24-03-08

Folteren is geen schending van mensenrechten

 

Folteren om bekentenissen los te krijgen was schering en inslag in de juridische praktijk van het oude Europa. In de Verlichting werd steeds duidelijker dat dit niet steeds aanleiding gaf tot eerlijke rechtspraak omdat veel beschuldigden bekenden alleen maar om van de pijn af te zijn. De Inquisitie met haar keten van verklikkingen was in hetzelfde bedje ziek maar op een nog veel grotere schaal.

Toen in de 18e eeuw mensenrechten meer in de belangstelling kwamen en koningen en keizers hun onderdanen niet meer zozeer als gratis werkkrachten aanzagen maar wel als menselijke wezens waarvoor ze verantwoordelijk waren kwam de pijn,bank steeds meer onder druk te staan en werd ze dan ook in verschillende landen afgeschaft (bij ons door Jozef II).

Daarna hebben de landen die door de Verlichting en zijn uitloper, de Franse Revolutie, zijn beïnvloed, definitief afgezien van foltering. De britse concentratiekampen in de Boerenoorlogen, de Fransen in de Algerijnse onafhankelijkheidsoorlog, en nog enige andere uitwassen bewezen echter dat dit enkel gold voor de eigen burgers, de “blanken” en niet voor “vreemdelingen” of “minderwaardige rassen”. Daar werd nog steeds gefolterd dat het een lust was om tegenstanders aan te zetten medestanders te verraden.

Hoogtepunten (of moeten we zeggen “dieptepunt” ?) waren natuurlijk Nazi-Duitsland, Japan en Sovjet Rusland. In de (voor)oorlogse periode werd er 200 jaar teruggegaan in de beschavingsgeschiedenis en kwam martelen weer als een “normale praktijk” voor in de hoofden van veel machthebbers.

Na de oorlog viel dit sterk terug maar vanaf begin jaren ’60 werden de VS actief op dit gebied. In het kader van de strijd tegen het communisme organiseerde de CIA in alle “bedreigde landen” foltercursussen voor de politie en de geheime diensten. De film “Etat de siège” van Costa Gavras behandelt dit onderwerp in verband met het meest bekende feit : het geval “Mitrione”.

Op 31/7/1970 verdween namelijk in Urugay, de handelsattaché van de Amerikaanse ambassade, Dan Mitrione. Hij was ontvoerd door de guerillabeweging Tupamaros die hem later ook terechtstelde. De VS bleven de mythe hooghouden dat de man totaal schadeloos was en dat de beschuldigingen die de Tupamaros aan zijn adres uitten als zou hij een top-folterspecialist zijn, op fantasie gebaseerd waren.

Nochtans werd al snel bewezen dat deze man in de kelder van zijn privé-woning foltercursussen gaf aan de plaatselijke militairen en ordehandhavers. Als “werkmateriaal” gebruikte hij hiervoor daklozen die hij na “gebruik” gewoon vermoordde.

Ook aan politieagenten in de VS gaf hij les maar of de inhoud van deze cursussen ook foltertechnieken inhield is nooit geweten.

Reeds toen waren mensenrechten voor de VS dus enkel maar mooie, zij het inhoudloze slogans, die ze gebruikten tegen alle landen die niet  naar hun pijpen dansten, maar waar, als zij het zelf deden altijd wel één of ander excuus werd gevonden om het goed te praten.

Bush Jr heeft recent folteren officieel erkend als een toegelaten middel om bekentenissen af te dwingen en informatie te bekomen. Het land dat zichzelf aanziet als de top van de huidige vooruitgang toont hiermee, als dat na Guantanmo nog nodig was tenminste, voor de ganse wereld aan dat ze alles goedpraat wat ingaat tegen haar belangen, zelfs al verkettert ze daardoor haar eigen grondprincipes. Adams en Jefferson keren zich om in hun graf denk ik.

De VS komen hiermee op het niveau te staan van 17-eeuws europa, het Irak van Sadam Hoessein, het Duitsland van Hitler en het Rusland van Stalin. Dat Bush nog durft beweren dat hij vecht voor “freedom and human rights” is dan ook een toppunt van hypocrisie en dat het Amerikaanse parlement niet massaal dit veto ongedaan maken maakt deze staat in één klap tot een schandvlek op het blazoen van de NAVO, die beweert deze waarden hoog in haar vaandel te voeren.

Als op de volgende top van deze organisatie geen enkel lid dit folteren ter sprake brengt dan zijn ze allen medeplichtig aan deze grove schending van de meest elementaire mensenrechten. Ik zou me schamen inwoner te zijn van een land dat dergelijke zaken over zich heen laat gaan en er niet tegen reageert.

Ik hoop ook dat de pers, bij voorkeur internationaal,  nu eindelijk eens openlijk zal zeggen dat deze vorm van “dubbeldunk” echt niet door de beugel kan en dat in een beschaafde maatschappij marteling helemaal niet thuishoort. Want de pers is, door de lafheid van de politici echt nog de enige die massaal kan protesteren en de westerse wereld kan wijzen op de contradictie tussen woord (“free world”, “rechtsstaat”) en daad (rechteloosheid in Guantanamo, folteren) .

En ik weet het, men zal weer zeggen dat onze handelsbetrekkingen met de VS dergelijke kritische houding niet toelaten maar laten we nu eens met de voeten op de grond staan : de Amerikaanse economie zit aan de grond en kan enkel overleven omdat andere landen (de EG op kop) nog steeds teveel ontzag hebben en omdat het tekort op zowel handels- als betalingsbalans steeds vanuit het buitenland worden bijgepast. De totale staatsschuld van de VS moet na al die jaren op de pof leven al veel hoger zijn dan hun BNP.

En tijdens de oorlog in Vietnam kon de VS zijn inflatie nog uitvoeren naar andere landen maar gezien de akkoorden van Bretton Woods eenzijdig werden opgezegd door Nixon is deze mogelijkheid nu veel kleiner. 

19:30 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

foltering sommigen zullen beweren dat het enkel maar een taboe is dat moet worden doorbroken en dat folteringen legaal moet kunnen. enkel is de vraag of diegene die het taboe willen doorbreken zelf bereid zijn gefolterd te worden.

Gepost door: eating dogs | 15-07-08

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.