01-01-09

Ons kent ons

Misschien raar om op deze nieuwjaarsdag een artikel te schrijven op een blog maar anderzijds is het wel zo dat deze dag bij uitstek geschikt is om eens kritisch te kijken naar verleden en toekomst.

 

Dat deze laatste er niet al te rooskleurig uitziet voor de meesten onder ons zal wel iedereen begrepen hebben denk ik. Veel mensen zien dit jaar met niet al teveel optimisme tegemoet. Want weer eens heeft de vrije markt bewezen dat ze, indien ze niet aan banden gelegd wordt en sociaal gecorrigeerd, aanleiding geeft tot weinig economisch verantwoorde maar des te menselijker verschijnselen als egoisme, gokzucht, onverzadigbare geldhonger, kortom, tot verschijnselen waar een brave borst als u en ik weinig voordeel van hebben maar waar wij vooral telkens opnieuw de prijs voor moeten betalen. De schuldigen ontsnappen immers steeds weer aan hun straf.

 

Meer zelfs, de laatste decennia was het in onze economie zover gekomen dat ze royaal vergoed werden voor hun misstappen. Niemand kan sinds enkele maanden toch nog onwetend zijn over het verschijnsel van de topmananger die zware fouten begaat en er nog dik voor beloond wordt ook. Waarna hij weer elders met open armen wordt ingehaald en hij er weer binnen de kortste keren kan werken aan een snel maar toch o zo lucratief ontslag.

 

Risico loopt hij niet, die lopen alleen zijn aandeelhouders en werknemers. Hijzelf heeft een MBA op zak, heeft de Vlerick school voor management gevolgd, …, kortom, hij heeft op een blauwe maandag ooit een ezelsvel vastgekregen dat hem uitroept tot een fenomeen van economische onfeilbaarheid. Eens dit document in handen is er niemand meer die vragen stelt bij de genomen beslissingen en wanneer om één of andere reden toch blijkt dat “de economische factoren niet meezaten” dan wordt een mooi afscheidscadeautje aangeboden bij het uitwuiven van de witte raaf .

 

Maar daar heb ik het hier al meerdere keren over gehad op deze blog. Waar ik nu even wil bij stilstaan is waarom dit mogelijk is. We leven immers in een democratie, waarom houden we dit dan niet tegen ? Welke factor belet dat het algemeen welzijn beschermd wordt en dat telkens opnieuw enkelingen primeren ?

 

Ik denk dat een heel belangrijke reden hiervoor gelegen is in het feit dat we helemaal niet in een democratie leven maar dat we nog steeds onder een aristocratisch regime gebukt gaan. Tot de Franse revolutie was “aristocratie” synoniem van “adel”. De adel had officieel de macht in handen, maar sinds de opkomst van de burgerij (in de late middeleeuwen en vooral in de 17e en 18e eeuw met hun slavenhandel en kolonisaties)  moest deze welk gedeeld worden met wat men al snel “geldadel” is gaan noemen. De eerste kreeg in 1789 een klap waar ze nooit meer helemaal van bekomen is. Maatschappelijk kon ze nog een eeuw lang haar macht terugkrijgen maar allengs kreeg geld meer belang dan grond en werd haar gewicht steeds minder.

 

De dag van vandaag is de term “aristocratie” dan ook synoniem geworden van “plutocratie”, de macht in handen van de (grote) kapitaalbezitters. Niemand maakt zich nog de illusie dat “alle macht uitgaat van de natie” zoals onze grondwet het zo mooi verwoordt. Iedereen weet dat de échte machtscenakels de grote partijen zijn, dat daar en daar alleen de echte beslissingen genomen worden. Dat hierbij zelden democratie maar bijna steeds enkel macht spelen zal niemand meer ontkennen. Ten andere, de laatste regeringsvorming was een heel mooi voorbeeld van hoe het welzijn van de bevolking ondergeschikt wordt gemaakt aan de persoonlijke eerzucht van enkele mannetjesputters voor wie enkel het “IK” van belang is. Reynders is er een mooi voorbeeld van maar ook mannen als Dewael, De Gucht en Verhofstad zijn er niet vrij van.

 

“Goed, maar de macht van een partij hangt toch af van haar kiezers” zal je dan zeggen. Ja natuurlijk, de macht van Agalev was zeker na haar débacle niet erg groot meer en die van de Volksunie-spruiten (teveel om op te noemen ondertussen) is ook helemaal niet meer om over naar huis te schrijven. Maar wees gerust, de macht van PS, CD&V, VLD en de andere “groten” is zeker niet klein te noemen. Overal hebben ze hun pionnen geposteerd, die ze rijkelijk vergoeden tegen dat ze ze nodig hebben. In België kom je nergens zonder de lidkaart  van één van de grote partijen. Ook nu nog niet, ondanks alle verhaaltjes die men ons op de mouw wil spelden over toezichtscommissies (comités P, I, of andere exotische namen).

 

Deze vormen immers op hun beurt weer nieuwe mogelijkheden om trouwe partijmilitanten te voorzien van sinecures. Hun onafhankelijkheid is dus zeker met een kritisch oog te bekijken. Toen Lizin ooit een rechter rechtstreeks aansprak om een vonnis te beïnvloeden schreef ik reeds dat ze dit niet zou gedaan hebben als ze niet ergens wist dat de kans groot was dat het zou slagen. Ik ben er dan ook van overtuigd dat heel vaak het partijnetwerk wordt ingeschakeld om zaken een wending te geven die de partijtop nuttig acht. Slechts uiterst zelden komt het in het daglicht, zoals nu met Fortis zou gebeurd zijn. En slechts zelden reageert de betrokken pion erop in het openbaar. Dit potje houden ze liever gedekt, wat niet weet niet deert en ze hebben er toch allemaal voordeel bij.

