19-03-08

Waarom moeten wij de surprime van de vs betalen ?

 

De beurzen storten in elkaar ! Ergste beursval sinds 1929 !!  Ergste crisis sinds WO II !!

Eens temeer toont het kapitalisme dat het een systeem is dat, net zomin als het communisme, bekwaam is om welvaart te garanderen. 20 jaar na de val van het ene economisch systeem staan we nu voor het débâcle van het tweede.

Nu is het wel zo dat het kapitalisme er totnogtoe steeds in geslaagd is zich te herpakken. Denkelijk en hopelijk zal het ook ditmaal wel lukken. Alleen is elke “heropstanding” enkel mogelijk door nieuwe slachtoffers aan te boren. Het kapitalisme is gebaseerd op de uitbuiting vna de zwakke door de sterke. Solidariteit bestaat er niet, concurrentie des te meer.

In 1929 werd de crisis opgelost door een wereldwijde oorlog te voeren, de volgende zware economische recessie (zogezegd door de eerste petroleumcrisis in 1973)  werd opgelost door de tegenstelling rijk-arm te versterken, zowel binnen de eigen maatschappij als noord-zuid. Waar de welvaart tevoren al werd behaald door de (vooral Afrikaanse) ontwikkelingslanden te parasiteren en er corrupte Mobutu’s te installeren werd dit na 1975 nog veel meer uitgesproken.

Wereldwijd werd de kloof arm-rijk steeds groter en dacht de elite dat ze hierop recht hadden zonder enige schaamte te moeten vertonen.

Nu zijn we dus toe aan weer een nieuwe recessie en zoals de vorige 2 werd ook deze vanuit de VS uitgevoerd. De VS worden wereldwijd aanzien als een economische grootmacht en gezien machthebbers elkaar steunen en het kapitaal zich internationaal zeer makkelijk vindt zijn er ook weinig stemmen die hier een vraagteken bij plaatsen.

Gans de kapitalistische wereld aanziet de VS als motor van de economie, als gangmaker ook. Alles in onze economie wordt op Amerikaanse leest geschoeid en men legt de VS zelden of nooit iets in de weg. Europa zou dit zeer makkelijk kunnen, als economie is ze veel groter en belangrijker dan de VS maar deze laatsten zijn er met Tsjechië, Groot Brittanië en Polen in geslaagd enkele paarden van Troje binnen te smokkelen die elke voor de VS ongunstige maatregel zonder scrupules saboteren, hoe nodig deze ook is. Een tweede Karel Van Miert die Boeing aan banden legt en de VS eens duidelijk laat weten dat Europa geen kolonie is, zo’n man zullen we spijtig genoeg nooit meer in de europese commissie zien opstaan.

Gevolg is dat de VS al meer dan 40 jaar erin slagen boven hun stand te leven en de gevolgen hiervan uit te voeren naar hun economische kolonies waar politici gewoon niet durven opkomen voor meer respect. Mede onder druk van de economie door wiens kritiekloze admiratie voor de VS en de plutocratische solidariteit over de grenzen heen slaagt het grootkapitaal er steeds opnieuw de “gewone man” het gelag te doen betalen.

Ook nu weer zal dit gebeuren. Binnenkort mogen we weer de buikriem aanspannen en loopt de werkgelegenheid terug en waarom ? Omdat economen zo beperkt zijn dat de idee hun eigen “bijbel” (welke deze op een bepaald moment weer is) in twijfel te trekken gewoon niet in hun bekwaamheden ligt. Dus geloven ze in hun “wetten” zoals onze voorouders hun katechismus geloofden : als een waarheid waaraan niet te tornen valt. Ze ratelen eerder soera’s af dan dat ze diepdoordachte en kritisch onderzochte theorieën naar voor brengen.

Steeds opnieuw wordt de westerse wereld dan ook in crisis gestort omdat men zaken niet toegeeft die elke mens met een beetje gezond verstand voorspelt. Het kapitalisme ontkent immers pertinent zijn ingebouwde zwakheden, waarvan de menselijke hebzucht wel de meest perverse en meest nefaste is.

Laten we als bewijs van wat ik beweer eens deze crisis bekijken. Toen enkele jaren geleden de rentetarieven op hun bodem stonden werden door Amerikaanse banken massaal woningleningen toegestaan aan mensen die deze niet konden afbetalen als er hen ook maar het minste tegenviel (de zgn surprime-leningen).

