12-06-10

Morgen kiezen

Morgen mogen (of "moeten" volgens sommigen) we weer naar de stembus. Velen vinden het een maat voor niets, er zal toch niets veranderen.

De huidige regeringspartijen CD&V en Open VLD hebben de voorbije 3 jaar bewezen dat ze onbekwaam zijn om te regeren. Of noemt u het non-beleid van de huidige ontslagnemende regering in moeilijke krisisomstandigheden "regeren" ? Neen toch

Laten we eerst eens CD&V bekijken. Na 8 jaar oppositie konden ze eindelijk terug een regering vormen. Alleen namen ze hiervoor een stemmenkanon dat qua klunzigheid en onbekwaamheid hoge toppen schoor. Een partij die dergelijke personen zo'n grote verantwoordelijkheid geeft is mijn vertrouwen niet waar.

Daarenboven is CD&V een partij zonder gezicht, een politieke hoer die met iedereen in bed kruipt en als een windvaan draait naargelang haar regeringspartners. CD&V is immers een koepelpartij waar iedere "zuil" iets moet in kunnen vinden en die dus geen echt gezicht heeft. Je weet als je erop stemt dus nooit wat je koopt. Ze kan zowel links als rechts zijn, al naargelang welke streking op dat moment de bovenhand voert.

En voor het ogenblik deelt de conservatieve vleugel er de lakens uit. Enkel excuustruus Vervotte mag de "arbeidersklasse" vertegenwoordigen, de andere ministers komen eerder uit de "meer begoede partijonderdelen"

Open VLD : deze partij van de bourgeoisie heeft de mond vol van besparingen maar ze vergeet dat ze zelf door 11 jaar aan het beleid te zijn de hoofdverantwordelijke is van de huidige slechte financiële toestand. Het waren de 2 "grote" regeringen Verhofstad die potverteren tot een kunst verhieven en geen enkele reserve aanlegde.

Daarenboven wil deze partij van geen belastingsverhoging weten en gaat ze besparen op die gebieden waar het haar kiesvee weinig of geen pijn doet. Sociale zekerhied mag geen taboe zijn, belastingfraude, ongeremd op het beurscasino spelen en astronomische inkomens worden met geen woord genoemd om eens paal en perk aan te stellen. Open VLD toont dus zeker deze verkiezeing weer eens haar ware gelaat : die van de "rijken" om de term van PVDA te gebruiken. De kleine man kan bij deze partij enkel verliezen, grote vermogens en grootverdieners blijven buiten schot, ongeremd kapitalisme mag niet aan banden gelegd worden. En de staat, ja die bouwen we af, veel te duur. Maar toch niet helemaal. Want als de wilde vrije markt met zijn onverantwoordelijke maar peperduur betaalde "topmanagers" weer eens de boel in het honderd heeft laten lopen dan moet de overheid natuurlijk bijspringen.

Kortom : we weten allemaal waar de huidige crisis door ontstaan is maar als er 1 partij is die pertinent zal weigeren aan deze oorzaak (graaikapitalisme) iets te veranderen dan is het wel Open VLD. Zeker geen partij dus die ons uit de huidige crisis zal verlossen. Integendeel : het is de partij bij uitstek die de rijken rijker en de armen armer zal maken en de lasten zal afwentelen op de grote massa die deze niet kan dragen, eerder dan op de weinigen die ze veroorzaakt hebben en ze wel makkelijk kunnen verteren.

Dat maakt dus al twee partijen waar dus zeker niet voor gekozen moet worden.

SP dan maar ? Vergeet het. Ook zij zaten in de potverteer-regeringen Verhofstad. En het was Van de Lanotte die als minister van begroting desastreuze acties heeft gesteld om de begroting in evenwicht te krijgen. Hij verkocht massaal overheidsgebouwen die dan aan astronomische sommen opnieuw moeten gehuurd worden, hij verkwanselde SABENA aan SwissAir in het zogenaamde "hotelakkoord" waar hij geen enkele garantie vroeg en die ons wel 54 miljard heeft gekost en hij verkwanselde Electrabel aan Suez. Er lopen zelfs geruchten dat hij zijn (laatste) ex aan een goedbetaald baantje heeft geholpen en zo haar alimentatie door de gemeenschap laat betalen. Als dit waar is verdient deze man ons vertrouwen niet en de partij die zo'n man aan de kop van de senaatslijst zet is niet waard dat ze onze stem krijgt.

Daarenboven is de SP dé machtspartij bij uitstek. Geen enkele partij steekt zoveel energie in macht in al zijn facetten als de SP. Ben je geen donder waard, word dan lid van de SP, klim op in de rangen en een dikbetaald baantje zonder enige verantwoordelijkheid is je gegarandeerd. Ben je bekwaam maar volg je de partijtucht niet dan wordt je genegeerd en vervangen door een dergelijke nuliteit. Vraag maar aan een van onze bekwaamste politici : Frank Vandenbroucke.

De groenen dan ? Nou ja, brave menskes en sinds het verdwijnen van het mediageile Kieke Vogels ook een partij waar stalinistische personencultus weer minder een rol speelt. Maar zij zijn het wel die totaal ongenuanceerde standpunten innemen op terreinen als asielbeleid, criminaliteit en vreemdelingen. Zelfs met de neus op de feiten gedrukt willen ze vaak de waarheid niet inzien. Alle migranten zijn sukkelaars en alle illegalen moeten geregulariseerd worden. Dat ze daarna bijna zeker levenslang op het OCMW zullen vallen is een feit dat ze liefst negeren en waar ze zeker geen oplosing voor bieden, integendeel. Om maar één voorbeeld te noemen. Daarenboven is het ook de partij die het meest haar wil en groot gelijk wil opdringen en het minst om kan met alternatieve ideeen. Veel van de oudere leden komen immers van klein links en ze hebben in de partij nog steeds (te)veel macht.

