29-10-07

Solidariteit

De regeringsonderhandelingen zijn een processie van Echternach. Ergens is dit ook niet verwonderlijk want iedereen kon wel raden dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde aan franstalige zijde geen enkele euforie kon oproepen. Wat mijn standpunt is in deze zaak heb ik reeds vroeger naar voor gebracht. Ik ga er dan ook niet meer op terugkomen.

Voor het eerst ook is duidelijk dat België zonder grondige hervorming geen enkele kans meer heeft om voort te bestaan. Het land moet grondig gereorganiseerd worden. Dat steeds meer mensen de idee van separatisme niet zomaar afwijzen is ook een teken aan de wand, net zoals het feit dat kranten als De Standaard op hun site zelfs een “Belgisisme-vragenlijst” hebben staan. En de antwoorden zullen zowel voor- als tegenstanders van een splitsing niet koud laten. Er worden campagnes opgestart om ons terug belgisist te maken (“Belgie heeft u nodig”) en ook het koningshuis zal al wel bang geweest zijn dat haar civiele lijst wel eens tot het verleden zou kunnen behoren en ze "werk moeten gaan zoeken". En ook de belgisistische franstalige brusselse bourgeoisie, de enige die echt wel goed weet waarom het land niet mag splitsen, zal er niet erg gerust meer in zijn. Kortom, degenen wiens leven afhangt van het voortbestaan van ons land maken hete dagen door. Niemand kan ontkennen dat “Belgie Barst” nog nooit zo dichtbij is geweest.

Eén van de initiatieven om het Belgique à papa te redden was de petitie voor solidariteit die veel bekende vlamingen ondertekenden, sommigen zelfs zonder dat ze zich goed en wel bewust waren van de draagwijdte van het document. Begreep Kim Gevaert bv niet het belang van wat ze juist tekende of is ze misleid geweest over de motivatie van degenen die haar het document aanboden ?

Ik moet zeggen, ik ben ook solidair. O neen, niet met Wallonië, en zeker niet met Brussel. Neen, ik ben wereldburger en ben solidair met de rest van de mensheid die in nood is. Ik kijk dan ook ver over de grenzen en ben een overtuigd Europeër bv.

Waarom ik dan niet zo afwijzend sta tegenover een behoud van België in zijn huidige vorm zal je me vragen. Wel, de reden is eenvoudig : ik ben van mening dat er geen enkele reden is om solidair te zijn met Wallonië en Brussel.

Brussel is een waterhoofd waar alles wat maar kan verkeerd lopen ook verkeerd loopt, waar totaal geen organisatie is, waar elke burgemeester liever zijn persoonlijk baronietje bestuurt dan samen te werken met zijn buren om problemen op te lossen die een bredere aanpak eisen. Wist u bv dat in de stad Brussel elke dode VERPLICHT moet overgebracht worden naar een gebouw van de stad ? Nut ? Noppes ! De begrafenisondernemers ergeren er zich dood aan. Wist u dat in Molenbeek de politie niet MAG optreden tegen vreemdelingen. Want volgens de burgemeester zijn dit allemaal sukkelaars. Zo houdt hij zijn kiesvee aan zich gebonden. En zo kunnen we nog uren doorgaan. Brussel is een schoolvoorbeeld van hoe profitariaat, onbekwaamheid en parasitisme een onstelpbare massa mislukkingen genereert.

Wil men dat ik solidair ben met zo’n wanbeheer ? Wil men dat ik de financiële gevolgen van dergelijke verspilling blijf betalen ? Is het dat wat men bedoelt met “solidariteit” ?

