30-01-09

Dwarsligger of pathologisch negativist ?

Ik heb reeds meermaals reacties gekregen op deze blog dat ik zo negatief ingesteld ben, dat ik weinig praat over positieve zaken, dat ik me teveel focus op wat allemaal verkeerd loopt en te weinig op wat er allemaal goed loopt. Laat me hier even op ingaan. In de eerste plaats is het de bedoeling van deze blog om de mensen even "aan het denken te zetten" en "discussie los te weken". Dus moet ik soms wel eens tegen de haren instrijken en zijn het juist controversiele onderwerpen of dingen die verkeerd lopen die op de korrel genomen worden.

Ik herinner me nog dat op 31/8/1983 KAL007, een passagiersvliegtuig van Korean Airlines, werd neergeschoten boven het Russische eiland Sakhalin en dat daarbij 269 mensen om het leven kwamen Toen ik in een lezersbrief aan Humo zei dat we ons niet moesten laten meeslepen door de propaganda want dat hier een reukje aan was werd ik door de massa aan het kruis genageld waarbij de wens dat ik zelf ooit eens zou afgeschoten worden nog tot de meest vreedzamen behoorde. Later bleek evenwel dat dit vliegtuig vrijwillig de "verkeerde" koers bleef varen en dat het de Amerikaanse CIA was die, om te testen hoe ver de Russen zouden gaan om hun luchtruim te verdedigen, de onschuldige (Koreaanse) pasagiers als proefkonijn had opgeofferd. Iedereen die een beetje de geschiedenis kent weet dat deze bol staat van dergelijke "uitlokkingen" en propagandaslagen waarbij op mensenlevens echt niet gekeken wordt. De inval in Polen door Nazi-Duitsland, het Tonkin-incident, noem maar op. Dus probeer ik een "andere klok" te laten luiden wanneer het "du bon ton" is om net als iedereen "met de wolven in het bos mee te huilen". Dat komt natuurlijk negatief over maar zeker op zo'n moment is een kritische stem absoluut noodzakelijk.

Enkele jaren later (3/7/1988 ) schoot het Amerikaanse marineschip Vincennes voor de kust van Iran de Iraanse Airbus IR655 uit de lucht (290 burgerdoden) - volgens marinebevelhebber David Carlson vanwege "de noodzaak om de werking van Aegis te testen," een high-tech raketsysteem. Het voorval werd afgedaan als een ongelukkige vergissing, gemaakt onder moeilijke omstandigheden die de Iraniërs uiteindelijk aan zichzelf te wijten hadden. Toen kwam er uit de VS en zijn kolonies echter geen enkele reactie en werd de zaak door de pers ook niet opgeklopt. En het zijn zo'n zaken waar ik probeer de aandacht op te vestigen.

Ook moet u deze blog een beetje zien als het editoriaal in een krant of tijdschrift. Ook dit is vaak "nogal ongenuanceerd" omdat het nu eenmaal de bedoelinig is om er discussie mee uit te lokken. Anderzijds is de toon van mijn artikelen misschien "kritisch" maar ik probeer wel steeds duidelijke argumenten aan te dragen voor mijn stelling.

Sommigen zeggen dat ik een afbreker ben. Toen ik op deze blog bv het artikel "Romeins Recht" publiceerde kreeg ik de reactie "je breekt iets af maar je zet niets in de plaats". Ook dit is weer iets wat ik bewust doe. In de eerste plaats : is het soms wel nodig om zaken te vervangen ? Is het soms niet beter om ze gewoon te dumpen ? En ook : het is niet aan mij om oplossingen te zoeken als er zich problemen voordoen. Dat is het werk van de specialisten ter zake. Ik zie dat er iets verkeerd loopt en ik vestig er de aandacht op. Meestal zelfs omdat de specialisten zo in zichzelf opgaan dat ze deze fouten niet eens zien.

