09-04-07

Eigen volk eerst

Iedereen kent wel de leuze van het Vlaams Belang waarmee deze al verscheidene keren naar de verkiezingen is getrokken en waarmee ze ook telkens een enorm succes heeft behaald.

Mensen met een pathologisch negatieve instelling beweren dat hieruit eens te meer de racistische instelling van de partij blijkt en niemand zal ontkennen dat deze ook aan de basis ligt van deze uitspraak.

Nochtans wordt hier voorbijgegaan aan de exacte inhoud van deze boodschap, inhoud waarmee iedereen het wel eens zal zijn denk ik. En door dit te doen zullen de critici (Groenen en Klein-Links op kop) er eens te meer in slagen de aandacht af te leiden van wat veel mensen dwars zit maar weinigen openlijk durven zeggen. Hiermee ontlopen ze een debat dat hen helemaal niet zou liggen en dat ze ten allen prijze, ondemocratische middelen en verdachtmakingen inbegrepen, willen ontlopen.

Want laten we eens kijken naar de exacte boodschap. Het VB zegt nergens dat ENKEL het eigen volk aan de bak mag komen en dat al de anderen dienen uitgesloten te worden. Neen, ze zeggen alleen dat, als er dan toch ergens prioriteiten moeten gesteld worden, deze ten goede moeten komen aan onze eigen autochtone bevolking en niet aan “inwijkelingen”.

En persoonlijk ga ik hier volledig mee akkoord. Er zijn onvoldoende middelen om elkeens nood op te lossen, er zijn te weinig sociale woningen, er is te weinig geld bij het OCMW om iedereen goed op te kunnen vangen. Dus moet er geschift worden en moeten prioriteiten gesteld. En maar al te vaak zien we dat het degenen zijn die het meeste lawaai maken, het vaakst in hongerstaking gaan, de meest actieve drukkingsgroepen op de been kunnen brengen, de grootste bende verblinde dwazen achter zijn zaak kan krijgen, dat die het meeste aandacht krijgen. En “aandacht” betekent hier “geld” en “faciliteiten”.

Niet dat ik het lot van politieke vluchtelingen benijd, integendeel, maar té vaak wordt vergeten dat ook België nog mensen kent die zwaar onder de armoedegrens leven. Ga maar eens een woning binnen in de Brusselse marollenwijk. Daar zou echt niemand willen wonen. En toch zijn deze krotten bewoond. Veelal door belgen met een buitengewoon laag pensioentje.

Dit is inderdaad wel een extreem voorbeeld maar ook in andere gemeenten wonen mensen die recht hebben op een sociale woning maar deze niet kunnen bekomen omdat “de wachtlijsten vol staan” (en ze niet de juiste politieke steun hebben).

Begrijp dan ook de reactie van deze mensen wanneer ze in dezelfde sociale wijk die voor hen verboden terrein is door allerlei buitenlanders bewoond zien op kosten van het OCMW. Zou u in zo’n geval ook niet roepen “en ik, waar sta ik als belg hierin ? Waarom krijgen zij wel en ik geen woning ?” Is het verwonderlijk dat deze mensen zeggen “Groot gelijk VB, wij moeten eerst bediend worden, ook wij zijn arm en we kunnen zo’n woning even goed gebruiken als deze vreemdelingen”.

Voor veel mensen is het Vlaams Belang dan ook de enige partij die hun belangen verdedigt op het gebied van armoedebestrijding. Want de andere partijen verkiezen politiek correct te denken, te praten en te handelen, eerder dan hun landgenoten correct te behandelen, hen ook of zelfs eerst de kans te geven in betere omstandigheden te leven.

Ik pleit er dan ook voor om wat meer oog te hebben voor de autochtone vierde wereld en deze even veel kansen te bieden, even zwaar te “bemoederen” als men de vreemdelingen doet. Want geef toe, onze sociale stucturen zijn zo complex dat enkel specialisten en hooggeschoolden er nog alles kunnen uithalen wat erin zit. Dit “mattheuseffect” is maar al te bekend en onze vierde wereld kent noch gebruikt zijn mogelijkheden. Ze moeten ook zelf alles achternalopen, iets wat ze meestal niet durven omdat het in hun ogen te beschamend is, of omdat ze “niet tot last willen zijn”. Dus vallen ze uit de boot.

Vluchtelingen en andere immigranten worden, tot hun aanvraag volledig afgehandeld is, opgevangen door actiecomités en OCMW’s die hen alle zorgen en verantwoordelijkheden uit handen nemen, en ervoor zorgen dat ze overal krijgen waar ze recht op hebben. Ik ga niet beweren dat deze mensen zo’n mooi leven hebben hier, maar één zaak hebben ze wel : ze worden niet zoals onze “inheemse” vierde wereld aan hun lot overgelaten, ze moeten niet zelf alles napluizen.

Wanneer de “democratische” partijen dit onrecht niet snel inzien vrees ik dat kansarmen massaal zullen vallen voor afgunst op deze “bevoordeelden” en dat we hier een bron van anti-democratie aan het aanwakkeren zijn waar vroeg of laat het Vlaams Belang de vruchten zal van plukken.

19:30 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Racistische gedachten onderdrukking creëert racisme . Wat ik hiermee wil zeggen is dat je eigen volk benadelen of pesten niet als racistisch aanschouwd wordt, want racisme gaat enkel tegenover andere volkeren .
Misschien dat dit de redenen zijn voor de problematieken .
Misschien moet het benadelen van het eigen volk ook als racistisch aanschouwd worden in de politiek .

Gepost door: Siberx | 09-04-07

Reageren op dit commentaar

politiek wat is politiek correct denken? ook hier heeft ieder een ander interpretatie.
zolang politiekers niet echt luisteren naar de echte problemen, frustraties enz, zal enkel vlaams belang sterker worden.
onze huidige regering samen met sommige oppositiepartijen zijn een machine die rascisme en onverdraagzaamheid creeerd, en ze zijn stekeblind voor de werkelijkheid. dat is ook de echte reden waarom men geen referenda wil hebben hiet in dit pokkenland.

Gepost door: watje | 10-04-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.