20-11-09

Joepie, we hebben een president (deel 1)

Herman Van Rompuy is benoemd tot europees president. Belgie voelt zich nog eens één en onverdeeld. Hoewel, in franstalig Belgie is de eurforie bijlange na niet zo groot als in Vlaanderen waar de familie Van Rompuy, vooral door rebelse broer Erik enige bekendheid geniet.

Maar is er wel reden tot euforie ? In mijn ogen zeker niet. Dit is nu eens een typisch voorbeeld van wat allemaal verkeerd kan gedaan worden en waarom Europa in zijn huidige vorm enkel een kunstmatig in leven gehouden lijk is dat niemand begeesterd behalve degenen die er (dik) aan verdienen. We staan nog ver af van wat ooit de droom was van staatsmannen als Spaak, Schumann, De Gasperi en Monet. Waar de eerste europese commisarissen nog europees dachten (Albert Coppé, Jean Rey, Walter Hallstein, ... tot recenter Karel Miert en Jacques Delors) zijn de huidigen (op een uitzonderlijke Nellie Kroes na) gewoon politiekers die daar op kosten van de belastingbetaler een dik betaalde job krijgen vanwege hun partij of staat. In Belgie behoort de EG-commissaris zelfs tot de postjesverdeling bij de vorming van een nieuwe regering, op hetzelfde niveau als dat van de voorzitters van Kamer en Senaat. Nu ja Nederland past wel de namen van zijn kandidaat-commisarissen aan aan het departement dat ze zullen beheren. Bij hen wordt wel gekeken of het wel europeërs zijn en of ze kaas hebben gegeten van hun department. Maar wees nu eens eerlijk, wat weet een rabiaat neoliberaal als Karel De Gucht (een jurist) nu van ontwikkelingssamenwerking ? Wat wist destijds Willy De Clercq (ook niet meer dan een gewoon advokaatje dat politiek actief was) van Buitenlandse Zaken ? Niets toch ?

Europa is dan ook een lege huls die zichzelf permanent (ook tegenover zichzelf) moet verrechtvaardigen dat hij echt wel nut heeft en belangrijk is in de wereld. De grote stommiteit is geweest dat Europa na het aftreden van De Gaule dadelijk Engeland heeft laten lid worden, ondanks het feit dat deze man voor één keer wel duidelijk zag toen hij zei dat Engeland als lid aanvaarden neerkwam op het binnen de muren halen van een Trojaans paard, bemand met Amerikaanse belangen. En Tatcher heeft later duidelijk getoond dat de EG voor wat haar betrof de boom in kon. Ook haar loyauteit lag niet in Europa maar wel bij haar ultraliberale collega-scherpslijper, Reagan. Een zoveelste en zeker niet laatste crisis in de gelofwaardigheid en werkbaarheid van het europees bouwwerk.

Ook het feit dat het zichzelf als een ballon buiten beheersbare proporties heeft opgeblazen met niets meer dan de lucht van een massa landen die enkel op persoonlijk gewin uit zijn maar totaal niet bereid zijn om Europees te denken is Europa's ondergang. Ieder bedrijf consolideert voor het verder uitbreidt, Europa deed het tegendeel. Of vindt u landen als Ierland, Engeland, Polen, Tsjechie zo trouw Europees ?

Ja econmomisch is Europa een kolos, maar politiek wordt het permanent in de hoek gespeeld omdat het geen cohesie heeft, integendeel, omdat het divide et impera er op een kinderachtig makkelijke manier kan in praktijk gezet worden door zijn concurrenten. En als het dan toch gevaarlijk wordt dan komen de VS er via hun accolieten (Engeland, Polen, Tsjechie) wel even tussendoor fietsen en alles lamleggen. Want niet elke commissie heeft een Van Miert in haar rangen die zelfs Bill Clinton durfde wandelen sturen. En zeker nu de echte macht niet meer bij de commissie ligt maar weer in handen van nationale politiekers is terechtgekomen, namelijk de onderscheidene ministerraden waar veel meer nationale belangen spelen omdat ze regelmatig door middel van verkiezingen worden beoordeeld door hun burgers.