Of heeft men het daarbij misschien over de situatie in Wallonië ? Moet de vlaming blijven geld transfereren naar dit landsdeel ? Voor mij geen probleem hoor. Maar ik verwacht dan wel dat het geld ook nuttig gebruikt wordt. En iedereen weet dat de schandalen van Charleroi enkel een topje van de ijsberg zijn. Gans Wallonië teert op het kliëntelisme van de PS. Deze partij kan immers enkel overleven door Sinterklaas te spelen en iedereen die op haar een beroep doet met sinecures, invaliditeitsvergoedingen en wat nog meer om te kopen. Of zijn we in Vlaanderen al vergeten dat Dutroux ook leefde van een invaliditeitsuitkering ? Hij zal niet de enige zijn die de sociale zekerheid zonder enige controle van overheidswege kan leegzuigen. Moet Vlaanderen blijven geld pompen in het totaal inadequate maar politiek toch zo rendabele wanbeheer van het merendeeel van de waalse verkozenen ? Moet Vlaanderen blijven geld transfereren om  het voortbestaan te garanderen van dit waalse profitariaat ? Moeten in Vlaanderen nog steeds duizenden mensen door de RVA geschorst worden terwijl in Wallonië hetzelfde organisme nauwelijks optreedt ? Moet Vlaanderen blijven afdokken om de waalse artsen toe te laten de ziekteverzekering leeg te melken door zelfs voor een simpele verkoudheid de meest dure technische ingrepen en onderzoeken toe te passen ? Want iedereen weet dat het verbruik van technische medische prestaties in Wallonië en Brussel veel hoger ligt dan in Vlaanderen. Blijkbaar is een franstalige arts ertoe opgeleid zoveel mogelijk duur materiaal te gebruiken terwijl een arts die aan een vlaamse universiteit is afgestudeerd veel meer vertrouwen heeft in zijn eigen kennis en een diagnose kan stellen zonder dure en overbodige onderzoeken.

Kortom : ik ben bereid solidair te zijn met Wallonië als dit echt in de problemen zit, net zoals ik solidair ben met Letten, Roemenen en Bulgaren die in de verste verte nog niet onze levensstandaard hebben bereikt.

Maar ik ben verontwaardigd dat men me beschuldigt van gebrek aan solidariteit wanneer ik weiger nog verder de waalse maffia die de PS nu eenmaal is te subsidieren, wanneer ik “GENOEG” zeg tegen het verder dempen van de bodemloze put die wanbeheer en profitariaat in Wallonië heeft teweeggebracht. Dat is geen solidariteit, dat is gewone domheid en degenen die deze transferten als solidariteit aanduiden bedriegen de vlamingen door hen te laten geloven dat ze egoisten zijn als ze weigeren hiermee voort te doen. Want van échte solidariteit vind ik niets terug in de gigantische transferten en geldstromen die Vlaanderen verlaten om enkele waalse  “Dieu’s” en andere omnipotenten toe te laten het land verder uit te zuigen.

19:30 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

U hebt gelijk Geachte,

Ik ga volledig akkoord met uw analyse. Over het onderwerp solidariteit kunt u op mijn blog volgende artikelenreeks raadplegen:

http://smithsonsplace.blogspot.com/2007/10/solidariteit-inleiding.html

Beste groeten,

Smithson

Gepost door: Smithson | 30-10-07

Reageren op dit commentaar

Efficiente besteding van onze gelden Hey Dwarsligger,
Ik sta achter de actie van de vakbonden (Red de solidariteit). Een splitsing van België zal niets oplossen aan het verspillen van onze zuurbetaalde belastingsgelden (Enfin, ik betaal nog belastingen). Het is in Vlaanderen even erg als in Wallonië (Denk maar aan de vriendendiensten van Fientje Moerman). Het probleem van de transferten naar Wallonië kan maar opgelost worden door een doorzichtige en open politiek. Je hebt gelijk als je stelt dat het domheid is het profitariaat te blijven steunen. Ik wil echter ook niet zo dom zijn het Vlaams of gelijk wat ander profitariaat te blijven steunen. Daarom, weg met al dat ondoorzichtig politiek gekonkel. Laten we ons niet laten vangen aan al die onbenullige afleidingsmaneuvers. Solidariteit is meer dan nodig ... de enkeling is nooit sterk genoeg om op te boksen tegen belangengroeperingen. Maar inderdaad, solidariteit mag geen uiting van domheid wezen! Dat is kudde-mentaliteit.

Gepost door: Vrijdenker | 04-11-07

Reageren op dit commentaar

aangespoeld Al varend door de bloggenzee ben ik hier op uw eilandje gestrand. Het is hier goed te vertoeven,
maar bij de volgende vloed verdwijn ik terug in
de bloggenzee.
Daaaaag

Gepost door: steffi | 29-11-07

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.