19-07-15

Algemene Kennis 13

Antwoorden van de reeks "Trivia"

alliteratie

een logische wet die inhoudt dat iedere uitspraak waar of onwaar is

1609

Mexico

Django Reinhardt

Baskisch

Geconditioneerde reflex

Slag

Claude Lévi-Strauss

Château Pétrus

Lucky Luke

 

09:03 Gepost door Dwarsligger in Algemeen, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-07-15

Algemene Kennis 12

Antwoorden van vorige reeks :

oraal

slenk

mol

rafflesia

booleaanse algebra

het product van de kracht en de afgelegde weg

Verklaring foto-electrisch effect

Euclidische meetkunde (Vlakke meetkunde is geen juist antwoord want in de laatste boeken van zijn Elementen breidt Euclides zijn meetkunde uit naar 3 dimensies, de ruimte dus en tegenwoordig is ze uitgewerkt voor een willekeurig aantal dimensies)

Uranus

Münchhausen by proxy

Organische scheikunde

Bijnieren

Zwart gat

Korstmos

Symbiose

Dmitri Mendelejev

Weekdieren (Molusca)

Werner  Heisenberg

Oortwolk

Insecten

 

Vandaag besluiten we onze reeks met enkele vraagjes die nergens specifiek in een bepaald gebied thuishoren.

Trivia

Deze stijlfiguur kennen wij onder de naam “stafrijm”. Soms wordt ze “Germaans Rijm” genoemd vanwege het vele gebruik in de Germaanse en Noordse literatuur, zoals Skaldenpoëzie.  Het gaat om een opeenvolging van woorden in een vers of prozazin die alle met dezelfde letter beginnen. Bekend is bv de beginregel van Iris van Jacques Perk.

“Ik ben geboren uit zonnegloren en een zucht van de ziedende zee”. Hoe noemt men dit rijm nog ?

-           Oxymoron

-           Onomatopee

-           Alliteratie

-           Perifrase

-           Pleonasme

Wat is in de klassieke logica de “wet van de uitgesloten derde” ?

-           een logische wet die inhoudt dat iedere uitspraak waar of onwaar is

-           In de dialectiek heeft men these en antithese. Er is geen derde mogelijkheid om tot synthese en conclusie te komen

-           In een discussie kan men nooit efficiënt conclusies bereiken tenzij men met 2 het debat voert.

-           Het is onmogelijk om een bewijs te leveren wanneer per propositie meer dan 2 argumenten worden aangedragen

-           Onze hersenen redeneren volgens een boomstructuur waarbij bij iedere stap maar met 2 mogelijkheden wordt rekening gehouden

Hoeveel  meter gaan er in een hedendaagse engelse mijl (de “International mile”)?

-           1609

-           1852

-           1482

-           1524

-           1716

Op de vlag van welk land staat een arend afgebeeld die, gezeten op een cactus, een slang in zijn klauwen heeft

Peru

Costa Rica

Mexico

Honduras

Bolivia

Deze gitarist werd geboren in Liberchies (Henegouwen) in een zigeunerwoonwagen. Hoewel hij nooit muziekles volgde ontwikkelde hij een heel eigen stijl, die bekendstaat als jazz manouche of gipsy jazz. In de winter van 1928 raakte hij (18 jaar) bij een brand in zijn woonwagen zwaar gewond. Door zijn verminkte linkerhand - waarbij de pink en ringvinger verlamd en misvormd waren - leek gitaarspelen niet meer mogelijk. Zijn broer bracht toch een gitaar naar zijn ziekenkamer en met volharding - hij verbleef bijna twee jaar in het ziekenhuis - leerde hij zichzelf opnieuw spelen. Hij vormde vaak duo met de violist Stéphane Grappelli. Tijdens wereldoorlog II werd hij aangehouden maar een duits officier die dol was op zijn muziek hield hem de hand boven het hoofd. Hij werd zelfs gevraagd in Berlijn te komen spelen voor het Duitse opperbevel.

-           Stochelo Rosenberg

-           Nous'che Rosenberg

-           Django Reinhardt

-           Tcha Limberger

-           Móric Esterházy

Talen worden ingedeeld in taalfamilies. Zo behoort het Nederlands tot de Germaanse talen en deze op zijn beurt maakt deel uit van de Indo-Europese taalfamilie. Toch zijn er talen die tot geen enkele familie behoren of waarvan (nog) niet bekend is tot welke taalfamilie ze behoren of dat er mogelijk wel een verwantschap met andere (levende of dode) talen is. In Europa bestaat er maar één levend voorbeeld.