Dus ja, Europa beslist veel, hun regelneverij is berucht, en het is voor veel onaangename beslissingen de ideale zondebok als nationale politici er zo een moeten doordrijven om nogmaals het algemeen belang achter te stellen aan een of ander belang van grootkapitalistische groepen die via lobbywerk er telkens weer in slagen om de massa op te offeren aan hun winsthonger. Wees gerust, zolang de EG bestaat zal er geen (of slechts een symbolisch) sociaal luik zijn (waar ook weer vooral Engelend totnogtoe alles tegen hield), zal men niet raken aan de belangen van banken en multinationals, kortom, zal het een organisatie zijn die enkel drijft op neoliberale principes, hoe voorbijgestreefd en bewezen foutief ze ondertussen ook zijn.

Kijk bv maar eens naar de Europese centrale bank. Die wordt gefinancierd met uw en mijn geld en wat doet ze ? Ze leent geld uit aan de banken aan tarieven die echt symbolisch zijn. Ok, om de economie te redden en om ervoor te zorgen dat banken terug krediet toestaan. Ja dat wordt ons wijsgemaakt. Maar wat is de realiteit ? Het geld wordt onvoorwaardelijk ter beschikking gesteld. Het moet niet in de economie gepompt worden. Dus wat doen de banken ? Ze beleggen hun geld in totaal risicoloze staatsleningen, leningen die daarbij nog vaak werden aangegaan om dezelfde staten toe te laten dezelfde banken te redden. Anders gezegd : de banken beleggen in leningen die u en ik terugbetalen en die werden aangegaan om hen van de ondergang te redden na hun wanbeheer van vorig jaar. En van het verschil tussen de belachelijke intrest die ze zelf moeten betalen aan de Europese Centrale Bank en de intresten die ze zelf innen op die staatspapieren (intresten die ze zelf ook weer vastleggen ten andere) daar leven ze van en betalen ze nog steeds schandalig hoge bonussen en lonen aan hun top.

Want ook daar heeft de EG niet tegen opgetreden hé. Vorig jaar zijn er met veel wind en bombarie maatregelen afgekondigd om hier een eind aan te stellen. Ondertussen zijn we een jaar en veel gelobby verder en is er nog geen letter over in een richtlijn omgezet. Als aan de belangen van het grootkapitaal geraakt wordt dan zijn ze wel sneller met hun maatregelen en moet er blijkbaar niet zoveel over nagedacht of geconsulteerd worden.

En ja, als je dan kijkt waar de europese ambtenaren zich mee bezighouden dan zie je wel dat het problemen zijn die ons als burgers echt wel bezighouden. Ik ken iemand die op de commissie (en zelfs op een van de belangrijkste departementen) werkt en die heeft 3 kwart van de tijd niets te doen, zodat hij/zij dan maar de taal van haar naaste collega leert om haar tijd door te krijgen. Wist u bv dat niet enkel de doorsnede van de meloen maar ook zijn vorm in een europese richtlijn zijn vastgelegd ? Pas recent werd die weer vrijgelaten zodat nu ook ovale meloenen op onze markt mogen aangeboden worden. Of nog beter, een andere richtlijn voorziet dat wortelen fruit zijn en geen groente. Believe it or not maar u mag het gerust opzoeken. En zo zijn er nog massa's zaken waar schandalig dikbetaalde nulliteiten hun tijd mee verbeuzelen en ons geld mee verspillen.

En ja, ze zijn veeltalig zogezegd of hebben zware examens gedaan. Vergeet het, ik ken een engelsman die als telexist werkzaam was (wat hij nu doet weet ik niet) die geen gebenedijt woord kent van welke europese taal dan ook, de zijne uitgezonderd. En ik zou toch denken dat zeker daar talenkennis wel essentieel is. Hoevelen hebben zich niet ooit aangeboden om deel te nemen aan examens maar werden gewoon geweigerd zonder opgave van reden. Ikzelf heb me in de jaren 80 drie maal kandidaat gesteld voor EG-functies en telkens kwam het bericht terug dat ik niet in aanmerking kwam om aan het examen deel te nemen. Terwijl ik wel degelijk voldeed aan alle voorwaarden. En ik weet van iemand anders pertinent dat hij via de politieke steun van Van Den Boeynants op de EEG is binnengeraakt. Maar goed, naar het schijnt is dat nu veranderd, hoewel men toch weer volop bezig is om zogauw de commissie vernieuwd wordt gewone tijdelijk en politiek aangeworven secretaresses dikbetaalde vaste postjes te bezorgen boven de hoofden heen van anderen die wel examen hebben gedaan. Het nepotisme en politiek gepistoneer is dus ook tot daar doorgedrongen.

