22-01-11

De hetze tegen De Wever

Het is heel lang geleden dat ik hier nog iets gepost heb omdat ik mijn buik vol had van een heleboel zaken. Je moet overal duur betalen voor vanalles maar service krijg je niet terug en ook doet niemand nog iets om verbetering te brengen. Integendeel, men probeert zoveel mogelijk geld te verdienen met zo weinig mogelijk moeite. Denk maar aan de steeds slechter wordende stiptheid van de  NMBS waar de vakbonden en de politiek benoemde nulliteiten ervoor zorgen dat er gewoon geen verbetering mogelijk is. Kijk eens naar de service die je krijgt. Verkopen is het enige wat tegenwoordig onze bedrijven nog interesseert, naverkoop is een lastpost. En dan komen we tot situaties als die desastreuze Mobistar- en andere helpdesks. Kortom : zonder een grondige revolutie komen we er niet meer. We moeten dringend afstappen van oud ideengoed, durven zaken loslaten die door de jaren verkeerd zijn gegroeid en die dus ab ovo opnieuw moeten geconcipieerd worden. Alleen : dat vraagt moed, dat vraagt inspiratie en vooral : dat vraagt de wil om eraan te beginnen, alles los te laten en opnieuw te beginnen. Een groot probleem is in de ganse wereldgeschiedensi nog nooit opgelost geweest door eraan vast te houden, wel door het los te laten en nieuwe wegen te bewandelen.

Alleen : dan leggen plots alle conservatieve krachten samen om het status quo waarop hun macht gebaseerd is te redden, zich totaal niets aantrekkend van de gevolgen. Het zal hun tijd wel uitdoen en “après nous le déluge”.

We zien dit ganse mechanisme in gang bij onze regeringsonderhandelingen. Belgie is dood in zijn huidige vorm maar de echte machthebbers in ons land, de Brusselse haute-finance  wil haar oerconservatieve bastions zo lang mogelijk verdedigen. Wie van zijn, hem door de kiezer toegekende, macht gebruik maakt om enkel zaken nu eens grondig te hervormen wordt aanzien als een man waar geen compromis mee te sluiten is. En dus wordt de laatste tijd steeds meer De Wever aangevallen in persoon, omdat men er niet in slaagt om hem inhoudelijk uit te schakelen. De man kan debatteren, hij is consequent, hij wil nu eindelijk eens een staatshervorming die oplost in de plaats van nieuwe problemen te scheppen, hij wil duidelijkheid en geen staat waar zelfs de professoren institutioneel recht niet meer weten wie voor wat bevoegd is.

Maar dat mag niet, het establishment (de gevestigde “machten”) worden liever niet teveel door elkaar geschud. Daarom even deze kanttekeningen.

De financieringswet is een knoeiboel van jewelste waarvan de vader, Dehaene, zelf zei dat hij hem zo complex wou maken dat niemand er nog aan durfde raken. Deze man die op eentje ervoor zorgde dat Belgie het meest onontwarbare kluwen is dat ooit als staatsvorm heeft bestaan hoort dan ok in de geschiedenisboeken thuis als de man die zijn regeringen deed overleven door alles na te streven behalve het algemeen belang en de efficiëntie. Een voorbeeld voor het buitenland zijn we dus zeker niet. En neen, we lossen onze problemen niet op met een burgeroorlog, maar wel door ze gewoon te verdrinken in wetten waar toch niemand nog tegenin durft en kan gaan omdat niemand ze begrijpt.

Ik ben zelf links en sta dus zeker niet achter veel ideeen van de NVA, maar als er één zaak is wat ik ze moet toegeven dat is dat ze een frisse wind doen waaien en veel rotte zaken grondig willen aanpakken. Alleen daarom is de aardverschuiving van juni vorig jaar al goed. Spijtig dat niemand wil inzien dat het beter is om, zoals zij willen, zaken grondig te hervormen eerder dan een zoveelste laag knoeiwerk bij te voegen. Dus worden betogingen voorbereid om de politiekers aan te zetten tot spoed, wordt in de KVS een samenkomst georganiseerd om Belgie te redden. Maar nergens wordt aangedrongen om dit ook efficiënt te doen. Neen, “maak een regering” is de boodschap, niet “hervorm ons land nu eens efficiënt”. En in de pers wordt overdadig veel aandacht besteed aan deze initiatieven, zonder echter nog in te gaan op het waarom van deze lange regeringsvorming.