-          Roetheens

-           Litouws

-           Ests

-           Baskisch

-           Bretoens

De Russisch fysioloog Ivan Pavlov voerde in de eerste jaren van de 20e eeuw een serie psychologische experimenten met honden uit. Hij liet telkens ze eten kregen een bel rinkelen en zag dat na een tijdje de speekselproductie begon enkel met het belsignaal en zonder dat voedsel werd aangeboden. Hoe noemt men dit verschijnsel ?

-          Geconditioneerde reflex

-          Behaviorisme

-          Stimulussubstitutie

-          Operant conditioning

-          Voorwaardelijke prikkeling

De inhoud van een cilinder van een (ontploffings)motor wordt bepaald door 2 cijfers. Een ervan geeft de afstand aan tussen het bovenste dode punt en het onderste dode punt, oftewel de afstand die de zuiger aflegt in de cilinder. Hoe noemt men deze grootheid ?

Boring

Slag

Compressie

Lijn

Uitwijking

Deze culturele anthropoloog introduceerde in zijn wetenschap het structuralisme. Van zijn reiservaringen deed hij verslag in Tristes Tropiques, een boek dat ook veel filosofische mijmeringen bevat, onder andere over de vergelijking tussen “primitieve” en “geëvolueerde” beschavingen. Hij bestrijdt de gedachte dat er zoiets bestaat als een primitieve cultuur. Elke samenleving heeft haar eigen geschiedenis en dynamiek. Zonder de menselijke natuur te loochenen, stelt hij dat de cultuur het geheel aan verworvenheden van een samenleving is: een pasgeborene kan in elke cultuur worden grootgebracht. Het denken van het kind is nog niet gespecialiseerd en moet zich nog vormen naar de maatstaven van de samenleving waarin het kind zich ontwikkelt.

-           Franz Boas

-           Raymond Aron

-           Claude Lévi-Strauss

-           Yves Coppens‎

-           Henri Begouën

In de franse wijnen bestaan verschillende gradaties : Premier Grand cru classé, Vin d’origine controléé, … Toch is er in de Bordeauxstreek een wijnregio die nooit geklasseerd werd. In deze streek is er een wijn die aanzien wordt als het nec plus ultra van de bordeauxwijnen, mede door de kleine opbrengst : jaarlijks slechts 28000 flessen. Over welke Pomerolwijn, die een der duurste wijnen ter wereld is, hebben we het hier ?

Château Latour

Château Lafite-Rothschild

Château Margaux

Château Haut-Brion

Château Pétrus

Deze stripreeks loopt sinds 1946 en heeft als hoofdpersoon een cowboy en zijn paard. De strip werd bedacht door de Belg Maurice De Bevere onder het pseudoniem Morris. Het is een humoristische stripreeks en ze heeft vele scenaristen gehad, waarvan René Goscinny de bekendste en meest gevierde was. De verhalen spelen zich alle af in het Wilde Westen van de Verenigde Staten in de negentiende eeuw. Vaak worden de clichés van het westerngenre geparodieerd en ook bekende kleurrijke historische personages opgevoerd. De strip is samen met De avonturen van Kuifje en Asterix een van de succesvolste Europese stripseries ooit.

-           De Blauwbloezen

-           Lucky Luke

-           Chick Bill

-           Blueberry

-           Durango

 

 

11:00 Gepost door Dwarsligger in Algemeen, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

17-07-15

Algemene Kennis 11

Antwoorden van vorige reeks

Nadia Comaneci

Pierre de Coubertin

Lazlo Papp

Johnny Weissmüller

Tiger Woods

Pelé

Taekwondo

Grieks-Romeins worstelen

Jayne Torvill - Christopher Dean

Fausto Coppi

Bob Beamon

 

Wetenschap

Hier heb ik even veel vragen ingevoerd als voor geschiedenis en kunst. Niet omdat het een even groot belang zou moeten hebben maar wel omdat juist dit deel van de kennis bij journalisten totaal disproportioneel is aan het belang van deze tak van weten. Het is het zwakke broertje op bijna elke redactie zodat er erg weinig over gepubliceerd wordt en dan ook nog vaak verkeerd. Geen enkel artikel bevat immers zoveel fouten als een over wetenschappen.

