14-02-08

Hypocrisie (bijgewerkt)

 

Wie in De Standaard het verhaal volgt van onze laatste regeringsvorming zal nu wel definitief verlost zijn van de idee dat politici oog hebben voor het algemeen belang. Enkel hun persoonlijke macht en eerzucht telt voor hen en daar moet alles voor wijken, ook de economie van een land. Want deze 6-maanden durende toneelopvoering heeft onze reputatie in het buitenland geen goed gedaan en ons massa’s geld gekost.

Dat het algemeen belang naast eerzucht eveneens moet wijken voor groot geld weet ondertussen ook al iedere belg. Zo is het een publiek geheim dat de VLD en haar waalse zusterpartij de MR, de partijen zijn van grootverdieners, zelfstandigen en zakenlui.  Kortom van mensen met een ongezonde hoeveelheid egoisme en een zwaar tekort aan sociaal-voelendheid. Het algemeen belang kan hen dan ook gestolen worden, een eerlijke verdeling van de welvaart eveneens. Zo is bv het departement “strijd tegen de fiscale fraude” al jaren in handen van de MR die er dan ook voor zorgt dat deze efficiënt de nek omgedraaid wordt. Of kan u zich van iemand als Alain Zenner of Hervé Jamar enig resultaat herinneren op dat gebied ? 

VLD en MR verdedigen ook al decennia het vrije kapitalisme en het principe van “geen staatsinterventie”. Tenminste, zolang dit neerkomt op “inmenging” want van staatsmaatregelen waarbij zonder tegeneis geld gepompt wordt in (liefst multinationale) bedrijven wordt geen kwaad woord gezegd. Net zomin als van het feit dat de staat achter de schermen intervenieert om ervoor te zorgen dat het Belgische grootkapitaal van een zo groot mogelijke bescherming geniet tegen iedereen die haar macht aantast. Of zijn we de periode al vergeten toen Fortis probeerde de Generale Bank over te nemen en de voorzitter van de Raad van Beheer, Maurice Lippens, hemel en aarde bewoog om te beletten dat het Nederlandse ABN-AMRO deze buit binnen haalde ?  (PS begrijpt u nu waarom Fortis absoluut de strijd wou winnen voor de aankoop van deze bank en zichzelf zwaar in de cash-problemen bracht ?)

Hoe pervers het spel soms gespeeld wordt blijkt duidelijk uit de reactie van Patricia Ceyssens, Vlaams minister van economie, toen deze onlangs aan de tand werd gevoeld over de vlaamse wapenhandel die niet helemaal “met propere handen” zou staan. Ze was niet van plan om hier veel aan te doen want “anders kwam de werkgelegenheid in gevaar”.

Wie nooit begrepen heeft dat het argument “werkgelegenheid” een paard is dat vanuit werkgevershoek vaak te onpas werd van stal gehaald zal nu niet meer blind kunnen blijven. Waar in een periode van een krappe vraag op de arbeidsmarkt de werkgelegenheid ten allen koste moet beschermd worden is de periode waarin we nu leven, namelijk een van grote schaarste aan werknemers, ideaal om een hoop industrieën af te bouwen die om één of andere reden niet ethisch verantwoord zijn.

Dat Ceyssens dan ook de domheid of het lef heeft om dit argument nog aan te halen bewijst duidelijk dat politici helemaal niet kijken naar realiteit maar enkel maar verworden zijn tot roepers van inhoudloze slogans, koploze maar dure afdrammers van vanbuiten geleerde “catechismussen” en leeghoofdige stromannen van de echte machthebbers in dit land : de plutocraten.

Ik begrijp dan ook niet waarom geen enkel journalist of politicus haar de vraag gesteld heeft wat werkgelegenheid nog komt doen in deze discussie. Ik denk dat het nu juist het moment is om de werkgelegenheid af te bouwen in die sectoren  die ethisch onverantwoord zijn en daarmee het chronisch personeelstekort op te lossen in sectoren die we absoluut willen bij ons houden.

Maar ik ben dan ook een positief wetenschapper. Ik denk waarschijnlijk te logisch en te weinig in termen van economische (en dus permanent foutblijkende en herziene) theorieën.

 

17:52 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Positief Dag Dwarsligger, economie is een bij uitstek positieve wetenschap! (Ik ben zelf ook geen economist). Je bedoelt waarschijnlijk de politiek: het toekennen en verdelen van de middelen in de maatschappij. Hetgeen ik en mijn collega's al langs om meer de keel begint uit te hangen zijn ten eerste de grote loonverschillen tussen diegenen die in die beheersraden zetelen (en van raad naar raad hoppen) en de mensen die op de vloer de boel draaiende dienen te houden. Indien een directeur door zijn beleid stommiteiten uithaalt, krijgt hij ruimschoots te kansen om in een ander bestuur te gaan zetelen. Een werknemer krijgt een schop onder het achterwerk en mag gaan.
Ik werk in een beursgenoteerd bedrijf en daar staat alles in het teken van de aandelen. Het grote deel van de winst wordt niet meer besteed aan verbetering van de werkomstandigheden of aan toekomstgerichte investeringen, nee, alles gaat naar de grote bloedzuiger "het aandeel". Bedrijven worden leeggezogen en als ze niet meer voldoende bloed kunnen leveren, dan worden ze naar de lage-loon-landen overgebracht. Het wordt tijd dat de mensen die ballon gaan doorprikken.

Gepost door: Vrijdenker | 17-02-08

Reageren op dit commentaar

Neen hoor Vrijdenker, in mijn ogen is economie alles behalve een positieve wetenschap. In deze laatste wordt een theorie opgesteld en wordt deze daarna getest. Nu kan dit wel niet in menswetenschappen, maar wat daar in mijn ogen wel zou moeten kunnen is dat men theorieen toetst aan de werkelijkheid. Dat gebeurt echter niet. Net zoals bij een godsdienst is economie in mijn ogen een geloof. Men gelooft ergens in en dan ontkent of minimaliseert men maximaal alles wat niet in dit kader past. Zelfs al geeft de realiteit het anders aan, toch blijft men obstinaat geloven in zijn fouten en deze verdedigen als het eerste het beste verblinde sektelid.

Ik gam aar één voorbeeld aanhalen : de beroemde Phillipscurve. Ze "bewees" dat werkgelegenheid en inflatie tegengestelde richtingen uitgaan. Ze was destijds onaantastbaar en wie ze in twijfel trok mocht zeker zijn slaagkans voor de examens in economische vakken vergeten. Ook toen eind jaren 70 deze theorie volledig verkeerd bleek te zijn werd ze nog onderwezen door ultra-kapitalistisch ingestelde professoren zoals bv Van Meerhaeghe in Gent.

Waar ik toe wil komen is dat economische theorieen permanent verkeerd blijken te zijn maar er toch steeds onder druk van de grote rijkdommen aan gehouden wordt, tot ongeluk van minder begoeden maar tot meerdere verrijking van de "reeds schatrijken" die nu eenmaal geld genoeg hebben om de machthebbers naar hun pijpen te laten dansen of hen desnoods om te kopen. Hoeveel wetten worden niet gestemd tegen het algzemeen belang in maar wel met het oog op deze happy few ?

Gepost door: Grimm | 17-02-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.