Elke bankier die naam waard weet dat rentetarieven op en af gaan. En in de VS is het daarbij nog mogelijk dat een bank op ieder moment kan eisen dat het geleende geld wordt terugbetaald, eventueel via een nieuwe lening die dan natuurlijk merkelijk duurder wordt verkocht. Hierdoor schuift de bank elk risico op inflatie of rentewisselingen af op haar klanten.  De leners zitten er dus infeite opgescheept met een lening waarvan de rentevoet op ieder moment kan aangepast worden.

Iedereen die een beetje nadenkt weet dat dit moment dus op een of ander ogenblik zal aanbreken en hij weet ook dat vooral de surprime-klanten hier nooit zullen aan kunnen voldoen. Ze konden al nauwelijks hun lening afbetalen en nu wordt deze van de ene dag op de andere plots veel duurder. Alleen, bij de CEO’s van Morgans en andere grootbanken, mannen met astronomische lonen omdat ze zo uitzonderlijk bekwaam zouden zijn, bij die heren kwam deze idee niet op.

De grootste fout van het huidige mondiale kapitalistische systeem is immers een totaal gebrek aan lange-termijnvisie. Zoals elke dikbetaalde manager van enig niveau waren ook de directeurs van deze banken dan ook totaal onbekwaam verder te kijken dan tot de eerstvolgende kwartaalresultaten. Elke bank breidde zijn zakencijfer uit in woonleningen, en dat stond goed op het trimestriële verslag.  Gezien het basisprincipe van het kapitalisme is dat bomen tot in de hemel groeien kon ook deze expansie in hun ogen alleen maar eindeloos doorgaan.

Wat moest gebeuren gebeurde dan ook : de rentetarieven gingen terug omhoog.
Toen de surprime-leners voor de keuze werden gesteld terugbetalen of een duurdere lening aangaan, konden de meesten dit niet aan. De schuld bleef open staan. De banken kwamen al snel in liquiditeitsproblemen, acute geldnood, te zitten. Ze hadden veel geld uitgegeven aan overnames en de astronomische lonen van hun top, ze hadden onmogelijke dividenden uitgekeerd en het niet nodig gevonden reserves aan te leggen, kortom, ze hadden geen enkele buffer aangelegd tegen magere jaren (een onmogelijkheid in het volmaakte kapitalisme waar ze allen rotsvast in geloven). En nu kwam er nog een zwaar terugbetalingsprobleem bij.

Groot probleem dus, maar goed, de VS zijn altijd meester geweest in het uitvoeren van hun eigen problemen naar andere landen. We hebben de crash van 1929 mee betaald waar amerikanen massaal aandelen kochten op krediet, we betaalden de oorlog in Vietnam mee doordat de VS hun inflatie uitvoerden en het ganse monetaire systeem opzegden zonder rekening te houden met andere belangen dan de hunne.

En ook ditmaal vonden ze er iets op. In de plaats van hun verliezen te nemen verkochten ze hun slechte beleggingen gewoon in het buitenland. Daar liepen de banken massaal in de val. In de plaats van Amerikaanse aanbiedingen met een zeer kritisch oog te bekijken zagen ze “een goede belegging”. Ze hadden nog steeds hun les niet geleerd. Zo werd een nationaal probleem een wereldwijd probleem. De Amerikaanse banken recupereerden een groot deel van hun wanbeleid op de rug van europese en aziatische financiële instellingen.

Vraag me niet waarom deze zo dom waren om massaal in de val te lopen. Gebrek aan critical sense ? Internationale solidariteit van het grootkapitaal ? Wie zal het zeggen ? Feit is dat had men de VS gewoon zelf zijn problemen laten oplossen en had men niet zo dom geweest om massaal ter hulp te snellen, dan was de economische zwakheid van de VS al veel eerder gebleken. Dan was men al veel eerder tot de vaststelling gekomen dat de VS een reus op lemen voeten zijn, die teren op wat ze aan anderen kunnen ontstelen.

Eens temeer batalen wij westerlingen dus de grootheidswaan, de grijpzucht en het wanbeleid van de Verenigde Staten. Eens temeer komt onze economie in een recessie terecht door de onbeheerste hebzucht van een kleine sociale toplaag in een vreemd en ongelooflijk egoistisch land. Eens temeer ontbreekt het dit land aan schuldgevoel, aan wijsheid om uity voorgaande domheden te leren.

