28-01-13

Geen Algemene Kennis

Het is al lang geleden dat ik hier nog eens iets gepubliceerd heb maar ditmaal vind ik dat het toch nodig is, al was het maar om mijn frustratie eens af te reageren. En ja, ik ben een oude vent, ja “vroeger was het beter”, ja ik ga zagen. Maar soms kan zelfkritiek en zelfonderzoek geen kwaad vind ik en mijn “doelgroep” is niet erg geneigd om zichzelf eens kritisch onder de lamp te houden heb ik gemerkt. Het onderzoek naar algemene kennis van toekomstige leraars doet stof opwaaien. En met reden. Vandaag heeft de studentenraad Lerarenopleiding van de KHLeuven in De Standaard gezegd dat de oorzaak in het lager en middelbaar onderwijs ligt. Nou en ? Wie gaan daar lesgeven binnenkort ? Het spreekt vanzelf dat niet de (toekomstige) leraars verantwoordelijk zijn voor de domheden die de onderscheidene vlaamse ministers van onderwijs en vooral hun kabinetten en administraties uitbraken, maar toch, een “bevlogen leraar” (en dat is toch wat volgens hen de leerlingen willen) kan buiten de stof zeker nog zijn stempel drukken op zijn leerlingen en hen meegeven dat parate kennis nooit overbodig is. En dat leerlingen die voor een deel ook op eigen initiatief kunnen gaan zoeken. Of is een van zaken die tegenwoordig in het onderwijs worden meegegeven dat de eigen verantwoordelijkheid niet meer bestaat, dat men enkel nog iets moet doen als het van hogerhand wordt opgelegd ? Anders gezegd, moet een leerling niet aangeleerd worden dat hij zelf in de eerste plaats verantwoordelijk is voor wat hij doet ? En ja, dit staat misschien niet in de eindtermen maar van “authentieke, begeesterende leerkrachten” mag men toch wel verwachten dat ze reeds vanaf het lager onderwijs deze belangrijke boodschap meegeven aan hun pupillen. Leerlingen moeten weten dat ze ook zelf initiatief kunnen nemen op andere gebieden dan “ik ga naar dat en dat concert, ik spreek af met die en die”. “Ik ga eens iets lezen over ….”, “ik ga eens naar dat (klassieke) concert” behoren ook tot de mogelijkheden.

Nu moet ik wel zeggen dat deze test (ik hem hem zelf ook gedaan) helemaal niet de algemene kennis testte maar enkel politieke, aardrijkskundige en geschiedkundige. Waarschijnlijk zal geen enkele van de samenstellers zelf enige notie hebben gehad van wetenschappen, kunst, cultuur, filosofie, … Het toont in mijn ogen 2 zaken aan :

- zij hebben onvoldoende zelfkritiek om in te zien dat ze te beperkt testen en dat ze hun test overschatten.

- ook de leraars in de lerarenopleiding zijn erg beperkt qua algemene kennis.

Dat ook de pers deze bedenking niet maakte en het resultaat van de test resoluut voorstelde als “gebrek aan algemene kennis” brengt me bij een andere bedenking die ik me reeds lang maak over de journalisten. Ook zij zijn blijkbaar niet meer bekwaam om een materie kritisch te brengen. Ze kauwen gewoon na wat Belga, Reuters … hen inlepelen. Die op hun beurt ook alles overnemen wat hen wijsgemaakt wordt. En dan komen we dus tot situaties dat een groepje lolbroeken van Woestijnvis erin slagen om een enquete in de pers te krijgen die volledig uit de duim gezogen is. En dat een De Croo, zich daarop baserend, trots op een congres van zijn partij meedeelt dat VLD-kiezers betere seks hebben. Niemand die meer stilstaat bij de ouderwetse “check and double-check” die de vorige generatie journalisten dan wel niet zo overhaast maakten maar wel veel correcter. En dat men nu niet afkomt met “we moeten, dat anders zijn we onze scoop kwijt”. Ik blijf erbij dat ze meer scoop zullen halen met een goed onderzoeksartikel dan met dergelijke larie voor waarheid te verkondigen. Maar ik denk niet dat er nog veel journalisten rondlopen die bekwaam zijn zelf een zaak tot de grond uit te spitten. Daar hebben ze niet meer de voldoende bagage, laat staan diepgang voor. Bovengenoemde studentenraad heeft dan ook gelijk dat nieuws niet meer gekaderd wordt. Geen enkele jonge journalist is daar immers nog toe bekwaam. Je moet al mannen van de generatie van Rudi Vranckx hebben om nog iemand te vinden die de achtergrond kan uitleggen van een bepaald nieuwsfeit, die nog “achter het nieuws” kan kijken. Nogmaals : ook journalisten hebben geen feitenkennis, geen persoonlijke interesse ook om die zelf bij te werken.  