 

Hoe noemt de toedieningswijze van een geneesmiddel via de mond ? Hiertoe behoren  onder andere tabletten, pillen, poeders, drankjes, …

 -      Oraal

 -      Visceraal

 -      Transmucosaal

 -      Rectaal

 -      Topisch

 

Hoe noemt men in de geologie een vallei die ontstaan is door het inzakken van de bodem, meestal door een aardbeving. Er komen vaak meren en vulkanen in voor. Bekend is de afrikaanse vallei die begint in de Jordaan en loopt tot zuidelijk van de grote meren.

 -      Horst

 -      Slenk

 -      Intermontaan

 -      Karst

 -      Overschuiving

 

De hoeveelheid materie wordt in de scheikunde gemeten in een eenheid die gedefinieerd wordt als “bevat evenveel deeltjes (atomen, moleculen, …) als er atomen zijn in 12 gram koolstof-12”. Deze eenheid is dus infeite een aantal, nl 6,02 × 1023 (de constante van Avogadro). Maar hoe heet ze ?

 -      Debye

 -      Barn

 -      Mol

 -      Grey

 -      Weber

 

De bloem van deze parasitaire plant behoort tot de grootsten ter wereld. komt voor in Zuidoost-Azië op Malakka, Indonesië, Borneo, Sumatra en de Filipijnen. De planten hebben geen bladeren en bijna geen stengel. Ze hebben gespikkelde bloemen met een diameter tot 105 cm en een gewicht tot 10 kg. De bloemen ruiken naar rottend vlees omdat ze bevrucht worden door vliegen.

 -      Nepenthes

 -      Rafflesia

 -      Reuzenaronskelk (Amorphophallus titanum)

 -      Phallus Impudicus

  -      Dood-paard aronskelk (Dracunculus vulgaris)

 

Hoe noemt men het onderdeel van de wiskunde dat heel belangrijk is in de informatica en dat werkt met enkel maar de logische operatoren AND (en), OR (of) en NOT (niet) en de waarden TRUE (waar) en FALSE (niet waar). Deze operatoren zijn direct gerelateerd aan de begrippen doorsnede, vereniging en complement uit de verzamelingenleer.

 -      Combinatoriek

 -      Booleaanse algebra

 -      Coderingstheorie

 -      Lie Algebra

 -      Discrete wiskunde

 

Wat is, elementair uitgedrukt, in de fysica de definitie van arbeid ?

 -      totale hoeveelheid energie die moet worden verbruikt om vanaf een grondtoestand tot de huidige situatie te komen.

 -      de som van alle vormen van energie die bevat zitten in een bepaalde stof

 -      de bewerking waarin alle starre onderdelen van een systeem apart worden getekend in een diagram en waarbij alle uitwendige krachten als vectoren worden voorgesteld

 -      het product van de kracht en de afgelegde weg

 -      kracht die wordt uitgeoefend per oppervlakte-eenheid 

 

Waarvoor kreeg Einstein in 1921 de nobelprijs fysica ?

 -      Bijzondere Relativiteitstheorie

 -      Verklaring fotoelectrisch effect

 -      Algemene relativiteitstheorie

 -      Invoering kosmische constante

 -      zijn afwijzing van het toeval in de quantumfysica (“God dobbelt niet”)

 

Hoe noemt men de meetkunde die uitgaat van het feit dat men door een punt buiten een lijn/rechte maar 1 lijn/rechte kan trekken die evenwijdig loopt met de eerste ?

 -      Euclidische meetkunde

 -      Riemann-meetkunde

 -      Axiomatische Meetkunde

 -      Projectieve Meetkunde

 -      Vlakke meetkunde

 

Deze planeet heeft als eigenschap dat haar as bijna in het vlak van haar baan ligt en niet, zoals bij de andere planeten er een grote hoek mee maakt. Dit heeft voor gevolg dat de zon een deel van de omloopstijd boven een van de polen staat. Het is de eerste planeet die niet bekend was bij de oude Grieken maar pas later ontdekt werd.

 -      Mercurius

 -      Venus

 -      Saturnus

 -      Uranus

 -      Neptunus

 

Deze geestesziekte komt veel meer bij vrouwen dan bij mannen voor. Ze kenmerkt zich doordat iemand herhaaldelijk medische hulp zoekt voor bewust gefingeerde stoornissen of ziektes bij een derde. Regelmatig  worden hiertoe vrijwillig verwondingen aangebracht aan het kind. De patiënt begeleidt het slachtoffer naar artsen en hulpverleners en doet zich daar meestal erg begaan en meelevend voor. Kenmerkend voor een moeder die aan dit syndroom lijdt, is het gemak waarmee zij instemt met allerlei voor het kind belastende medische onderzoeken en ingrepen, waar een normale bezorgde en meelevende moeder zich niet zo snel bij neerlegt.