Kortom : eens te meer sleuren de VS de ganse wereld mee in een débâcle waar ze zelf de oorzaak van zijn en eens temeer stellen, ze hun eigen fundamenten in gevaar. Want niemand heeft nu nog vertrouwen in de banken, mede omdat deze niet erg open zijn in het meedelen van de opgelopen schade. En economie is enkel en alleen een kwestie van vertrouwen. Hoe goed een bedrijf ook boert, als men er geen vertrouwen in heeft dondert het omlaag op de beurs (kijk maar naar Omega Pharma, een bedrijf dat echt niet in gevaar verkeert). Hoe slecht het er ook mee gaat, als men het vertrouwt blijft het op de beurs een tiopper (cfr Lernout & Hauspie). En ik vrees dat nu in heel veel directielokalen van grootbanken massale paniek is uitgebroken. Wat niet zal beletten dat ook dit jaar deze managers onder riante vergoedingen zullen bedolven worden door hun beheerraden. De tijd dat loon en bekwaamheid in evenredigheid stonden tot elkaar is voor deze topniveau’s immers al enkel decennia voorbij.  Maar daar heb ik het vroeger al over gehad.

17:34 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Overheid Beste Dwarsligger. Wat nog erger is, is dat wereldwijd de centrale banken die crisis trachten te bezweren. Dit houdt in dat men met gelden van de belastingbetaler (!!), men de crisis gaat betalen, daar waar de banken zich voor het ogenblik grotendeels afzijdig houden! Wanneer zal de werkende mens eens zijn mond gaan open doen? In ieder geval is het terug aangetoond, dat we niet in een "vrije" economie leven.

Groeten

Gepost door: Vrijdenker | 19-03-08

Reageren op dit commentaar

Wat is dat hier eigenlijk. Ik heb geen tijd om hier uitgebreid op te antwoorden (ik heb nl. examens), maar zoals u de zaken voorstelt vind ik het toch maar best dat die 'zogezegd uitzonderlijk bekwame mensen met astronomische lonen' het monetair beleid voeren, en u niet. Het zou anders een prettige wereld zijn. Om maar enkele argumenten aan te voeren:

- Het probleem met de subprime is dat de hypotheekleningen herverpakt werden via zogenaamde SPV's, waar op zich niets mis mee is, het is integendeel een uitstekende innovatie om illiquide activa liquide te maken. Punt is dat er wat te veel herverpakt is, en niemand meer wist waar t risico hem juist zat. De gewone burger uitmelken kun je het niet noemen, het is hij/zij die zo graag een hypotheek wilde afsluiten, zonder erbij na te denken dat de rente wel eens zou kunnen stijgen. Dat de banken plots in acute geldnood zaten was eerder een gevolg van de plotse kuddedrang, waardoor de interbankenmarkt illiquide werd (niemand wilde nog lenen) en iedereen idd in geldnood zat. Dat ze onvoorzichtig geweest zijn kun je niet ontkennen, maar om ze nu af te tekenen als instellingen die enkel op korte termijn denken...het zijn toch heel wat knappere bollen dan u en ik!

- Had u liever dat de centrale banken niet te hulp schoten? Dan waren enkele grote namen op de fles gegaan (Meryll Lynch, Bear Stearns), en waren de spaarcentjes van heel wat gezinnen in de vs mss wel ook in rook opgegaan. Het zou de financiele markt trouwens enorme schade aangebracht hebben. De leningen die de cb's trouwens verstrekt hebben zijn zeker geen cadeautjes, in de meeste gevallen betalen de banken ze later trug met penaliserende rentes

- De vs wordt al lang niet meer bestempeld als dé voorbeeldeconomie, integendeel. ze leven idd al jaren boven hun stand. Wij gaan er echter hoe langer hoe minder last van hebben, nu de EU meer en meer economisch gewicht krijgt en minder schokgevoelig wordt (er bestaan cijfers van zulke dingen, mss moet u die eerst s bekijken). Financieel centrum van de wereld is trouwens al jaaaaren London, en niet NY.

- En dat economen hun 'bijbel' niet in twijfel trekken: de economie heeft nooit haar 'bijbel' gekend, er zijn de laatste eeuwen altijd al verschillende scholen geweest, met elk geheel andere standpunten (als u mss int vervolg wil weten waarover u spreekt: (neo)-klassieke, monetaristische en keynesiaanse), en er is nog altijd geen eenduidige theorie over om het even welk economisch onderwerp. Moeilijk om aan onze 'theorietjes' vast te houden hoor, dan.

Mss toch eens weten waarover u spreekt, ipv de dingen die u in de kranten (het nieuwsblad of het maandblad van de communisten veronderstel ik) leest.

Gepost door: Economiestudent | 19-05-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.