Om terug te komen op dat gebrek aan “algemene kennis van onze toekomstige leraars”, ze lezen geen dagbladen meer en dat zou dus de oorzaak zijn. Ze kunnen een gewoon artikel zelfs niet eens meer begrijpen. Wel, dat is dan een bewijs dat “op internet zal ik het wel vinden” larie is want de interesse om iets belangrijks op te zoeken is gewoon niet aanwezig. Waar ze wel uren opzoekingswerk insteken is naar heel andere en veel futielere onderwerpen. Bv wat hun 758e facebookvriend die morgen gegeten heeft. Waarna dan het uiterst belangrijke ”like” wordt aangeklikt.

En als het op informatie aankomt, ja we zien welke levensbelangrijke onderwerpen er aan bod komen. Wat een vakbond is weten ze niet maar dat Kim Kardashian in een of andere domme TV-show bespoten is geweest door melk uit de borst van haar zuster, wees maar gerust, dat weten ze allemaal. Is dat dan omdat ze niet geïnteresseerd zijn in nieuws of omdat ze onbekwaam zijn om het belangrijke van het bijkomstige te onderscheiden en de futiliteit van bepaalde “nieuwsfeiten” te begrijpen. Anders gezegd : zijn veel mensen nog wel bekwaam om zich te realiseren dat vakbonden belangrijker zijn dan Astrid Bryan en “haren John”. En dat ze er beter aan doen om eens wat meer interesse aan de dag te leggen voor zo’n zaken dan voor totale nulliteiten die enkel overleven door dagelijks het nieuws te halen met in de grond van de zaak puur “niets”. En zouden journalisten niet beter deze mensen doodzwijgen en wat meer tijd steken in het uitspitten van belangrijke zaken als daar zijn “hoe komt het dat banken nog steeds kunnen doorgaan met hun praktijken”, “hoe komt het dat CEO-lonen nog steeds niet aan banden gelegd worden”, “hoe komt het dat multinationals en hun hogere kaderleden nauwelijks of geen belastingen betalen”, …?

Kortom : men is elk perspectief kwijt van wat blijvend is en wat voorbijgaand, wat belangrijk is en wat “fait-divers”. Het onderwijs speelt hier een heel grote rol in maar de pers is even zwaar verantwoordelijk. En ouders zijn zelf vaak even oppervlakkig opgevoed dus die weten niet eens dat een dagblad of (goed) tijdschrift lezen van levensbelang is om op de hoogte te blijven. En ja, feiten kan je op internet vinden maar je moet wel weten hoe je de correcte van de verkeerde moet onderscheiden, je moet wel van hun bestaan afweten en je moet wel verbanden kunnen leggen. Zonder feitenkennis geen verbanden en zonder verbanden geen inzicht. Als je niet weet wat een vakbond is zal je ook nooit op de idee komen om het op te zoeken. Laat het dan op internet zijn.