Vlaams Belang ? out of question. Zij zijn de rechtse groenen, even blind voor feiten die niet in hun kraam passen.

NVA dan ? Ik ga niet akkoord met hun sociale visie die naar mijn gevoel teveel aansluit bij die van Open VLD. Maar ze hebben ook positieve kanten die zeker in deze communautair geladen periode wel eens voordelig zouden kunnen zijn. Hun confederalisme is inderdaad de enige manier om met de franstaligen nog verder te kunnen. Ik ga hier geen historisch werk debiteren maar het verleden heeft aangetoond dat het steeds Vlaanderen was die om de lieve vrede te bewaren water in de wijn deed. Wanneer de franstaligen een otegeving deden hielden ze er zich later vaak niet aan. Zo moet de franse gemeenschap in Komen en Moeskroen vlaamse scholen inrichten maar ze vertikken het. Vlaanderen daarentegen houdt zich trouw aan de taalwet en richt franstalig onderwijs in in de 6 faciliteitegemeenten rond Brussel.

Wanneer een vertegenwoordiger van de franstaligen verkozen wordt in het vlaamse parlement mag hij zonder problemen zetelen. Toen destijds een vlaming verkozen werd in Nijvel werd hem de toegang ontzegd tot de franse gemeenschapsraad, hoewel hij daar wettelijk wel degelijk zitting in had.

Daarenboven geven de franstaligen vaak blijk van onverantwoordelijkheid. Er staan bv nauwelijks flitspalen langs de waalse wegen. Maar als er dan meer zware ongevallen gebeuren danb moet vlaanderen wel via de sociale zekerheid mee betalen aan de hospitalisatiekosten.

Minister van Financiën Reynders heeft dit departement compleet doen verrotten. Goed voor zijn frauderende liberale vriendjes die elke euro voor de staat er een teveel vinden maar iedereen met een beetej historisch perspectief weet dat een regime meestal valt als de inkomsten waarvan zijn werking moet betaald worden niet meer binnenkomen. De belastingsfraude is in ons land dan ook hoger dan in veel derdewereldlanden. Maar macht is belangrijker dan plicht.

En er zijn nog krassere staaltjes uit het verdere verleden. Ik ga hier niet de stakende ministers vermelden die de korte regering van Mark Eyskens lieten vallen, over Mathot die zei dat de staatsschuld er vanzelf was gekomen en dus vanzelf wel weer zou verdwijnen, de dreiging van de waalse ministers om zelfs al hadden ze er grondwettelijk niet het recht toe bij weigering van een exportvergunning voor wapens door de federale regering deze zelf toe te kennen, het trekken aan de alarmbel in verband met een limburgse hogeschool waar de franstaligen totaal geen nadeel van hadden maar waar ze gewoon even wilden dwarsliggen.

Kortom : de vlaams-waalse geschiedenis van de laatste 50 jaar is er een van constanten : de franstaligen doen waar ze zin in hebben, vertonen regelmatig een groot gebrek aan verantwoordelijkheidszin en de vlaningen geven toe en betalen. Met confederalisme kan dit niet meer, is ieder landsdeel zelf verantwoordelijk.

Een andere constante is de graaicultuur van de laatste 20 jaar. Alles wordt leeggezogen ten voordele van enkele bevoorrechten en hun protégés. En hier hebben alle grote partijen boter op het hoofd. Allemaal hebben ze wel een of andere staatsinstelling als melkkoe gebruikt voor zichzelf of hun partijkaders. En daar zal niet in gesnoeid worden wees gerust. Want hoe zou anders de dochter van Wilfried Martens bv haar huishouden kunnen doen op staatskosten als morgen de arrondissementscommissarissen worden afgeschaft ? Totaal nutteloos maar prachtige sinecures voor verdienstelijke partijleden en familie. Laatste in het rijtje zijn de vele vennootschappen met lucratieve beheersmandaten die (met medewerking van de vakbonden) rond de bijna failliete NMBS worden opgericht nu (SOFA, SOHA, Syntigo, Euro Immo Star ...). U en ik moeten eerlijk werken voor ons geld, anderen krijgen het gewoon in de schoot geworpen door dezelfde mesnen waar u mogen weer een bolletje achter zal inkleuren.

14:00 Gepost door Dwarsligger in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

één belangrijk regeltje vergeten:

inderdaad wat ge allemaal neerpent: laten we deze shit anders bekijken, ééntje vanuit een totaal ander perspectief: vanuit de politiek: wie haat men het meest? hoe kan men al deze zakken ne kloot aftrekken? jawel Vlaams Belang, Vlaams Belang is een duidelijke groepering die waarvan niemand mee wil samen werken, maar de uitgesneden groep om ne kloot af te draaien. ze zal nooit regeren, en indien ze wel éénmaal de absolute meerderheid zouden halen, zal deze regering al vallen nog voor ze is gemaakt. nadien, want onze andere zakken zullen er toch geen lessen uit trekken, kunnen we misschien gewoon stemmen op PVDA (een andere extremistische groepering op bepaalde zaken dezelfde haan op de kerktoren als CDNV)

is het nu niet opgevallen hoe NVA het programma meer klinkt als het programma van CDNV?

Gepost door: watje | 18-08-10

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.