Nergens wordt gezegd dat de PS in Wallonië (en België) haar macht bouwt op het uitdelen van postjes, nergens wordt gezegd dat dit enkel kan zolang Wallonië onbeperkt uit de staatsruif mag eten zonder dat ze enige verantwoordelijkheid draagt over wat ze met het geld doet. Nergens wordt gezegd dat Vlaanderen een zichzelf onderhoudende bureaucratie heeft ontwikkeld waar zelfs die van de USSR en pre-Deng China in het niet bij verzinken, zodat het bijna onmogelijk is om hier nog iets constructiefs te doen. Met het gevolg dat er nauwelijks nog geïnvesteerd wordt in deze regio.

Niemand spreekt nog over de open deurpolitiek voor de vluchtelingen die Wallonie niet wil intomen en waar dan wel de nationale regering 500 euro per dag en per vluchteling dwangsom voor moet betalen omdat er geen opvang is. Van heiden en ver komen ze naar hier omdat ze hierover gehoord hebben en er was zelfs een speciale missie van onze regering naar de Balkan nodig om kossovaren en andere te overtuigen dat de mythe dat je bij ons een dikke premie krijgt als vluchteling de kop in te drukken.

Niemand heeft het over het feit dat jeugdcriminaliteit niet aangepakt kan worden omdat Wallonie van geen gesloten centra wil horen.

Onze sociale zekerheid is kompleet verkeerd gegroeid en moet dringend hervormd worden. De NVA heeft een voorstel klaar dat uit academische middens komt en derhalve beter onderbouwd is dan die van politieke partijen die er hun macht mee bestendigen. Maar als dan de PS zegt “sociale zekerheid = no passaran” dan kan men ook niet zeggen dat ze erg compromisbereid zijn. Alleen heb ik daar in de KVS niet veel over gehoord.

Kortom : voor ze De Wever als “niet compromisbereid” naar de verdomhoek sturen zouden de pers en de organisatoren van manifestaties beter eens nadenken waar we het verst mee komen : met een zoveelste onwerkzame loodgieterij à la Dehaene of met een grondige hervorming die fundamentele problemen oplost. En neen, ook de NVA heeft boter op het hoofd. Dat ze de 6 faciliteitengemeenten, niet bij Brussel willen voegen is pure koppigheid. Deze zijn infeite historisch voor 70% franstalig geworden en dit door de schuld van de toen nog vlaamse gemeentebesturen die de kapitaalkrachtige grotendeels Franstalige burgerij maar al te graag zagen komen omdat ze zoveel belastingen betaalden. Het heeft geen zin er nog aan vast te houden dat die mensen in Vlaanderen wonen, deze gemeenten zijn grotendeels franstalig.

Neen, laten we eerlijk zijn. De cultuur boven en onder de taalgrens, de meningen over fundamentele kwesties, ze verschillen zoveel dat het niet meer toelaatbaar is gewoon dat Vlaanderen met problemen zit omdat Wallonie efficiënte oplossingen tegenhoudt of omdat haar machtsbasis dan aangetast wordt bepaalde hervormingen niet wil doorvoeren. We hebben andere visies, andere noden, het moet gewoon voor het voortbestaan van een goeddraaiend Vlaanderen dat  op veel terreinen waar de meningen diametraal tegenover elkaar staan, elk zijn eigen politiek kan voeren, op zijn eigen verantwoordelijkheid. Maar de persoonlijke campagnes tegen de Wever tonen aan dat het gelobby van degenen die nu spartelen om het status-quo waar hun macht van afhangt te behouden stilaan erin slaagt om naïevelingen voor hun kar te spannen en de aandacht af te leiden van de essentie, en die is : wat is beter : lang onderhandelen en tot de vaststelling komen dat Belgie in zijn huidige vorm niet werkzaam is, of een zoveelste miskleum baren ?

Bart, ik ben het niet eens met je sociale visie maar hou het been stijf. Als historicus ben je beter dan die artiesten uit de KVS en de Brusselse haute finance bekwaam om te weten waar je mee bezig bent en waarom dit niet verder kan.  