Iedereen die boter op het hoofd heeft zit na dit onderzoek te spartelen als een vis op het droge maar de essentie : “er heerst een totaal gebrek aan diepgang in deze maatschappij” komt nergens aan bod. En ja, onze maatschappij is versneld maar is dat dan een reden ? Waarom niet zeggen “ik neem nu tijd om dit eens rustig uit te zoeken” ? Waarom moet men meedoen met deze race ? En waar leidt deze dan nog heen ? Naar onbenulligheden.  "Ik heb geen tijd" wordt dan gezegd. Tijd heb je niet, tijd maak je. De tijd is er wel degelijk, hij wordt enkel totaal verkeerd ingevuld. Met facebook, Astrid Bryan, … Maar niet met “welk werelderfgoed hebben de opstandelingen in Mali vernietigd ? Waar komt dit feitelijk vandaan ? "Ow, van het Rijk dat daar van de 14 tot de 16e E heeft bestaan en dat toen de ganse transsaharahandel in goud en zout in handen had. Ow ja, dus zo achterlijk was Afrika ook niet toen we het zijn gaan koloniseren" (weten ze nog wel dat dit ooit kolonies waren ?).

Maar neen hoor. Kijk eens naar een debat op Terzake. Als daar de journalist erin slaagt om 1 min lang zijn gasten niet te onderbreken dan maak je iets unieks mee. En hun onderbrekingen bewijzen vaak dat ze zelfs niet eens luisteren maar alleen maar zelf hun woord willen doen. Of, erger nog, een “scoop” zoeken door hun gast een uitspraak te ontlokken. En zolang hij die niet doet blijven ze dezelfde vraag stellen, zelfs al is die reeds lang beantwoord. Onlangs (23/1) was er een debat over populisme tussen Rik Torfs en Siegfried Bracke. Katleen Cools moduleerde het debat. Het verloop was tekenend : ze stelt een vraag aan Torfs (“is populisme erg ?”) en deze begint te antwoorden. 3 woorden verder onderbreekt Cools hem al om zelf voor een deel te antwoorden en een waardeoordeel uit te spreken. Torfs zit er een beetje verveeld bij met een gezicht van “laat me nu toch eens aan het woord zodat ik kan antwoorden” (minuut 19:30). Erna betrekt ze de uitleg op NVA maar gelukkig is er Torfs om haar erop te wijzen dat dit niets met een partij te maken heeft. Haar tussenkomst is inderdaad totaal niet terzake en ze zou beter haar mond gehouden hebben. Tevoren legt hij uit wat populisme is en ook hier kan ze het niet laten hem te onderbreken midden in de uitleg met een uitspraak die niets bijbrengt aan informatie. Daarna spreekt ze Bracke aan over “jullie gaan van separatisme naar confederalisme” om na zijn antwoord te zeggen “het ging over populisme en niet over confederalisme”. Waarom ze het dan zelf aanbracht is me een raadsel.  

Wat dit te maken heeft met het onderwerp ? Niet meer dan dat het bewijst dat journalisten van “de nieuwe generatie” enkele elementaire zaken missen om hun beroep goed uit te oefenen en dat zelfs als men het dagblad zou lezen men, zoals de leerlingenraad correct opmerkt, er niet wijzer van wordt omdat essentiele informatie en kadrering ontbreken. En waarom ontbreken ze ? Omdat ook de journaille zelf nauwelijks nog voldoende bagage meeheeft. Kijk maar eens naar wat moet doorgaan voor hét vlaamse "duidingsmagazine"  : Knack. Vroeger was dat een magazine waar prachtige achtergrondsinformatie in te lezen was, nu staan er enkel nog interviews (steeds met dezelfde mensen ook nog, Bart De Wever is een topscoorder) en blogs in. Elke informatieve duiding, elke achtergrondsinformatie ontbreekt volkomen. 

Kortom, vroeger was het daarom niet beter maar zoals Etienne Vermeersch het in Reyers Laat zei : “ons werd ingelepeld dat we informatie moesten opslaan zodat we die konden gebruiken” (en zelf konden nadenken). Laten we dus een minimum aan kennis opdoen en leren om daar kritisch en intelligent mee om te gaan. Dan zullen we ook snel leren om de Bryans en Kardashians van deze wereld te plaatsen op hun juist niveau van belangrijkheid : onderaan. 

19:15 Gepost door Dwarsligger in Actualiteit, Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.