En dan heb ik het nog niet over het reizend volkstheater, het europees parlement dat heen en weer pendelt tussen Straatsburg en Brussel en waarvan elke "reis" naar me werd gezegd 8 miljoen euro kost alleen al aan steeds opnieuw in- en uitpakken van dossiers. Efficient dat dat is, niet te geloven !

Want ja, elk land wil zijn deel van de koek en als er niks te verdelen is dan creeert men wel iets. Ik weet niet meer welk organisme ooit is opgericht (op initiatief van Dehaene nota bene) geweest om Spanje iets te geven in ruil voor een of andere toegeving, en ook de nationaliteit van de huidige voorzitter van het Europees parlement, Jerzy Buzek zou naar het schijnt een wederdienst zijn om een of andere toegeving van Polen af te kopen.

Van efficientie is dan ook geen sprake, enkel een ongeremde graaipolitiek regeert de EG. Er wordt meer tijd gestoken in evenwichten zoeken en bewaren dan in het efficient beheren van onze Europese entiteit. Er is al meer tijd verloren met het intrigeren voor de europese president dan destijds om de financiele crisis te lijf te gaan. Het is duidelijk waar de prioriteiten liggen !

Want voor u en mij, de gewone burger is de EG niet zo belangrijk, wat men ons bij de Europese verkiezingen ook wijsmaakt. En dan kunnen Ivo Bellet en co nog zo vaak zeggen dat ze macht hebben, vergeet het maar. Ze hebben zelfs niet eens initiatiefrecht, ze moeten op de toelating wachten van de echte machthebbers voor ze hun (ook dikbetaalde) neus mogen steken in europese kwesties. Natuurlijk hebben ze dat niet, het ultieme neokapitalisme dat in Europa (en de westerse wereld) de plak zwaait is niet gediend van pottenkijkers en democratische inspraak, hoeveel er ook verbaal mee geschermd wordt.

En laten we eerlijk zijn, als het er echt op aankomt dan is het elk voor zich. Iedereen weet dat de financiële crisis vorig jaar enkel internationaal kon opgelost worden maar toch hebben we kunnen vaststellen dat er hiervan niets in huis is gekomen. Elk land ging ronduit voor zijn eigen belangen, zelfs al was dit contraproductief voor het geheel. Kijk maar naar wat Wouter Bos uitgespookt heeft met Fortis. Als dat Europees denken is moet u me eens zeggen wat nationalisme dan nog inhoudt.

Dus ja, ik ben helemaal geen voorstander van de EG zoals ze nu bestaat, maar ik ben wel degelijk een fervent europeaan in de zin van de pioniers. Alleen draaien die zich nu in hun graf om als ze zien hoe de huidige politici hun nalatenschap hebben stuk gemaakt.

19:30 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Voorzitter Beste Dwarsligger, de man is helemaal niet tot president benoemd. Het woord president wordt slechts in Vlaanderen in de mond genomen en is een slechte vertaling uit het Frans:"Président" of om het in het Nederlands te stellen : "Voorzitter".

Het hele circus bewijst hoe ondemocratisch Europa wel werkt. De burger heeft geen enkele inspraak in de instellingen ervan. Bovendien worden de commissies en de beslissingen die ze maken, bepaald door industriële lobbygroepen. (De klucht omtrent de spaarlampen is wellicht wel de meest in het oog springende).

Groeten, goed om nog eens je te lezen!

Gepost door: Vrijdenker | 20-11-09

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.