10:30 Gepost door Dwarsligger in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

Commentaren

Beste Grimm,

Blijkbaar ben je nog een grotere optimist dan ik ! Ik ben niet naar de KVS gegaan hoor, misschien hoopte men daar op een soort Stomme van Portici ? U weet waar ik werk hé, inderdaad verziekt tot en met. Geen beweging meer in te krijgen, alles ligt plat, men houdt de schijn er nog een beetje in naar buiten toe, maar intern gaat het er alleen nog om om nog zoveel mogelijk binnen te rijven voor zichzelf. Nog uitschrapen wat er aan de pot kleeft. En die situatie was er al voor de verkiezingen van vorig jaar. Brussel is een erg vieze poel hoor, die in de media zo veel mogelijk wordt verzwegen, want diezelfde media worden op tijd en stond uitgenodigd om mee te schransen .... Als ik mij niet vergis was het Dehaene die daarmee begon .....? Een sluwe manier om hen monddood te maken hé.
De "oude" machthebbers van Brussel, die die achter de schermen zitten, die wij zelden zien .... naar hun wensen "dansen" de anderen, kronkelen zich in alle mogelijke bochten om alles goed te blijven praten.
Och ik kan daar nog een hele tijd over doorgaan hoor.
Maar, Grimm, je hebt hier een mooie analyse neergezet, van de huidige situatie. Ik tracht het steeds te bekijken zoals Daens het deed (ik kom uit zo'n nest) dat zijn "mislukte" socialisten hé. Het moet goed gaan en eerlijk, voor iedereen. De extreem rijken zijn terug ! En ze zullen opnieuw over lijken gaan hoor !
Zolang veel mensen, hun tv, hun massa-pret-evenementen hebben, zullen ze zich niet àl te grote zorgen maken, en spijtig genoeg zich met plezier in slaap blijven laten sussen. De geschiedenis blijft zich herhalen hé.
Na de verkiezingen vreesde ik een beetje dat De Wever uiteindelijk ook overstag zou gaan, tot nu toe dus niet. Ik heb de indruk dat hij, sinds héél lang in de geschiedenis, iemand is die goed in zijn schoenen staat. De héél goed beseft waar het om gaat, en die geen paljas is ! Ik hoop dat hij volhoudt, want waar hij staat .... brrr ... moeilijk !
Lieve groeten,
lila

Gepost door: lila | 29-01-11

Reageren op dit commentaar

Beste Grimm, ik deel je analyse dat het meer dan tijd wordt de Augiasstal te reinigen. Het hoofdprobleem daarbij is dat dat veel stemmen zou kunnen kosten omdat deze constructies door de traditionele partijen in het leven zijn geroepen. Wie op een wekelijkse zitdag bij een politieker kwam aankloppen, maakte vroeg of laat kans ergens in de bureaucratie terecht te komen. Het regeringswerk is al altijd een poppenkast geweest om de blikken van de burger weg te houden van de cenakels waar de echte macht uitgeoefend wordt: de financiële salons. De sfeer van: "wie kent wie". Het valt op hoe die financiële cenakels de ex-politici gaan recuperen. Ook de "linkse" Patrick Janssens heeft zo'n mandaat (ik betwijfel op die man enige economische competenties heeft).

Dat er weinig verandert in dat scenario is m.i. normaal. De doorsnee Belg/Vlaming heeft het nog goed. Het is inderdaad correct dat Bart Dewever uit een hoek komt die het hem mogelijk maakt tegen die geïnstitutionaliseerde belangengroepen in te gaan. Of dat de redenen is waarom de onderhandelingen in een impasse zitten, weet ik niet. Ik deel evenmin de sociale visie van BDW. Ik vrees ten zeerste dat die man de verworvenheden van de sociale zekerheid zal willen terugschroeven in plaats van ze te saneren. Dat is volgens mij de essentie van de huidige impasse, de Waalse socialisten en CH&H willen geenszins die sociale zekerheid gaan saneren. Zij weten dat hun politieke macht deels voortkomt uit de steun van dat sociaal profitariaat.

Niettemin is het uitblijven een regering ook geen oplossing en kost de impasse meer dan wat anders in de zakken van dat sociaal profitariaat zou terecht komen. België verliest zijn internationale economische slagkracht. Het wordt bang in de toekomst kijken. Ik heb dan nog liever een "slechte" regering dan geen regering, als die "slechte" regering er dan tenminste kan voor zorgen dat we internationaal gezien bij de hoofdmoot blijven. We hinken al sterk achterop bij onze andere kleine gebuur Nederland.

Gepost door: Vrijdenker | 30-01-11

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.