13-08-07

Vreemdelingenbeleid

Enkele weken geleden was er ophef over een ecuadoriaans meisje dat het land werd uitgezet. Drukkingsgroepen sprongen erop om hier een testcase van te maken. Waar tevoren al honderden kinderen in soortgelijke omstandigheden gerepatrieerd waren en niemand er veel ophef over maakte werd nu veel wind gemaakt rond deze zaak. Dat de pers in volle komkommertijd zat en derhalve alles dankbaar aanvaardde wat haar toeliet haar kolommen te vullen zal zeker ook wel een rol gespeeld hebben.

Zonder scrupules als dergelijke drukkingsgroepen vaak zijn werd ook het bericht de wereld ingestuurd dat moeder en dochter mishandeld waren geweest. Wie kon het controleren ? En wie zegt dat de “blauwe plekken” niet voortkwamen uit het aanvaardbaar geweld dat autoriteiten nu eenmaal mogen gebruiken om de orde te handhaven of weerbarstige mensen te verplichten zich te schikken naar rechterlijke of andere officiële beslissingen.

Ik heb niet veel vertrouwen in het waarheidsgehalte van de uitspraken van drukkingsgroepen, noch in hun keuze van “begunstigde” of onderwerp. Graag hoor ik, voor ik partij kies, beide partijen aan het woord. Ik heb vastgesteld dat daar vaak heel andere visies uit voortkomen, dat ik dan vaak andere, meestal moedwillig verzwegen, feiten aan de weet kom of zelf gewoon hoor dat het verhaal van één partij totaal uit de lucht gegrepen is. Vooral linkse drukkingsgroepen met een sterk communistische inslag, de opvolgers van historische partijen als daar waren AMADA, RAL enz, hebben deze vorm van desinformatie nog steeds niet afgeleerd. Ze liegen er nog steeds lustig op los.

Wat dan te denken van het lot van de kleine Angelica Cajamarca ? Mijn opinie is ook in dit geval nogal genuanceerd. Wanneer iemand 4 jaar de kans krijgt om zich administratief in orde te zetten en dit nalaat moet hij niet komen klagen wanneer hij tegen de lamp loopt en er de sancties voor ondergaat. Weigeren de gevolgen van zijn daden te dragen is gewoon laf. Natuurlijk heeft de tienjarige Angelica daar geen schuld aan, maar haar moeder Ana gaat in deze zeker niet vrijuit, net zomin als haar vader die blijkbaar wel duidelijk zijn best heeft gedaan in orde te zijn met de dienst Vreemdelingenzaken.

Een kind opsluiten is inderdaad zeer traumatiserend en zou moeten voorkomen worden. Maar kan iemand een alternatief geven ? Het gewoon vrij laten rondlopen, samen met één of beide ouders ? Enkel een naieveling gelooft dat ze zich in zo’n situatie braafjes zullen aanmelden wanneer de tijd voor uitzetting is aangebroken. Dus sorry hoor, maar vanaop de zijlijn kritiek leveren zonder zelf nagedacht te hebben over het probleem is een beetje te makkelijk vanwege de aanhangers van het “laat hen blijven”.  Voor hen is dit niet moeilijk, ze zijn zo principieel, ontkennen zoveel factoren die niet in hun kraam passen, kijken zo zwart/wit dat ze niet eens bekwaam zijn om hun standpunt te relativeren, laat staan in vraag te stellen.

Maar de dienst Vreemdelingenzaken heeft wel tot taak om met ALLE facetten rekening te houden, ook met die welke regelrecht uitlopen op uitwijzing. En ze hebben geen ander middel om dit te garanderen dan door de toekomstige uitgewezene in een gesloten asielcentrum op te sluiten.

Waar wel kan over gediscussieerd worden, en waar, zoals de massale regularisatie enkele jaren terug bewees, ook regelmatig over nagedacht wordt, is de vraag wie wel en wie niet mag blijven. Moet de kazakse universiteitsstudente inderdaad uitgewezen worden in haar laatste jaar ? Moet een gezin dat al jaren ergens woont en perfect geïntegreerd is en vloeiend onze taal spreekt, nog uitgewezen worden ? Heeft dat gezin, die studente, minder recht om te blijven dan de marokaanse vrouw die hier al 15 jaar woont, de dubbele nationaliteit heeft en dus niet kan uitgewezen worden,  maar die nog steeds geen woord nederlands praat ?  Moet dat perfect geïntegreerde gezin verwijderd worden terwijl massa’s misdadigers, belg door geboorte maar van vooral marokaanse afkomst, onze gevangenissen overbevolken ? Waar zit hier de rechtvaardigheid ? Waarom neemt men deze mannen niet de belgische nationaliteit af en wijst men hén niet uit ? Tenslotte hebben ze allen een dubblee nationaliteit gezien marokko het zogenaamde ius sanguinis toepast wat nationaliteit betreft (is marokaan wie afstamt van een marokaan).

Kortom, het probleem zit niet op de dienst vreemdelingenzaken die tenslotte niets anders doen dan de wetgeving en reglementering naleven. De oorzaak is te zoeken bij een wetgever (in realiteit dus de regeringspartijen) die liever ongenuanceerde regels uitwerkt en nu en dan eens regulariseert, eerder dan een goed doordacht project door het parlement te jagen.

Ik ben dan ook voorstander van het automatisch regulariseren van mensen die duidelijk hun integratie bewezen hebben. Ik ben tegen het belonen met jaren pamperen van mensen die erin slagen een actiecomité of een uitgeslapen advokaat te vinden die hun zaak eindeloos op de lange baan schuift. Dat die mensen na zoveel jaren nog uitgewezen worden hebben ze tenslotte zelf veroorzaakt en dus volledig aan zichzelf te wijten.

OK, iedereen mag zijn rechten uitputten maar een advokaat die zo’n mensen bijstaat, goed wetende dat het enige resultaat een zoveelste uitstel zal zijn, misbruikt onze rechterlijke macht en is mede oorzaak van de overbelasting van onze rechtbanken. Legaal is hem niets te verwijten, moreel wel. En het wordt tijd dat de advokatuur haar taak eens begint te bekijken als “deel uitmakend” van een goede rechtsbedeling en niet als een kritiekloos en ten koste van alles opvolgen van zijn kliënt, zelfs in zijn grootste imbeciliteiten.

Het probleem is dus veel complexer, er zijn veel meer medeschuldigen, dan op het eerste gezicht gedacht wordt. Laten we dan ook niet oversimplifieren of ons door onze emoties  meesleuren want niets is onrechtvaardiger. We vergeten dan immers de honderden andere gerepatrieerden, die geen actiegroep achter zich hebben en wiens kinderen ook in Steenokkerzeel of een ander gesloten centrum terechtkomen.

19:30 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

moet het nog eens herlezen om te reageren, kom nog terug

Gepost door: watje | 15-08-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.