 - Münchhausen by proxy

 - Borderline

 - Syndroom van Korsakow

 - Syndroom van Ganser

 - Hypochondrie 

 

Hoe heet de tak van de scheikunde die zich bezighoudt met verbindingen die normaal gesproken minstens een combinatie van koolstofatomen en waterstofatomen bevatten ? Kooldioxide valt dus niet onder deze tak, methaan wel.

 -      Aromatische scheikunde

 -      Alifatische scheikunde

 -      Organische scheikunde

 -      Anorganische scheikunde

 -      Polymeerscheikunde

 

Deze organen produceren in hun “merg” adrenaline en in hun “schors” corticoiden en geslachtshormonen.

 -      Nieren

 -      Bijnieren

 -      Hypofysekwabben

 -      Bijschildklieren

 -      Epifyse 

 

Hoe noemt men een massa die zo’n grote zwaartekracht uitoefent dat zelfs licht er niet uit kan ontsnappen ? Volgens de algemene relativiteitstheorie komt dit door de extreme vervorming van de ruimtetijd door de zwaartekracht.

 -      Waarnemingshorizon

 -      Zwart gat

 -      Hypernova

 -      Neutronenster

 -      Quasar 

 

Dit organisme is infeite een samenleven van een zwam met een ander organisme dat aan fotosynthese doet (bacterie of alg). Vaak zijn deze zo sterk met elkaar verbonden dat ze buiten het samenwerkingsverband geen overlevingsmogelijkheid bezitten.

 -      Korstmos

 -      Wolfsklauw

 -      Blauwalg

 -      Groenwier

 -      Levermos

In de vorige vraag spraken we over een nauwe samenwerking van 2 organismen tot gemeenschappelijk voordeel. Hoe noemt men deze samenlevingsvorm ?

 -      Parasitisme

 -      Symbiose

 -      Commensalen

 -      Antibiose

 -      Amensalisme

 

Deze Russisch scheikundige stelde vast dat wanneer chemische elementen gerangschikt worden volgens hun atoommassa  de eigenschappen in een bepaalde volgorde terugkeren en men dus de elementen volgens een vast patroon kan rangschikken. Dit uitgangspunt maakte het voor hem mogelijk om de eigenschappen van elementen te voorspellen nog voor ze ontdekt waren.  De rangschikking van de elementen of van groepen van elementen naar oplopende atoommassa correspondeert met hun zogeheten valentie (het aantal waterstof- of chlooratomen dat 1 enkel atoom van dat element kan binden).

-      Dmitri Mendelejev

 -      Alexei Favorskii

 -      Petre Melikisjvili

 -      Nikolaj Mensjoetkin

 -      Vladimir Prelog

 

In welke stam (phylum) van dieren worden de inkvissen ingedeeld ?

 -      Geleedpotigen (Arthropoda)

 -      Buikpotigen (Gastropoda)

 -      Plakdieren (Placozoa)

 -      Weekdieren (Molusca)

 -      Holtedieren (Cnidaria)

 

Deze man beweerde dat er in op atomair niveau eigenschappen zijn van de deeltjes die nooit samen exact kunnen gekend zijn.  Wordt bijvoorbeeld zeer exact de plaats van een deeltje gemeten, dan zal hierdoor de snelheid zeer onzeker worden. Wie is de vader van dit principe dat naar hem genoemd werd ?

 -      Werner  Heisenberg

 -      Erwin Schrödinger

 -      Wolfgang Pauli

 -      Kurt Gödel

 -      Paul Dirac

 

Ons zonnestelsel zou omgeven zijn door een “bol” van ijsachtige en steenachtige lichamen die zich zou uitstrekken tot halfweg de volgende ster. Ze zou aan de bron liggen van de niet-periodieke kometen (die onder invloed van de aantrekkingskracht van zon en planeten eventueel periodiek kunnen worden). Ze kreeg de naam van de nederlandse astronoom die op haar idee is gekomen

 -      Kuipergordel

 -      Oortwolk

 -      Kapteynwolk

 -      Pannekoek-gebied

 -      Schmidtgordel

 

Met het onderzoek van welke diergroep houdt een entomoloog zich bezig ?

-      Spinnen

-      Vissen

-      Vogels 

-      Amfibieen en reptielen

-      Insecten

11:00 Gepost door Dwarsligger in Algemeen, Vrije tijd | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |