15-10-09

Quousque tandem abutere ?

 

Vandaag de columm van Paul De Grauwe in de Morgen gelezen ? Over de bankenheffing ? Hij verklaart waarom (volgens hem) de regering gekozen heeft voor een heffing op basis van de spaarinlagen en niet op basis van het risico. Laat me het even herhalen :

Banken krijgen geld op 2 verschillende manieren : van de spaarders (en dat geld is redelijk stabiel, er zit bijna geen risico aan vast) en van de interbancaire markt, dus van andere banken. Deze laatste markt is veel beweeglijker en brengt dus veel meer risico mee. Alleen : als de gewone spaarder als basis dient kan de bank dit makkelijk doorrekenen maar als het om een andere bank gaat, ja die gaat niet snel aanvaarden dat ze hogere kosten moet dragen. Dus heeft Febelfin, de vereniging van financiele instelingen, gelobbied bij de regering om deze "gevaarlijke producten" niet in rekening te brengen. De regering krijgt dus infeite een verzekeringspremie voor de bankgarantie die ze biedt aan de spaarders, op basis van iets wat voor de bank nooit gevaarlijk zal worden. Maar wat een volgende faillisement van banken wel kan veroorzaken, het risico op de (wel erg rendabele maar gevaarlijke) interbankenmarkt, daar wordt niet aan geraakt. Dus wat wel gevaarlijk is, daar vraagt de regering geen premie voor. Gevolg is dat banken nu nog meer hun geld gaan proberen "verdienen" met gevaarlijke bedrijvigheden. Naast dan het kopen van goedrenderende staatsobligaties (geld dat vroeg of laat ook weer uit de zakken van de belastingsbetaler zal geklopt worden) met bijna gratis geld dat ze van hun spaarders krijgen of dat ze van de europese centrale bank (ECB) kunnen lenen. De bank wordt er rijk van maar de economie niet. En nochtans is het juist om deze economie te relanceren dat de ECB zo goedkoop geld verschaft. Met dit geld moeten de banken immers kredieten toestaan aan de bedrijven (en partikulieren) waardoor er weer meer gekocht kan worden en werk gecreeerd.

Gevolg is ook dat "voorzichtige" bankjes als Argenta even zwaar belast worden als pokerspelers als KBC, Dexia, ING en BNP. De grofste onrechtvaardigheid dus. Want heeft u ooit gehoord van een nood aan staatshulp bij Argenta ? Ik niet hoor. Maar die "kleintjes" gaan dan ook voor een goed beheer "als een brave huisvader", en niet voor casinokapitalisme à la Fortis waar er, naar men me verzekerde, toen andere banken al de donderwolken zagen hangen, een "task force" werd opgericht om nog meer rommelkredieten te kopen.

Niemand is zo blind dan hij die niet wil zien. En weer eens kan dit gezegd worden van "de belg", u en ik dus. Want weer eens aanvaarden we dat onze regering knoeit op een ongekend niveau, weer eens aanvaarden we dat het "grote geld" buiten schot blijft, weer eens aanvaarden we, ondanks alle sloganeske uitspraken van politici, dat wij de crisis 2 keer gaan betalen . Waarbij de regering, om het niet té duidelijk te laten zien, hypocriet de belastingsinning doorschuift naar de banken. Want enkel een belgisch politicus gelooft dat een bank dit geld zelf zal ophoesten. En omdat je aan grote financiele machten niet raakt zal men ook geen wet uitvaardigen die dit doorrekenen verbiedt. A neen, want ons kent ons, en dit is één pot nat. Je gelooft toch zelf niet dat een politicus (of een partij) het belang van enige grote financiele groepen zal opofferen aan het algemeen belang ? We leven hier niet in Zweden of Nederland hoor, dit is België, het land waar men de burger gerust in de weke delen mag stampen zonder dat die in opstand komt.

Laat me dus zeggen dat volgens mij men in dit land NOOIT zal raken aan het grootkapitaal of aan de grote fraudeurs zolang de liberalen in de regering zitten, dat men nooit aan deze machten zal raken (wereldwijd) zolang we machthebbers hebben die de vrije markt zoveel mogelijk willen sparen, ondanks dat deze de ene crisis na de andere veroorzaakt als ze niet ingetoomd wordt.

EG, regeringen in het westen, allen zijn ze gewoon speelballen en marionetten van de echte machthebbers : de grote financiele groepen. Bewijs is de weigering van Suez om Electrabel te laten betalen voor onze begroting, iets wat ze makkelijk kunnen gezien ze door de notionele intrest (nog een liberaal cadeautje aan hen die het het minst nodig hebben) al jaren geen eurocent belasting betalen. Maar u en ik, de kleine man, wij moeten wel braaf betalen en niet teveel van onze oren maken. Wat we ook niet kunnen ten andere. Probeer maar eens de EG een andere koers te doen varen en een meer sociaal karakter te bezorgen dat algemeen belang stelt boven economische machten die steeds opnieuw bewijzen dat ze enkel maar naar débacles leiden. Waar toch steeds weer dezelfden zonder veel kleerscheuren uit komen, wat die arme Lippens ook mag beweren over zijn geldverlies door de fortiscrash. Of probeer maar eens andere, betere parlementairen te kiezen. Sinds de Genez-mail weten we hoe we onze gekozenen op de lijst krijgen aangeboden, hoe men bekwame mensen waar massaal voor gekozen werd (VD Broecke), vervangt door mensen waar nooit iemand ook maar één stem op uitbracht. Of zijn we al vergeten dat de belangrijkste vertegenwoordiger van de SP in de Vlaamse regering, Lieten, zelfs geweigerd heeft om aan de verkiezingen deel te nemen. Democratie noemt men dat dan ! Is juist de basis van democratie niet dat de kiezer (en niet Caroline Gennez) beslist wie hem vertegenwoordigt ?

Kortom, wie nu nog niet begrijpt dat totaal niet het algemeen belang, maar uitsluitend macht en postjesverdeling de politici bezighoudt, die wil gewoon niet zien wat er gebeurt. En dan maar klagen dat de openbare sector niet werkt. Dan maar verwonderd zijn als er corrupte (maar politiek gesteunde en dus onaantastbare) mensen aan de top van onze maatshappij komen. Mensen die, als ze dan al eens moeten presteren, totaal niet opgewassen zijn tegen hun taak. Had bv een bekwaam man aan de top gestaan van de nationale bank en van de Controledienst van financiele instelingen (CBFA) en niet een politieke nulliteit (maar fervente partijgatlikker) dan hadden we nooit zover gestaan en hadden deze organismen al lang de banken ter orde geroepen voor het te laat was. Als ze dat al mochten van hun broodheren. Maar dan zijn we terug waar we begonnen zijn : groot geld, de "machtigen", zorgen er altijd voor dat ze buiten schot blijven als er onaangename maatregelen genomen moeten worden.

Om Hamlet te parafraseren : there is something rotten in the kingdom of Belgium. Nu ja, wel wat meer dan "something" ....

10:24 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Gelijkliggers Dag Dwarsligger. Het is lang geleden dat ik nog iets van je lezen heb. Ik heb dat artikel ook gelezen en maak dezelfde bedenkingen als jij doet. in die zin zijn we "gelijkliggers". Ik vrees dat de geschiedenis zich aan het herhalen is. Het volk wordt dom gehouden met reality-tv. De mensen uit hun huis krijgen om naar een toespraak of een kritische uitéénzetting te komen luisteren, lukt niet meer. We zien altijd dezelfde mensen. In die zin is het hoopgevend dat er hier en daar nog dwarsliggers overgebleven zijn.

Dwarsliggers houden de sporen recht!

Gepost door: Vrijdenker | 17-10-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.