan. Ze zijn er groot in geworden en zijn er zelf mee opgegroeid.

Zolang de NMBS het monopolie houdt over het reizigersvervoer en zolang de macht van de vakbonden in dit bedrijf niet in grote mate beknot wordt is er mijns inziens geen verbetering te verwachten in de dienstverlening.

Want vergeten we niet dat zowel vakbonden als directie in hoge mate gepolitiseerd zijn en dat infeite de “ons kent ons” mentaliteit er sterk meespeelt. Anders gezegd :de macht is er mooi verdeeld en beiden onthouden er zich van tussen te komen op het “territorium van de ander”. De directie blijft met zijn handen van het lagere personeel, het domein van de vakbonden, en deze laatsten zwijgen als vermoord over de manier waarop de directie van zijn sinecures geniet. Enkel de niet-gepolitiseerde managers worden op de korrel genomen en dat is dan ook de reden waarom niemand van hen het er lang uithoudt. Dit bedrijf is door de machtsspelletjes van directie maar ook van vakbonden totaal niet op een professionele manier te runnen. Karel Vinck en zijn voorgangers zullen dit zeker kunnen bevestigen. De NMBS goed, klantvriendelijk en stipt doen werken is als op eieren lopen en misschien heeft ook de NMBS een Mussolini nodig om de treinen op tijd te doen rijden.  Ik hoop dat het niet zo ver zal moeten komen maar als er niet een grondige mentaliteitswijziging optreedt bij Digneffe’s basis dan zijn zijn klanten gedoemd om aansluitingen te missen, te laat op hun werk te verschijnen, in vuile wagons te reizen en snel van perron naar perron te lopen omdat een trein weer eens elders aankomt dan voorzien.

09:23 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

treinvertraging! Ze schuiven het graag af op de anderen. Weet je wat een stationschef me ooit zei toen ik simpelweg vroeg hoe het kwam dat die treinen bijna elke dag vertraging hadden? (ik moet ook op tijd in leuven zijn elke dag en ze blijven dat niet pikken als ik elke dag te laat kom .; Je zou al bijna een trein vroeger moeten gaan nemen! Schandalig vind ik dat wel. Maar die stationschef zei dus "ja daar kunnen wij niets aan doen als de treinbestuurders onderweg in file staan zijn die te laat en zo gaat dat maar verder" .. Dat was die vent zijn excuus .. :-/

Gepost door: pixxie | 03-02-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.