 

“Zie je wel ! De partij regeert het land dus, en via haar dus wel degelijk de kiezer. We leven dus wel in een democratie maar geen parlementaire democratie !” zal je opwerpen. Neen hoor, zeker niet. Want dat “ons kent ons” gaat nog veel verder. De lezer zal het toch ook al wel opgevallen zijn dat de minste futiliteit die in het parlement wordt behandeld, hoe dringend deze ook is, jarenlange discussies meebrengt. Tot de persoonlijke belangen van de financiële top in gedrang komen. Dan kan zelfs de meest ingrijpende wet zonder veel problemen op één week tijd (of nog minder) door de stemmachine (het parlement dus) gejaagd worden. Ons vennootschapsrecht is zelfs geschreven op maat van de grote holdings. Tot de doortocht van De Benedetti was dit vooral de Société Générale. Iedereen die de Belgische economische geschiedenis kent weet dat er massa’s wetten werden uitgevaardigd en faciliteiten gegeven in functie van deze holding. Sinds dit paradepaard van onze economie overgedragen werd aan het franse Suez is het deze naam die steeds weer opduikt wanneer maatregelen “op maat” worden uitgevaardigd. Kroonjuwelen werden hen voor een habbekrats verlapt en bv op de energiemarkt worden de gemeenten, zelf grote aandeelhouders in enkele bedrijven in deze sector, onder druk gezet om zich vooral niet te verzetten wanneer Suez weer eens zijn oog heeft laten vallen op een of andere gasterminal.

 

Want hier spelen de fameuze “netwerken” mee. Toen de regering bij de overname van Fortis eiste dat Lippens opstapte was de reactie bij velen “slechte beslissing, die man heeft zo’n uitgebreid netwerk dat het Fortis nog goed van pas zou komen”. En inderdaad, wie herinnert zich niet de manier waarop hij, samen met de door de Belgische fortis-aandeelhouders weggestemde Etienne Davignon, het failliete SABENA deed herrijzen uit zijn as. De oprichting van SN Brussels Airlines was erg snel beklonken.

 

Netwerken hebben dus wel degelijk hun nut, ze zijn veel sneller dan “de natuurlijke gang van zaken”. Maar in België zijn ze zo allesoverheersend geworden dat de economische top maar een telefoontje te geven heeft naar het haar goedgunstige partijhoofdkwartier om het algemeen belang opzij te schuiven.

 

Zo is het algemeen geweten dat in de jaren ’70 en ’80 Electrabel geen steen in de weg werd gelegd en dat deze maatschappij ongestraft de Belgische energietarieven mocht omhoogjagen tot de hoogste van Europa. Want bij de regeringsonderhandelingen in die periode zat in de afvaardiging van de PSC (de huidige CDH) steevast een vertegenwoordiger van deze maatschappij om erop toe te zien dat haar belangen niet geschonden werden en ze zelfs nog mee uit de ruif kon eten. Van collusie politiek-financiën gesproken, een beter voorbeeld bestaat er mijns inziens niet. Het is niet voor niets dat het waalse gezin pas helemaal op het einde van de door Europa toegelaten overgangsperiode de vrijheid kreeg om van energieleverancier te veranderen. Electrabel (en de stedelijke aandeelhouders erin die op hun beurt weer de partijkassen spijsden) hebben dit zo lang mogelijk tegengehouden.

 

Ik vrees dan ook dat dit jaar we nog meer dan de voorgaande jaren zullen getuige zijn van het feit dat grootkapitaal de regering voor haar kar spant om haar belangen te promoveren, veelal ten koste van u en ik, mensen die niks in de pap te brokken hebben maar wel de prijs betalen voor al dit gesjoemel.

12:42 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

Is het gesjoemel waar u over spreekt niet terug te vinden op alle niveaus van de bevolking? Zijn dan niet alle ergens schuldig ondanks dat het gesjoemel aan de top meer invloed heeft?! Maar veel kleine beetjes maken uiteindelijk ook heel een grote berg.... Misschien een goed voornemen voor al die brave burgers... ;-)

Gepost door: deugniet ;-) | 01-01-09

Reageren op dit commentaar

Juist Daar heb je ene punt deugniet. We sjoemelen allemaal wel eens denk ik. Maar laten we ook de verhoudingen in acht nemen. Als jij sjoemelt en je vliegt tegen de lamp dabn word je gestraft, de mannen waar ik het over heb worden vaak zelfs nog beloond (kijk naar Dewael). En de schaal van gesjoemel en gevolgen is ook wel even anders. Ik denk niet dat jouw en mijn gesjoemel ooit erin zal slagen een bank tot het failliet te drijven, ik denk niet dat jij de macht hebt anderen van jouw gesjoemel te laten genieten op een schaal die hier besproken wordt.

O, en BTW, mijn gesjoemel is ook wel al heel lang geleden hoor, nu doe ik het niet meer ;)

Gepost door: Grimm | 02-01-09

Reageren op dit commentaar

Beste Grimm,
groot gelijk ! Het fameuze gesjoemel van de bevolking wordt erg overroepen trouwens. Telkens weer wordt daar de aandacht op gevestigd vooral om, wat u vermeldt, te verdoezelen. Lijkt net of we allemaal in die ene vetpot zitten te schrapen, en intussen hebben velen niet door dat het juist wij zijn die die vetpot moeten blijven bijvullen.
Groetjes, en nog eens ... doet goed uw blog !!!!
lila

Gepost door: lila | 05-01-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.