Mijn "aanvallen" op de "juridische wereld" zijn hier een goed voorbeeld van. Deze draait totaal vierkant, kost ons fortuinen en slaagt er niet in om haar maatschappelijke taak te vervullen. Ze laat misdadigers vrij, laat zaken verjaren. Dit laatste vaak zelfs vrijwillig, denken we maar aan de fraude met de gewestplannen waar de CVP destijds haar minister Akkermans beschermde door bevriende magistraten in te schakelen. Kortom : de juristen beschikken in mijn ogen over een totaal gebrek aan zelfkritiek en zijn onbekwaam om "hun systeem" in vraag te stellen, laat staan er fundamentele wijzigingen aan aan te brengen. Wanneer procedure primeert op de essentie (de inhoud), wanneer het recht van het misdadig individu primeert op het recht op bescherming van de maatschappij, ja dan is er in mijn ogen iets wat moet herdacht worden. Alleen, juristen zijn zo beperkt dat ze zich hier geen vragen over stellen. Ik heb een goede kennis die rechter was en die zegt dat dat de taak is van de universiteiten, niet meer van "de afgestudeerden". Sta me toe daar dus niet mee akkoord te gaan. Ook een rechter of een advokaat moet nog steeds bekwaam zijn om aan "rechtsfilosofie" te doen. Ok hij moet zich houden aan wat de wet voorschrijft, maar niets belet hem om de fundamenten hiervan in vraag te stellen, zeker niet wanneer hij in het parlement zit en dus de macht heeft om hier kritische vragen bij te stellen.

Dus ja, als ik iets vind dan zeg ik dat ook. In de (ijdele) hoop dat ooit specialisten zich eens over dit probleem zullen buigen. En dat is mijn taak niet, ik heb daarvoor onvoldoende (achtergrond)kennis. Maar als buitenstaander denk ik wel dat ik goed geplaatst ben om die zaken aan te klagen waar "specialisten" door hun "vakidiotie" niet meer bij stilstaan.

En waar vakidiotie toe kan lijden, lees er op het artikel "Waarom moeten wij de surprime van de VS betalen ?" maar eens de reactie op na van de student economie. Met wat we sindsdien weten is diens reactie een mooi voorbeeld van het "de boeken en onze profs leren het ons zo aan, dus gaan we dat zeker niet in vraag stellen". Want ook toen al kon iedereen zien aankomen dat de ganse wereld hier het slachtoffer ging worden van de ongebreidelde geldhonger en korte-termijnvisie van enkele dikbetaalde onbenullen. Alleen, niet iedereen van de "specialisten" wou het zien. Om deze student aan te halen :

vind ik het toch maar best dat die 'zogezegd uitzonderlijk bekwame mensen met astronomische lonen' het monetair beleid voeren, en u niet. Het zou anders een prettige wereld zijn.

En ja misschien was het een geluk dat ik het niet voor het zeggen had op dat gebied, want nu is de wereld zoals hij zo mooi zei "inderdaad veel prettiger". Degenen die het wel voor het zeggen hadden en die het volgens deze student dan ook beter wisten kunnen inderdaad wel zeggen ja dat ze het beter gedaan hebben dan ik met mijn kritiek wou bekomen. En ja, er zijn theorieën zoals hij zegt, maar geen enkele stelt de ongebreidelde vrije markt in vraag. In se zijn het allemaal variaties op hetzelfde thema, terwijl juist nu en dan een fundamentele in-vraag-stelling nodig is. Net zoals de newtoniaanse fysica een relativiteitstheorie van Einstein nodig had hebben ook economie, recht en andere menswetenschappen nu en dan nood aan het in vraag stellen van de meest fundamentele "waarheden". En ja, ik probeer op deze dergelijke fundamentele vragen te stellen.

Pretentieus, ja, dat kan zijn, maar iemand moet het nu en dan eens doen. En dat ik dan "negatief" ingesteld ben, ja, dat neem ik er dan maar bij. Want zoals ik zei : zonder dwarsliggers kan men geen trein doen rijden. Leg sporen op de blote grond en de trein ontspoort binnen de korste keren of zakt in de grond. Maar hem op dwarsliggers laten rijden is evenmin een goed idee. Hij raakt geen meter het station uit. Ik aanzie mijn "taak" dan ook als een ondersteunende, waar anderen dan kunnen op verder bouwen om de sporen te leggen in de richting waar ze de trein willen heensturen. Maar het ene kan niet zonder het andere. Ik zal nooit de problemen kunnen oplossen omdat ik er de bekwaamheid niet voor heb, de kennis, de ervaring. Maar ik kan wel de vinger op de wonde leggen, de aandacht erop vestigen, een analyse ervan maken als basis voor anderen. Verder gaat mijn pretentie met deze blog niet maar sta me toe dit toch nog verder te doen. Ik denk dat ik zo nu en dan hiermee wel enig maatschappelijk nut heb.

20:30 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

Commentaren

Realist Realisme wordt dikwijls verward met negativisme .
Omdat nu eenmaal veel fout loopt .
Waarom het positieve aanhalen ?
Dat doen de positievelingen wel als argument tegen het realisme .
Iedereen is lief, iedereen is braaf; zo willen wij het hebben .
En dan komt de realiteit wel vanzelf .
Terwijl een realist, mogelijk het realisme wilt ontwijken .
Want, tegen dat je je het realiseert dat het realiteit is, is het te laat .
Blijf verder doen zoals je bezig bent .
Ik zal wel verder doen zoals ik bezig ben .
En zal af en toe eens je vaarwater betreden, wat ook tot nadenken aanzet dan .

Gepost door: Siberx | 31-01-09

Reageren op dit commentaar

Du choc des idées Hoe meer invalshoeken, hoe beter. Want ik kan ook niet aan alles denken ik heb ook de wijsheid niet in pacht. Integendeel, mijn visie is ook niet altijd juist.

Het is dus goed dat anderen "in mijn vaarwater" treden. Zoals de fransen zeggen "Du choc des idées jaillit la lumière"

Gepost door: Grimm | 01-02-09

Reageren op dit commentaar

Negatief? Grimm, ik ga niet akkoord met je "negatieve " eigenbeeld van negatief te zijn. Kritiek leveren om op de gebrekkige werking van iets te duiden, dient als positief beschouwd te worden, want het heeft tot doel de werking te verbeteren. Natuurlijk zijn er eigenbelangen die spelen (die veelal dwars op het algemeen belang liggen) die door deze positieve kritiek geschaad worden. Of met andere woorden het profitariaat zal elke wens tot verbetering als een schaden van hun belangen gaan zien. Of met andere woorden, zullen zij als negatief gaan zien. Negatief of positief is een gezichtspunt en relatief. Dat jij door anderen als negatief beoordeeld wordt, betekent dat jij tegen hun belangen ingaat. In ieder geval vond ik je artikel vrij positief!

Gepost door: Vrijdenker | 08-02-09

Reageren op dit commentaar

negatief????? wie is er negatief? diegene die het uit brengt (de boodschapper) wat er allmaal omgaat? of het gegeven feit dat er iets niet in orde is, wat niet kan worden getolereerd, de oneerlijkheid, de schuine kanten, noem maar op??? of de positivsiten die het niet onder ogen willen of kunnen zien dat de realiteit net iets anders is dan wat men anderen wilt voorspiegelen? ik heb het meermaals verteld, een zogenaamde negativist is dikwijls positiever dan positivisten (en zeker het soort van verhofstad en andere moraalridders met een verkeerde moraal (in mijn ogen)). een realist zal zich nooit verstoppen achter verzinsels van negativisten en positivisten, enkel bij sommigen zal die bestemmpeld worden als een negativist.
"het regent weer!" is dat negatief of positief? ge wordt nat, maar het voed de planten die ge later op eet.

Gepost door: watje | 15-02-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.